Hlavní obsah stránky

TÉMA: Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2011?

VÍT RICHTER vit.richter@nkp.cz

Novelou autorského zákona č. 122/2000 Sb. z roku 2006 byla Národní knihovně ČR uložena povinnost hradit kolektivním správcům (DILIA a Ochranná organizace autorská) odměny za půjčování autorských děl v knihovnách ČR ve výši 0,50 Kč za jednu absenční výpůjčku. Na základě statistických údajů o počtu výpůjček uskutečněných knihovnami se pravidelně provádí výpočet odměn za půjčování v uplynulém roce. Za rok 2011 byla takto uhrazena částka více než 22,4 mil. Kč. Kolektivní správce má současně povinnost vybranou částku rozúčtovat a předat jednotlivým autorům. Pro tento účel shromažďuje Národní knihovna ze vzorku 35 knihoven1 různých velikostí údaje o výpůjčkách v podobě ISBN. ISBN následně umožňuje dohledat v databázi národní bibliografie podrobné bibliografické údaje o půjčovaných dílech. Níže uvedená analýza vychází z dat, která byla shromážděna za rok 2011. Předmětem analýzy bylo 1 333 918 absenčních výpůjček (bez prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček), které byly uskutečněny z 20 520 různých titulů. V roce 2011 bylo ve všech veřejných knihovnách registrováno přibližně 44 mil. výpůjček. Uvedený vzorek tedy tvoří zhruba 3 % z celkového počtu výpůjček, které byly uskutečněny v knihovnách poskytujících veřejné knihovnické a informační služby.

Půjčovaná díla (20 520 různých titulů) byla původně napsána v 51 různých jazycích. Největší podíl (41 %) představovala díla vytvořená v češtině. Zhruba stejný objem tvořila díla v angličtině (38 %), tj. díla převážně britských a amerických autorů. Všechny ostatní jazyky tvořily pouze 21 %, přičemž největší podíl (7 %) měla díla německých autorů, následovala francouzská literatura se 4 % a slovenská literatura se 3 %. Další jazyky se potom pohybovaly již pod úrovní jednoho procenta.

Trochu jiný pohled nám umožňuje analýza celkových výpůjček (1 333 918 výpůjček). Největší frekvenci (50 %) zaznamenala díla britských a amerických autorů. Výpůjčky českých autorů tvořily 32 % z celkového počtu výpůjček, následovaly výpůjčky německých (6 %) a francouzských autorů se čtyřmi procenty. Na úrovni jednoho procenta se pohybovala díla slovenských, švédských, polských a španělských autorů.

Další srovnání nám poskytuje analýza vypůjčených děl podle roku jejich vydání. Z jejich celkového počtu (20 520 různých titulů) bylo 65 % (13 119 titulů) vydáno v posledních deseti letech. Pouze 7173 titulů (35 %) připadlo na knihy starší deseti let.

Při podrobnější analýze zjišťujeme, že největší počet děl vypůjčených v roce 2011 tvořila díla vydaná v roce 2008 (1569 titulů). Z tohoto hlediska můžeme pozorovat určitý vzestup zájmu o tituly vydané v daném roce 2011 (1244 titulů), kdy zájem o starší tituly nejdříve stoupá a potom následuje postupný pokles. Souvisí to jistě s tím, jak se informace o vydaných knihách postupně rozšiřují mezi veřejnost a uživatele knihoven. Z níže uvedeného grafu je patrné, že přibližně po čtyřech letech zájem o starší tituly téměř rovnoměrně lineárně klesá a po 20 letech, tj. u knih vydaných v roce 1991, je možné zaznamenat pouze 251 titulů, které byly v roce 2011 půjčeny alespoň jedenkrát.

Ještě průkaznější je vliv stáří vydaných knih při sledování počtu výpůjček. Plných 79 % výpůjček (1 065 978) bylo realizováno z titulů vydaných v posledních letech. Tituly se starším vročením se na počtu výpůjček podílely pouze 21 % (258 048 výpůjček).

Při zevrubnějším pohledu zjišťujeme, že největší počet (209 251) výpůjček byl realizován z titulů získaných v roce 2010. Od tohoto roku zpět opět následuje strmý lineární pokles zájmu. O knihy vydané v roce 1991 byl po dvaceti letech 35krát nižší zájem než o tituly vydané v roce 2010. Pro zpřesnění je nezbytné ale uvést, že údaje o výpůjčkách se shromažďují na základě čísla ISBN a z toho také vyplývá, že předmětem analýzy nebylo půjčování knih bez identifikačního čísla ISBN. Toto omezení se týká zejména starší literatury vydané před rokem 1989, kdy byl systém ISBN v ČR zaveden. Vzhledem k tomu, že v roce 1989 ještě stále fungoval státem řízený vydavatelský systém, lze předpokládat, že naprostá většina knih vydaných v roce 1989 již údaj o ISBN obsahovala. Přidělování ISBN je dobrovolné, z toho lze usuzovat, že ani v současnosti nejsou všechny knihy vydané na území ČR vybaveny ISBN, a proto může docházet k mírnému zkreslení.

 

 

 

Nejpůjčovanějším českým autorem v roce 2011 byl spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška, který má ve fondech sledovaných knihoven 46 svých děl, u kterých bylo evidováno 16 379 výpůjček. Následovala autorka dětské literatury Věra Řeháčková s 14 847 výpůjčkami (121 titulů). Na třetím místě se umístil Michal Viewegh, jeho 23 titulů bylo půjčeno 11 733krát. V níže uvedeném přehledu třiceti nejpůjčovanějších spisovatelů převažují autoři literatury pro děti a mládež a autoři orientovaní na četbu pro ženy. Najdeme zde ale také autory oceňované literární kritikou, jako je například Jaroslav Rudiš (2490 výpůjček), Ivan Klíma (2451 výpůjček), Milan Kundera (2145 výpůjček) a Josef Škvorecký (1859 výpůjček).

Nejpůjčovanější knihou roku 2011 českého autora byla Biomanželka od Michala Viewegha vydaná v roce 2010 (1250 výpůjček). Další knihy tohoto autora Román pro muže (1035 výpůjček) a Báječná léta pod psa (919 výpůjček) se umístily na třetím a čtvrtém místě. Druhým nejpůjčovanějším titulem (1106 výpůjček) byla kniha Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti. U tohoto titulu je patrný vliv doporučované četby na školách. Zajímavý byl zájem o určitá klasická díla, například Smrt krásných srnců od Oty Pavla nebo o novely Bohumila Hrabala.

Nejpůjčovanější zahraniční autorkou se stala spisovatelka románů pro ženy Danielle Steelová (17 700 výpůjček, 47 zastoupených děl) následovaná autorkou podobného žánru Sandrou Brownovou (12 771 výpůjček, 21 zastoupených děl). Opět jsou velmi silně zastoupeni autoři literatury pro děti a mládež, například J. K. Rowlingová (9447 výpůjček, 10 zastoupených děl) a francouzský autor Asterixe a Obelixe René Goscinny (7110 výpůjček, 28 zastoupených děl). Mezi převážně ang­lické autory se probojoval švédský autor detektivek Stieg Larsson (4652 výpůjček) a dvě slovenské autorky ženské četby Táňa Keleová-Vasilková (3736 výpůjček) a Eva Urbaníková (3604 výpůjček). Mezi autory najdeme známé spisovatele fantasy, například Terryho Pratchetta (6750 výpůjček) nebo autorku upíří literatury Stephanii Meyerovou (5604 výpůjček). Určitým překvapením může být zastoupení dramatika a básníka Williama Shakespeara (2936 výpůjček), ale i zde se zřejmě projevuje vliv doporučované školní četby.

Pořadí deseti nejpůjčovanějších titulů suverénně ovládl švédský autor detektivek Stieg Larsson s nejpůjčovanějším titulem Muži, kteří nenávidí ženy (1612 výpůjček) a na dalších místech Dívka, která si hrála s ohněm (1525 výpůjček) a Dívka, která kopla do vosího hnízda (1515 výpůjček). Na druhém místě vidíme Joan K. Rowlingovou s knihou Harry Potter a kámen mudrců (1603 výpůjček) a od téže autorky je na šestém místě ještě Harry Potter a relikvie smrti (1466 výpůjček). Na osmém až desátém místě najdeme historickou ságu Dynastie Morlandů od britské autorky Cynthii Harrod-Eaglesové.

Analýza výpůjček nám může také ukázat podíl produkce jednotlivých vydavatelů na celkovém objemu půjčovaných knih. V roce 2011 bylo ve sledovaných knihovnách půjčeno celkem 20 520 různých titulů knih. Největší podíl na tomto množství měly skupiny vydavatelství Euromedia Group (Ikar, Odeon, Knižní klub). Z tohoto nakladatelství bylo alespoň jednou vypůjčeno 1195 titulů. Významný podíl měl vydavatel literatury pro děti Albatros (661 titulů). Do pořadí nejvíce zastoupených vydavatelů se zařadila i nakladatelství odborné literatury, například Vyšehrad (242 titulů), Portál (242 titulů), nakladatelství Lidové noviny (224 titulů), Academia (208 titulů).

Můžeme také analyzovat podíl produkce jednotlivých vydavatelů na celkovém objemu výpůjček. Nejvíce se ve veřejných knihovnách půjčovaly knihy z vydavatelské skupiny Euromedia (248 995 výpůjček), významnou třetí pozici si drží vydavatelství literatury pro mládež Albatros (76 223 výpůjček). Výhradní vydavatelé odborné a naučné literatury se v tomto žebříčku umístili v nižším pořadí.

Na závěr se můžeme podívat na celkové hodnocení počtu výpůjček jednotlivých titulů. Z posledního grafu je patrné, že existuje poměrně nízký počet titulů, které lze zařadit do kategorie „best­sellerů“, například 295 titulů (tj. 1,4 % z celkového množství) bylo v roce 2011 půjčeno více než pětsetkrát. Na druhé straně této škály je 10 398 titulů knih (51 % z celkového množství), které byly půjčeny jednou až dvacetkrát. Do této kategorie patří především naučná a odborná literatura, poezie, klasická próza a další menšinové žánry.

 

ODKAZ:

1) SVK Ústí nad Labem, KM Hradce Králové, KJM Brno, KM Ostravy, MK Tábor, MK Kutná Hora, MK v Třebíči, Knihovna Kroměřížska, ŠK Strakonice, MK Břeclav, MK Bohumín, MK Svitavy, MK Rokycany, MK Domažlice, MK Ústí nad Orlicí, MK Beroun, MK Nymburk, MK Kutná Hora, MK v Hlučíně, MK Bílina, MK Dačice, MK Třeboň, MK Tišnov, MK Kaplice, MK Světlá nad Sázavou, MK Polička, MK Chotěboř, MK Milevsko, MK Stříbro, MK Tanvald, MK Český Brod, MK Dobruška.