Hlavní obsah stránky

Nabídka kurzů

Mgr. Petra Cinková, Dis.: Krize v rodině – domácí násilí

Datum konání

 • 27. 9. 2023 od 17:30

Volných míst

 • 38 z 40

Popis

Krize v rodině nemusí znamenat definitivní rozpad vztahů, ale také příležitost k zastavení a změně.

Rodinný prostor není tvořen pouze součtem jejích členů, ale také jejich očekáváními, přáními a vztahovými zkušenostmi. Pojďme se zastavit a společně se zamyslet, co vše může způsobit krizi i jaké jsou možnosti jejího řešení.

Domácí násilí je příkladem vztahové patologie. Společně se podíváme na příčiny z pohledu vztahové dynamicky obou partnerů. Nakoukneme také pod pokličku právního řešení domácího násilí v ČR včetně nabídky pro odbornou pomoc pro všechny jeho aktéry.

-------------------------------------

Mgr. Petra Cinková, Dis. je od roku 2014 vedoucí Intervenčního centra v Kladně, kde se věnuje práci s obětmi i pachateli domácího násilí. Vystudovala magisterský obor řízení a rozvoj lidských zdrojů, je absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku v integrativním Gestaltu. V rámci své soukromé praxe působí jako psychoterapeutka v Kladně a v Kadani.

Vstupné: 70 Kč Více >

Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování

Datum konání

 • 5. 10. 2023 od 8:30
 • 17. 10. 2023 od 8:30

Volných míst

 • 0 z 8

Popis

Akreditovaný kurz pro pracovníky v oblasti vzdělávání a sociální práce

Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod. č. j.: MSMT-987/2023-6-28 a u Ministerstva práce a sociálních věcí pod č. A2023/0407-SP/PC.

 • Lektorka: Mgr. Martina Tatková, DiS.
 • Datum: 5. 10. a 17. 10. 2023
 • Čas: 8:30 – 16:00
 • Adresa: Středočeská vědecká knihovna Kladno Gen. Klapálka 1641, Kladno – zasedací místnost
 • Kontakt: martina.tatkova@so-fa.cz


 • Chcete porozumět důvodům náročného chování u dětí a mladistvých?
 • Setkáváte se ve své praxi s dětmi, které si procházejí či prošly negativními nebo traumatickými zkušenostmi, jako je třeba domácí násilí?
 • Rádi byste je podpořili, ale nevíte jak? Co můžete dělat vy? Jak využít mezioborovou spolupráci, kdy už máte oznamovací povinnost, a co se děje potom?
 • Chtěli byste zklidnit situaci ve třídě, naučit sebe i své žáky či studenty pracovat se stresem?

Na co se můžete těšit?

V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte (např. domácím násilím) a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Díky praktickému nácviku si osvojíte funkční techniky a metody v práci s dětmi s náročným chováním, které můžete využít i k podpoře vlastního wellbeingu.

Mgr. Martina Tatková, DiS.

Vystudovala jsem obor Sociální práce a absolvovala řadu kurzů zaměřených mimo jiné na téma rodičovství, práva dětí či domácí násilí. Více než deset let jsem pracovala jako sociální pracovnice OSPOD, z toho tři roky jako specialistka náhradní rodinné péče. Zásadním momentem byl přechod do justice na pozici soudní sociální pracovnice. Tato práce mi umožnila obrovský osobní rozvoj. Díky své účasti v projektu Justiční akademie: Zlepšení přístupu zranitelných osob ke spravedlnosti se nyní podílím na budování nové pozice v sociální práci, včetně tvorby metodiky a e-learningového materiálu pro nové kolegy. Lektorsky se podílím na cyklu přednášek pro veřejnost z oblasti rodinného práva a dopadů rozvodu na život dítěte a rodiny. Více >

DIGITÁLNÍ ODYSEA | Jak na chytrý telefon a tablet

Datum konání

 • 11. 10. 2023 od 14:00

Volných míst

 • 15 z 15

Popis

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Nezisková organizace Moudrá Sovička, z. s. ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně pořádají seminář:

Jak na chytrý telefon a tablet

 • Kde: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641 | lektorská místnost v přízemí knihovny
 • Kdy: 11. 10. 2023 od 14:00 do 18:00
 • Kapacita: 10-15 zájemců
 • Časová dotace: 4 hodiny
 • Telefon či tablet si účastníci musí donést vlastní – dostatečně nabitý!!!

Svůj zájem hlaste na e-mail: is@svkkl.cz, případně tel.: 312 813 122
Kontaktní osoba: Jaroslava Tichá, ticha@svkkl.cz, tel.: 724 971 538

Akce se koná za podpory Nadace Vodafone Česká republika v rámci projektu Digitální odysea - Semináře pro seniory zdarma. Více >

Mgr. Martina Tatková DiS – Dítě v rodičovských sporech

Datum konání

 • 25. 10. 2023 od 17:30

Volných míst

 • 51 z 60

Popis

Více >