Hlavní obsah stránky

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

Jak by měl podle vás vypadat ideální knihovnický časopis?

Jak hodnotíte zaměření a obsah časopisu Čtenář?

 

Dosti polemická otázka, protože co se jako ideální jeví mně, někdo jiný může považovat za nedůležité. Ale k věci. Určitě by takový časopis měl mít vyváženou vizuální a obsahovou stránku, měl by odrážet aktuální dění v knihovnickém oboru v celé šíři, ale měl by se také odkazovat k minulým dějům, aby byla viditelná jeho kontinuita. Měl by mít dobré vydavatelské zázemí, k čemuž samozřejmě patří i finanční zdroje, umožňující další rozvoj časopisu, měl by mít široký okruh autorů-přispěvatelů ze všech typů knihoven, protože jsou spolutvůrci obsahu, měl by mít možnost čerpat ze zahraničních zdrojů atd. atd. Nejpodstatnější jsou však lidé, kteří té získané materii dávají tvar a každým novým číslem vysílají informaci o tom, jak a kam se české knihovnictví posouvá, kde ho tlačí bota, v čem zaostává a v čem je premiant.

Ze Čtenáře jsem odešla před devíti lety a přiznám se, že jsem ho v poslední době pravidelně nesledovala. Proto jsem alespoň virtuálně prolistovala několik posledních ročníků, a musím říct, že to bylo listování zajímavé, užitečné a obohacující. Objevila jsem řadu článků, ke kterým se určitě vrátím (např. přehled zahraniční literatury v českých překladech, přehled české dezinformační scény, knihovny v novém apod.), i nespočet zajímavých témat, jejichž prostřednictvím jsem alespoň částečně opět nahlédla do knihovnického světa.

Proto bez nadsázky mohu říct, že Čtenář vlastně splňuje mou představu o ideálním časopise. Při tom listování jednotlivými ročníky Čtenáře mě však přesto napadla jedna utopická myšlenka: nebylo by možné a užitečné vytvořit z rejstříků, které se od roku 2005, odkdy má Čtenář elektronickou verzi, objevují vždy ve 12. čísle (do současnosti je jich 18), databázi, v níž by bylo možné vyhledávat například podle autora, rubriky, tématu atd., a po kliknutí na hledané téma by se zájemci otevřel celý článek? S podobným řešením se setkávám u řady časopisů, ale do jaké míry by to čtenářům Čtenáře přišlo smysluplné, neumím posoudit. A také, jaké by si to vyžádalo finanční prostředky a lidské zdroje.

O svém aktivním působení ve Čtenáři jsem psala před pěti lety, kdy se připomínalo 70 let jeho vydávání. Nechci se tedy opakovat, jenom zmíním, že jsem se Čtenářem a lidmi kolem něj prožila patnáct zajímavých let, na které ráda vzpomínám.

OLGA VAŠKOVÁ, redaktorka časopisu Čtenář v období 1999–2014

 

Určitě obsahově rozmanitý a inspirativní – a to současný Čtenář je a jeho příznivci to vědí a oceňují. Důležitá je také moderní vizuální podoba tištěná i elektronická, která přiláká k přečtení i ty, kteří by jinak možná časopisem nezalistovali. 

Podle mého Čtenář nabízí pro každého něco: nejnovější trendy, aktuální dění, informace o proběhlých i plánovaných akcích a kampaních, zajímavosti z domova i ze světa… A i já si vždy najdu něco, co mě zaujme a obohatí. Chtěla bych poděkovat tvůrcům za dlouholetou úžasnou práci, kterou pro nás všechny z knihovnického světa vykonávají. Blahopřeji Čtenáři k tomuto krásnému jubileu, přeji všechno nejlepší a mnoho dalších úspěšných let a spokojených čtenářů.

DANA PETRÝDESOVÁ, Krajská vědecká knihovna v Liberci