Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Těšany

MARTIN FIURY Fiurym@email.cz

Veřejná knihovna má v Těšanech dlouholetou tradici. V roce 1927 byla přesunuta z obecní kanceláře do hasičské sborovny. A měla vždy v neděli v zimě od jedné do dvou hodin odpoledne hojně návštěvníků, vypůjčovatelů knih, zvláště z kruhu mladého čtenářstva. Velký počet čtenářů byl zaznamenán v roce 1928. Do knihovny chodilo 109 čtenářů. Obec pořídila 393 knih a Národní jednota v Těšanech zapůjčila 183 knih. Přečteno bylo 2224 knih. Četlo se hodně, protože byla velmi tuhá zima a lidé zůstávali většinou doma. Místní osvětová komise spolu s knihovní radou a podporou obce založily 5. prosince 1937 veřejnou čítárnu. Byla umístěna v učebně staré školy. Otevřeno měla v neděli od deseti do dvanácti hodin. Časopisy půjčovali ochotní jednotlivci. Četly se politické, ilustrované, odborné (Myslivost, Včelařský obzor, Zemědělský zpravodaj), dětské, učitelské, vědecké (Věda a život) a sokolské časopisy. Knihovna v minulých dobách byla umístěna na více místech (obecní kancelář, hasičská sborovna, školní třída, keramická místnost,…) a ve vedení se vystřídalo několik lidí (učitel obecné školy, učitelka základní školy, profesionální knihovník,...).

V současné době je knihovna umístěna v budově základní školy (prostor bývalých dílen) ve velice příjemném prostředí, v centru obce. Od roku 2010 je i plně automatizována a používá program Clavius REKS. Je zde bezbariérový vchod, který využijí zejména maminky s kočárky a senioři. Čtenáři mají k dispozici webovou stránku s nabídkou vybraných knihovnických služeb a katalog knihovního fondu, a tak si mohou doma v klidu hledat knižní tituly. Imobilním a zdravotně znevýhodněným seniorům roznášíme knihy domů. Pomocí meziknihovní výpůjční služby půjčujeme čtenářům i knihy, které nemáme ve svém vlastním fondu. Byl zaznamenán nárůst nových čtenářů, zejména v produktivním věku, což je ovlivněno kroužky, které se konají, když je knihovna otevřená. Několikrát v knihovně proběhla autorská čtení s významnými českými spisovatelkami – Blankou Hoškovou, Danou Emingerovou Pravdovou a Alicí Kopřivovou. Čtenáře, nečtenáře a příznivce knihovny velmi zaujalo několik lekcí trénování paměti. Pro velký úspěch se k tomuto chceme v blízké době znovu vrátit. Již dvakrát také proběhlo tvoření z knih – Bookart. I tato akce se velmi vydařila a měla hojně návštěvníků.

Akce pořádané knihovnou přispívají významně ke kulturnímu dění v obci.