Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Březen 2023

 • Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky dotačního řízení programu: VISK 1, VISK 2, VISK 4, VISK 5, VISK 6, VISK 7, VISK 8/B a VISK 9 za rok 2023. Najdete je na stránkách Ministerstva kultury ČR - https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-cs-532

 • Národní knihovna ČR nabízí knihovnám aplikaci „Besedník“ https://besednik.cz/, která pomůže zprostředkovat kontakty na autory literárních děl a usnadňuje vzájemnou komunikaci při přípravě besed, autorských čtení, autogramiád a dalších aktivit. 
  Pokud se knihovna do aplikace bezplatně zaregistruje, může vyhledávat autory podle různých hledisek a zjistit na ně kontakty i základní podmínky možné spolupráce. Besedník je určen pouze pro autory (spisovatelé, ilustrátoři, překladatelé, básníci, literární kritici), nebude používán pro registraci odborných lektorů, cestovatelů a dalších spolupracovníků knihoven.
  Na webové stránce https://besednik.cz/ najdete také pravidla a podrobný návod, jak aplikaci používat. Podněty lze psát na adresu info@besednik.cz.
 • Dne 9. března 2023 byla vyhlášena soutěž MARK 2023. Cílem ceny je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v daném roce (MARK = mladý/mladá, moudrý/moudrá; aktivní, atraktivní; rozkvétající, rozumný/rozumná; knihovník/knihovnice).
  Do 31. května 2023 je možné posílat nominace. Nominace mohou podávat fyzické a právnické osoby. Fyzická osoba navržená na ocenění musí mít trvalý pobyt na území České republiky a ke dni 31. 12. 2023 dosáhnout věku maximálně 35 let.
  Podle nových pravidel bude ocenění MARK udělováno v prvním kole na krajské úrovni a následně mezi vítězi krajských kol dojde k výběru pro celostátní ocenění, které bude vyhlášeno a předáno v rámci Týdne knihoven.
  Podrobné informace k pravidlům soutěže: https://www.skipcr.cz/oceneni/mark/14-rocnik-2023.

Únor 2023

 • Knihovnický institut NK letos bude otevírat rekvalifikační knihovnické kurzy „Knihovník/knihovnice v přímých službách“ a „Knihovník katalogizátor / knihovnice katalogizátorka“. Kurzy začínají v dubnu a končí v září 2023. Jsou realizovány částečně prezenčně a částečně formou e-learningu. Více informací najdete na: https://ipk.nkp.cz/akce/03_OV_Akce/04_OVrekv.htm. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 je pro rok 2023 cena kurzu 1 000,- Kč. Zájemci mohou psát na e-mail katerina.nekolova@nkp.cz. Kapacita kurzu je však omezená a zájem je velký.

Leden 2023

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje čtrnáctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů s mottem ZPÁTKY DO KNIHOVEN! Logo BMČ si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga. Pro letošní BMČ byl vydán krásný plakát, který si můžete stáhnou na https://www.skipcr.cz/o-nas/plakaty. Knihovny své akce mohou registrovat na http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/.   Více na https://www.brezenmesicctenaru.cz/
 • Čtenář roku 2023 -  oceňování nejlepších čtenářů knihoven. Každá knihovna si vedle základního formálního kritéria (počet fyzických návštěv registrovaného čtenáře za uplynulý rok) může zvolit podle své potřeby ještě další hlediska, například: rozsah zapojení čtenáře do aktivit knihovny, podpora činnosti knihovny ze strany čtenáře atd. Knihovna vybere svého nejlepšího čtenáře do 28.2.2023 a zároveň vyplní formulář. Podrobnosti na https://www.skipcr.cz/projekty/ctenar-roku
 • Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní formulář na https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/ctenar-roku-2023/, kde uvede požadované údaje o svém nejlepším čtenáři.
 • Od 1.1.2023 se SVK řídí Koncepcí regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023–2026. Plný text aktualizované verze zde.
 • V knihovnách startuje nové komunikační téma. V letech 2023 a 2024 jím bude Mediální gramotnost. Při té příležitosti vychází český překlad příručky Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi, kterou v roce 2019 zpracovala Americká knihovnická asociace (ALA) ve spolupráci s Institutem muzejních a knihovních služeb.

 • Od 1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011. Více informací o normě: https://csnonline.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=515901
 • Šťastný nový rok, pevné zdraví a spokojenost všem knihovnicím a knihovníkům přejí kolegyně kolegové z Krajského knihovnického centra SVK v Kladně.