Hlavní obsah stránky

Studijní materiály z přednášek a porad

2023

Současná literatura pro děti – 24.8.2023 online (z přednášky byl pořízen videozáznam)
Současná polská literatura – 17.5.2023 online (z přednášky byl pořízen videozáznam)
S knížkou do života / Bookstart – 27.4.2023 online (B. Tauberová)
"Čítálek" v Knihovně Václava Štecha ve Slaném (Z. Kučerová, M. Najmanová, K. Svačinová)
Podzimní setkání v Městské knihovně Kolín (L. Vodičková)
KM Mladá Boleslav (V. Kovaříková)
Současná britská literatura – 5.4.2023 (z přednášky byl pořízen videozáznam)
Zajímavé knižní tituly roku 2022 – 24.2.2023 online

2022

Severská literatura v českých překladech - 14.12.2022 online
Sci-fi a fantasy literatura – 10.10.2022 (z přednášky byl pořízen videozáznam)
Studijní cesta milovických knihovnic do Finska – 20.9.2022 online
Základy práce s digitálními knihovnami – 2.6.2022 online
S knížkou do života / Bookstart – 18.5.2022 (R. Giebisch)
Dotační titul Středočeského kraje na podporu základních knihoven
Praktická práce s knihou, s rodiči a dětmi (J. Roškotová)
Praktická práce s knihou a dětmi ve věku 3-6 let (T. Matysová)
Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů – 28.4.2022
Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu – 13.4.2022 online
Zajímavé knižní tituly roku 2021 – 4.2.2022 online
Současná americká literatura - 19.1.2022 (z přednášky byl pořízen videozáznam)

2021

Bookstart – S knížkou do života ... začínáme – 15.11.2021 (R. Giebisch)
Projekt S knížkou do života v MěK Neratovice (B. Márová Viktoriová) + Fotografie ze setkání, knižní tipy
Bookstart – Inspirace pro knihovníky (V. Laufková)
Dotační možnosti pro malé a menší knihovny - 19.10.2021 online (z akce byl pořízen videozáznam)
Nejnovější německy psaná literatura – 2.6.2021 online (z přednášky byl pořízen videozáznam)
Sci-fi a fantasy literatura – 20.5.2021 online (z přednášky byl pořízen videozáznam)
Výběr zahraniční fantastiky
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030 – 12.4.2021 online
Zpřístupnění děl nedostupných na trhu – 12.4.2021 online
Společenská témata v young adult literatuře – 11.3.2021 online (z přednášky byl pořízen videozáznam)
Zajímavé knižní tituly roku 2020 – 5.2.2021 online
Současná francouzská literatura v českých překladech – 3.2.2021 online (z přednášky byl pořízen videozáznam)

2020

Možnosti programu Erasmus+ pro knihovny – 15. 1. 2020

2019

Současná severská literatura – 25. 11. 2019
Zážitkové čtení v knihovně – 4. 11. 2019
Moderování a vedení diskuze efektivně – 8. 10. 2019
Současná italská literatura - 24. 6. 2019
Literatura pro mládež není hloupá - 29. 5. 2019 (Benešov)
Dětské čtenářské kluby – 21. 3. 2019
Bookstart – S knížkou do života – 15.1.2019
MěK Dobříš – Knihomrně 2018-19
MěK Sedlčany – BookStart 2019

2018

Současná japonská literatura – 3.12.2018
ZÍSKEJ - nový systém dodávání dokumentů MVS – 10.10.2018
Mediální gramotnost pro knihovníky – 21.9.2018
Generace XYZ – 25.10.2018
Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu – 9.5.2018
Knihovny.cz v roce 2018 – 25.4.2018 (Kladno)
Kulturní rozmanitost v knihovnách - 8.3.2018
Implementace politika stárnutí na krajskou úroveň - 8.3.2018
Současná polská literatura – 17.1.2018 (Mladá Boleslav)

2017

Práce se seniory v knihovnách – 27.11.2017
Dopady nařízení GDPR v kontextu knihoven - 15.11.2017 (Praha)
Přístup Městské knihovny v Praze k nařízení GDPR – JUDr. Tereza Danielisová, MěK Praha
Stanovisko ÚOOÚ k použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby - PhDr. Miroslava Matoušová, ÚOOÚ
Společenská témata v literatuře pro mládež – 8.11.2017 (Mladá Boleslav)
Jak zvládat dlouhodobý stres v práci (manuál z přednášky) – 12.6.2017
Public Relations v malých knihovnách – 18.5.2017
Jak připravit projekt od A do Z – 26.4.2017 (Kladno)
Současná britská literatura – 20.3.2017
Sci-fi a fantasy literatura

2016

Současná německá literatura – 21.11.2016
Citační manažery – 9.11.2016
Jak správně citovat – 26.10.2016
Time Management – 1.6.2016
Současná severská literatura – 20.4.2016 (Mladá Boleslav)
Současná americká literatura – 18.4.2016
Porada profesionálních knihoven – 17.3.2016 (Praha) – zápis
Analýza uživatelských potřeb. Průzkumy spokojenosti – PhDr. Vít Richter, NK ČR
Dotazník spokojenosti uživatelů knihovny
Průzkum spokojenosti – děti a mládež
České děti jako čtenáři v roce 2013/2014 – PhDr. Vít Richter, NK ČR
Jak vzniká kniha – Jitka Babíčková, SVK Kladno
Scio – projekt Nový čtenář – nabídka knihovnám
Dětský čtenář v knihovně – 9.3.2016 (Kladno)

2015

Vietnamská literatura – 30.11.2015 (Sylabus)
Knihovny.cz, centrální portál českých knihoven – 27.10.2015
Zpracování dokumentů podle RDA – 12.3.2015
Porada profesionálních knihoven - 2.3.2015
Přispívání do Souborného katalogu ČR (včetně změn souvisejících s RDA)
Seriály v Souborném katalogu ČR-2015
Současná česká próza – 12.1.2015

2014

Současná slovenská literatura - 10.11.2014
Jak řídit, podporovat a hodnotit pracovní výkon - 20.10.2014
Zpracování dokumentů ve formátu MARC21 (RDA x AACR) - 16.10.2014
Strategický přístup k managementu knihoven - 19.5.2014
Současná severská literatura - 15.4.2014
Nový občanský zákoník a knihovny - 7.4.2014
Pedagogické minimum pro knihovníky
Průběh pedagogického procesu - 4. seminář - 30.4.2014
Velká kniha her
Cílové skupiny, práce se skupinou - 3. seminář - 23.4.2014
Osobnost pedagoga volného času - 2. seminář - 2.4.2014
Pedagogika volného času - 1. seminář - 12.3.2014
Porada ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven SK - 12.2.2014
Knihovnické profese v NSP a NSK - přednáška Mgr. Houškové
Zápis z porady
Současná italská literatura - 3.2.2014 (výběrová bibliografie překladů do češtiny)