Hlavní obsah stránky

Středočeský Kramerius

Pravidelná každoroční soutěž o nejlepšího neprofesionálního knihovníka Středočeského kraje. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů přináležejícího krajské nebo pověřené knihovně, tedy z Benešovska, Kladenska, Mladoboleslavska, Kutnohorska a Příbramska. Tyto kandidáty navrhuje krajská nebo příslušná pověřená knihovna a schvaluje je Rada Středočeského kraje.

Soutěž má být inspirací a motivací neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti i vzájemné spolupráci.

Slavnostní ocenění probíhá v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně za přítomnosti zástupců Středočeského kraje. Každý oceněný obdrží diplom, finanční odměnu a drobné dárky.

Podmínky soutěže

Středočeský Kramerius 2019

Starší ročníky

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012