Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostáváte do rukou poslední číslo letošního ročníku Čtenáře, který během roku reflektoval nezvyklou a v mnohém náročnou pandemickou situaci. Knihovníci, kteří si s technikou více rozuměli, měli výhodu, ostatní se museli rychle učit. Více či méně jsme si zvykli na setkávání přes obdélníky monitorů, zažili virtuální podobu konference Knihovny současnosti i mnoha dalších akcí, včetně konání redakčních rad časopisu. Ocenili jsme přínos technologií pro pracovní i soukromou komunikaci a zároveň si uvědomili, co nenahraditelného nám dává vzájemné osobní potkávání jak s kolegy, tak s uživateli. V rubrice Téma, věnované letos již podruhé právě dopadu koronavirového období na knihovny, nahlédnete do čtyř českých krajů a prostřednictvím překladu článku americké novinářky Lary Ewen také za oceán. Pokud se příklady tvůrčího přístupu a aktivit těch, kteří nesložili ruce do klína, stanou inspirací pro ostatní, ani naše redaktorská práce nebude marná. Hřát může knihovníky určitě i ocenění práce knihoven od rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy – to rubriku uzavírá.

Motiv loučení s rokem 2020 prosincovým číslem probleskne vícekrát. Končí miniseriál o netradičních pobočkách Městské knihovny v Praze, čerstvě zvolený senátor Pavel Kárník se v rozhovoru přiznává k loučení s etapou ředitelování kolínské knihovny a v neposlední řadě předává paní Daniela Wimmerová štafetový kolík organizace setkávání venkovských knihovníků. Pohlédněte na poslední, vánočně laděnou stránku obálky, ani se nám nepodařilo tam vměstnat skupinové fotografie ze všech šestnácti ročníků! Bilancující článek popisuje mimo jiné i letošní setkání, které bylo na organizaci vzhledem k okolnostem velmi náročné, ale i tak vydařené.

Mnohé příspěvky jsme pro omezený rozsah úvodníku nezmínili. Připomeňme ještě dva opravdu pozitivní a povzbudivé: článek Tomáše Kubíčka o vzniku Knihovny Milana Kundery v brněnské MZK (blahopřejeme!) a rubriku Knihovny v novém – někdy musíte čekat na novou vlastní knihovnu opravdu dlouho (a dočkáte se!), třeba jako v Havlíčkově Brodě...

Přejeme vám z redakce pokojné Vánoce a nový rok 2021 plný zdraví, síly pro všechny životní výzvy, pracovní i soukromé. Jsme na prahu nového roku a zřejmě v mnoha směrech i nové podoby časopisu. Děkujeme vám, předplatitelům, že nám zachováváte přízeň, protože bez vás by se tento časopis neobešel.

JAROSLAV CÍSAŘ, PAVLA VLKOVÁ