Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Červenec 2022

Červen 2022

 • Blíží se vyhlášení výzev na projekty IROP na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven. K dispozici jsou Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, viz https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 
 • Výzva pro knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše a pro základní knihovny se specializovaným knihovním fondem v rámci Specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu… je očekávána v červenci/srpnu 2022. Bude se jednat o průběžnou výzvu, projekty bude možné podávat do vyčerpání finanční alokace
 • Výzva na podporu výstavby knihoven v rámci ITI (Integrované územní investice https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/iti) se očekává v září 2022. 
 • Výzva na podporu výstavby profesionálních knihoven v rámci Specifického cíle 5.1 (čerpání v rámci MAS – místních akčních skupin) je očekávána v prosinci 2022. Předpokladem je zahrnutí priority výstavby knihoven ve strategickém plánu MAS. 
 • Výzva na podporu zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, tj. vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení v rámci Specifického cíle 4.1 je očekávána koncem roku 2022. Důležitou podmínkou je, aby projekt byl v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) platným pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.

Další informace jsou k dispozici na https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/irop-2021-2027

 • Výzva pro knihovny, které od roku 2005 prošly výstavbou nebo rekonstrukcí. Doplňte prosím informace za svou knihovnu do Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven. Kontaktujte Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (Mgr. Lenka Dostálová) na email: Lenka.Dostalova@mzk.cz. Vaše zkušenosti jsou velmi cenné a pomohou všem, kteří připravují výstavbu a modernizaci knihovny.
 • Termín registrací do projektu S knížkou do života / Bookstart 2023 je prodloužen do pondělí 27. 6. 2022! Registrovat se můžete na: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular.
 • Díky neziskovému projektu společnosti ODILO a především díky spolupráci s ukrajinskými nakladateli je zpřístupněno přes dva tisíce zdrojů v ukrajinštině (např. e-knih, kurzů atd.) na https://ukraine.unlimitedlearning.io/. Obsah je dostupný prostřednictvím webového rozhraní i mobilní aplikace. Používání platformy je zdarma, je však třeba si předem vytvořit uživatelský účet.
 • Benchmarking knihoven - hledáme nové účastníky projektu - Benchmarking knihoven je nástroj pro porovnávání výkonů a činnosti veřejných knihoven. Projekt obsahuje data více než 350 českých knihoven od roku 2006 a také slovenských knihoven od roku 2012. Podrobné informace o projektu najdete na https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1.
 • SKIP ČR vyhlašuje již 13. ročník soutěže MARK, jejímž prostřednictvím se oceňují nejlepší mladí pracovníci / mladé pracovnice a studenti /studentky našeho oboru. Nominace je možné podávat do 30. července 2022. Nominujte mladé kolegy / kolegyně na cenu MARK 2022! Podrobnosti najdete na https://www.skipcr.cz/oceneni/mark/13-rocnik-2022

 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně zahájí 5. 9. 2022 další cyklus vzdělávání v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Knihovník v knihovně pro děti, který je určen absolventům středních škol s maturitou, kteří nemají knihovnické vzdělání (specializaci).  Kurz bude probíhat formou blended learningu (kombinace klasické výuky a e-learningu). Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.cz/knihovnicinsk.

 • Příležitost pro knihovny - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Výzva byla k 13. 5. 2022 aktualizována u obou výzev o Manuály (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) a Přílohy (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) potřebné k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání těchto výzev. Více informací ZDE.

 • Malý tvořivec - Nové číslo Léto 2022 naleznete ve formátu pdf na webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP na adrese: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/leto-2022-cesky.

Květen 2022

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 13. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2022. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Soutěž je určena knihovnám, které působí v obci se statutem města. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Podrobná pravidla soutěže i přehled vítězných knihoven minulých let najdete na https://www.skipcr.cz/oceneni/mestska-knihovna-roku/13-rocnik-2022
 • Po dvouleté vynucené přestávce byla letos opět vyhlášena soutěž Vesnice roku, v jejímž rámci je vždy hodnocena také obecní knihovna. Ve Středočeském kraji bude letos soutěžit 11 obcí: 

  • Březno, okres Mladá Boleslav,
  • Čistá, okres Rakovník,
  • Jinočany, okres Praha-západ,
  • Kluky, okres Kutná Hora,
  • Kněžice, okres Nymburk,
  • Kostelní Lhota, okres Nymburk,
  • Maršovice, okres Benešov,
  • Pátek, okres Nymburk,
  • Tetín, okres Beroun,
  • Vojkovice, okres Mělník,
  • Zaječov, okres Beroun.
 • Komunikační karty pro knihovníky ve službáchKarty obsahují základní fráze z provozu knihovny a jsou rozdělené na jednotlivé tematické oblasti. Kromě překladu do ukrajinštiny obsahují také fonetický přepis. Pracovníci ve službách mohou potřebnou frázi přečíst, nebo ji ukázat uživateli. Text sestavila a karty připravila Mgr. Jana Šubová z Knihovny Jiřího Mahena.

 • Od 1. 5. 2022 je možnost opět se registrovat a objednat si knižní sety S knížkou do života / Bookstart pro rok 2023. Registrace bude otevřena do 15. 6. 2022.  Vše k projektu naleznete na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti