Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Únor 2021

Leden 2021

  • Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - do podprogramu jsou přijímány žádosti do 5. března 2021. Součástí podprogramu je dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov včetně knihoven.

  • Cíle udržitelného rozvoje – Udržitelnost, hlavní komunikační téma knihoven v roce 2021.

  • Knížka pro prvňáčka 2021 - veškeré informace o projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené jsou naléhavě žádány, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky. Objednávky do konce ledna!

  • Účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není dále upraven. Právně závazným dokumentem v době trvání nouzového stavu je právě usnesení vlády ČR č. 1376.

Prosinec 2020