Hlavní obsah stránky

Únor 2024

Redakce doporučuje:

Lublaňský manifest o čtení
Téma: Knihovny a umělá inteligence
Z historie: Klubu dětských knihoven je 30 let
Ze zahraničí: Bruselský Muntpunt; Krajanská knihovna ve Švýcarsku
Knihovny v novém: MKP – pobočka Petřiny
Periodika na území dnešní ČR: Prager Tagblatt – německý liberální deník
Regionální periodika – úvod
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Nová koncepce NK ČR

Seznam článků

CONTENTS

OD REDAKČNÍHO STOLU

Lublaňský manifest o významu pokročilých čtenářských dovedností

Manifest byl zveřejněn na podzim 2023 na Frankfurtském knižním veletrhu. Vyzývá ke zvrácení trendu poklesu čtenářských dovedností, vysvětluje význam úlohy pokročilých čtenářských dovedností v digitální době a zdůrazňuje potřebu výchovy silných a odolných čtenářů, kteří zvládají pokročilé čtenářské dovednosti. Jedná se o dokument, o který se mohou ve své činnosti opřít knihovny, školy a další vzdělávací instituce.

TÉMA: Knihovny a AI: Jak být aktérem změny? (společenská odpovědnost knihoven v éře umělé inteligence)

Už jste si pomocí umělé inteligence (AI) vyrobili plakátek na míru pro další autorské čtení či lekci v knihovně? Nechali na AI, ať za vás sestaví zdvořilou odpověď na email, na který se vám za každou cenu nechce odepisovat? Pohotově s pomocí AI odpověděli na zvídavé dětské dotazy, na které vaše porozumění fyzice, vesmíru a životu nestačí? Nástroje generativní umělé inteligence v posledním roce vstoupily do každodennosti mnoha z nás.

TÉMA: Knihovny a AI: AI mění knihovny

Po posledních zhruba deseti měsících je téma umělé inteligence v určitých ohledech už docela otřepané, na druhou stranu stále velmi nové. Nebudeme se tu proto zabývat technickou stránkou věci. Než tenhle článek dopíšeme, se zase něco změní.

TÉMA: Knihovny a AI: Implementace AI do akvizice

Poslední ročník knihovnické konference CASLIN, tentokrát pořádané Krajskou knihovnou v Pardubicích, se v říjnu 2023 věnoval právě a výhradně umělé inteligenci. A do svého štítu si vetkl mj. hlavní otázku: Jak se knihovny pod vlivem AI změní?

TÉMA: Knihovny a AI: Problematika zkreslení AI v prostředí knihoven

I v českých knihovnách se již objevují první reálně nasazované modely AI. Jednou z otázek, které se v souvislosti s AI objevují, je míra a způsob zkreslení jejích výstupů.

VZDĚLÁVÁNÍ: Kdo nám staví dům? aneb Jak přiblížit technické profese dětem

V této části cyklu se podíváme na to, jak Malá technická univerzita odpovídá na dětské otázky typu: Kdo nám staví dům? nebo Jak dokáže vypínač rozsvítit žárovku?

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Nová koncepce NK ČR

Z HISTORIE SKIP: Klubu dětských knihoven je 30! 1. část

V roce 2024 uplyne třicet let od chvíle, kdy byla oficiálně založena největší odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR – Klub dětských knihoven. První ze série článků s připomenutím toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího, co se v souvislosti s KDK dosud událo.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

KNIHOVNY V NOVÉM: Manifest knihovny 21. století

Nová pobočka Petřiny Městské knihovny v Praze ukazuje na jednom místě směřování knihovny do budoucna.

RECENZE: Bibliografie jako literatura faktu

KRUMPHANZL, Robert. Jiří Němec: bibliografie 1953–2022.

ZE ZAHRANIČÍ: Bruselský Muntpunt: knihovna ve službách komunity

Největší veřejná knihovna v Bruselu oslavila roku 2023 první dekádu svého provozu. Inspiruje šíří služeb i způsobem práce s knihovním fondem.

LEGISLATIVA: Novela Standardu veřejných knihovnických a informačních služeb

Dne 1. 11. 2023 byla schválena novela Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Krajanská knihovna ve Švýcarsku

UDÁLOSTI: Co venkovské knihovny umějí a mohou 2023

Poslední tradiční každoroční seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou se konal 21. a 22. 9. 2023, tentokrát v kraji Středočeském, protože hostující Knihovnou roku byla statenická knihovna J. M. Hovorky. 

PŘEDSTAVUJEME: Program „Čtení pro psy“ v milovické knihovně

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Prager Tagblatt – německý liberální deník

REGIONÁLNÍ PERIODIKA: Regionální periodika – úvodní slovo

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Březen