Main content

Aktuální číslo: Říjen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY A HANDICAP FRIENDLY
– Činnost sekce SKIP pro bezbariérové knihovny
– Zkušenosti z Kroměříže, Hradce Králové a Ostravy
– Pohled vozíčkáře, uživatele knihovny
– Projekt Knihovna pro bezbariérové Brno

KNIHOVNY V NOVÉM
– Cesta Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
– Plánované výstavby a rekonstrukce veřejných knihoven v ČR

Kreativní centra Městské knihovny v Praze
Využití library advocacy v oblasti financování

 

Další čísla

Archive

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 10/2020

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad

Číslo 10/2020

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Pět let s Handicap Friendly

V roce 2015 získala Knihovna města Ostravy a její oddělení Zvuková knihovna jako jedna z prvních v České republice certifikát Handicap Friendly – pro osoby se zrakovým postižením. V nejbližší době se pokusí tento certifikát obhájit. 

Číslo 10/2020

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2019 (3. část)

Třetí, závěrečná část textu sumarizujícího základní oficiální fakta o knižní produkci České republiky v roce 2019 obsahuje zejména údaje o evidenci a produkci e-knih a audioknih.

Číslo 10/2020

ZE SVĚTA

Číslo 10/2020

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 3: Komenského cestování a síťování

Kvůli koronavirové hrozbě se propojený svět znovu rozpadl na izolované ostrovy. Ještě nedávno plné letištní haly zejí prázdnotou, lidé zůstávají doma, nesetkávají se ani pracovně. My však dnes máme internet, videokonference a sdílené soubory. V jakém světě se pohyboval Komenský?