Main content

Aktuální číslo: Březen 2023

Redakce doporučuje:

Dobrovolnictví v knihovnách: role a bariéry dobrovolnictví; zkušenosti z KK Karlovy Vary, MKP a MěK Třinec, Havířov a Karviná

Zvyšování poplatků za výpůjčky v knihovnách
Registr českých knih
8. workshop pro metodiky v Brně
46. seminář knihoven muzeí a galerií

Cyklus o krajanských knihovnách: Mezinárodní knihovna Okénka v Londýně
Knihovny v novém: Multimediální centrum a knihovna v Halenkovicích
Periodika na území dnešní ČR: Krameriusovy c. k. vlastenské noviny
Cyklus Nové technologie pro knihovny: E-knihy
Příloha „Děckaři děckařům“: Klasika v novém kabátku

 

Další čísla

Archive

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 02/2023

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Pražské poštovské noviny a jejich pokračovatelé 

Nejstarší česky psané noviny vydávané na území zemí Koruny České, první číslo vyšlo 4. 2. 1719.

Číslo 02/2023

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Aktivní účast SVK v Kladně na bibliografickém kolokviu  

Číslo 02/2023

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Spolupráce, která staví na tradici a obohacuje

Článek bilancuje dosavadní spolupráci mezi Státní vědeckou knihovnou v Banské Bystrici a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, která již započala na konci 70. let minulého století.

Číslo 02/2023

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Čeští a slovenští bibliografové se sešli v Hradci Králové

Číslo 03/2023

UDÁLOSTI: Setkání muzejních knihovníků ve městě pod Ještědem

Ve dnech 20.–22. 9. 2022 se uskutečnil již 46. seminář knihovníků muzeí a galerií.