Hlavní obsah stránky

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Nástroje pro online komunikaci (nejen) knihovníků

HELENA FILIPOVÁ Helena.Filipova2@ff.cuni.cz

Letos v polovině března nastala situace, kdy téměř ze dne na den museli i knihovníci opustit svá pracoviště a zahájit práci z domova. Stalo se velice rychle nezbytným, aby začali používat nové systémy, díky kterým by mohli komunikovat s ostatními kolegy nejenom textově, ale také prostřednictvím hlasových schůzek a videoschůzek. Tento výběr byl v některých knihovnách omezen různými aspekty, např. ekonomickými, tím, zda daný nástroj umožňoval spojení v reálném čase dostatečnému množství osob nebo zda kromě funkcionality videoschůzek poskytoval i něco dalšího. Tento článek se krátce pokusí shrnout, které nástroje a za jakých podmínek jsou k dispozici (pozn.: nástroje jsou seřazeny abecedně).

Adobe Connect

[https://www.adobe.com/products/adobeconnect/]

V bezplatném režimu umožňuje pouze tříčlenné schůzky. Ale nabízí i bezplatný třicetidenní režim pro nové uživatele, který umožňuje pořádat schůzky až pro 25 účastníků a má sloužit především pro ukázku nabízených funkcí. Dále je k dispozici i několik různých rozšířených placených variant, které pak umožňují i schůzky pro větší množství uživatelů; např. Univerzita Karlova má licenci, která umožňuje setkání až 200 účastníků. Nástroj umožňuje i sdílení obrazovky, vkládání jednoduchých anket, nahrávání a poskytování souborů nebo má například bílou tabuli, na kterou mohou účastníci psát a kreslit.

Discord

[https://discord.com/]

Tento nástroj sice slouží především pro komunikaci hráčů počítačových her, ale nabízí i funkce, které se mohou hodit i komukoliv jinému. Stejně jako ostatní zmiňované nástroje nabízí i Discord textovou komunikaci prostřednictvím chatu, hlasovou a videokomunikaci a sdílení obrazovky počítače. Tento nástroj je volně ke stažení a každý si v něm může velice jednoduše vytvořit svůj vlastní server, kam může pozvat další účastníky, jejichž počet není nijak omezen.

Google Hangouts

[https://hangouts.google.com/]

Bezplatný nástroj od společnosti Google, k jehož používání stačí mít založenou e-mailovou schránku přes jejich službu Gmail. Není nutné stahovat žádnou další aplikaci, jelikož tento nástroj lze používat pouze v internetových prohlížečích. V Hangouts lze textově v jedné konverzaci komunikovat s až 150 uživateli, video schůzek se může zúčastnit maximálně 10 osob.

Google Meet

[https://meet.google.com/]

V budoucnu má formálně nahradit starší nástroj Google Hangouts (momentálně jsou ještě dostupné oba). Google Meet lze opět využívat jak v bezplatném režimu, tak s rozšířenými možnostmi prostřednictvím placené licence. Verze, která je zdarma, umožňuje setkání trvající až jednu hodinu pro maximálně 100 účastníků. V nejvyšší verzi pak je počet účastníků navýšen až na 300 osob. Setkání mohou trvat neomezeně dlouho a navíc k této licenci uživatelé získají neomezené úložiště na Google Disku.

Jitsi Meet

[https://meet.jit.si/]

Open source videokonferenční nástroj, který umožňuje pořádat schůzky bez nutnosti registrace a zdarma. Tento nástroj by sice měl umožňovat i schůzky pro větší počet osob, ale nejlépe funguje pro menší skupinky. Pokud se budete snažit pozvat větší skupinu osob, bude pravděpodobně značně snížena kvalita přenosu. Je to zejména z toho důvodu, že tento nástroj se používá výhradně přes webové rozhraní. Každopádně ani zde nechybí funkce pro sdílení obrazovky.

Microsoft Skype

[https://www.skype.com/cs/]

Nástroj, který zpravidla slouží spíše pro menší setkání do 50 osob. Bezplatné videoschůzky lze pořádat bez registrace přímo v jeho webovém rozhraní, příp. je nabízena ke stažení i desktopová aplikace. Kromě videoschůzek umožňuje Microsoft Skype opět i textovou komunikaci a samozřejmě i sdílení obrazovky.

Microsoft Teams

[https://teams.microsoft.com/]

Bezplatná verze firemního nástroje (dále jen MS Teams), která nabízí funkce pro textovou, hlasovou i videokomunikaci pro max. 300 osob. Placená verze navíc umožňuje pořizovat záznamy videoschůzek, poskytuje uživatelům větší úložný prostor, nabízí připojení emailového hostingu (tedy emailové adresy s vlastní doménou) a napojení dalších služeb zapojených do balíčku Microsoft 365. Pokud se rozhodnete v MS Teams využívat i funkcionalitu týmů, získáte další prostor pro spolupráci, komunikaci a sdílení, v němž si můžete velice jednoduše propojit řadu dalších užitečných aplikací (sdílené dokumenty pro spolupráci, různé dotazníky, plánovače, videa a mnohé další). I MS Teams lze používat v rozhraní internetových prohlížečů, ale pouze v Microsoft Edge a Google Chrome. V některých dalších prohlížečích ho lze spustit také, ale většinou s omezenou funkcionalitou. Nejspolehlivějším způsobem, jak MS Teams používat, je přístup přes staženou desktopovou aplikaci.

Zoom

[https://zoom.us]

Tento videokonferenční nástroj lze také používat jak v bezplatné, tak v licencované verzi. Bezplatná (basic licence) uživatelům umožní pořádat až čtyřicetiminutové schůzky pro maximálně 100 účastníků. Rozšířená licence pak umožňuje neomezeně dlouhé schůzky s až 300 osobami. Stejně jako většina ostatních nástrojů, i Zoom disponuje vedle videoschůzky i možností textové komunikace ve formě chatu. I tento nástroj lze používat jak prostřednictvím webových prohlížečů, tak stažené desktopové aplikace.

Zhodnocení nástrojů pro online komunikaci

Výhodou univerzitních knihoven, jako je Knihovna FF UK, je určitě to, že jako součást větší instituce, jakou představuje Univerzita Karlova, obvykle mají přístup k licencovaným nástrojům (např. MS Teams, Zoom a Adobe Connect). V Knihovně FF UK se zatím nejvíc osvědčil právě nástroj MS Teams, protože je propojen s pracovním e-mailem, a tedy s kontakty na všechny osoby v rámci fakulty. Tento nástroj se pro naše potřeby ukázal jako dobře použitelný jak pro větší i menší online porady, tak pro rychlou textovou komunikaci prostřednictvím chatů, ale i pro spolupráci v týmech.

Nabídka dostupných nástrojů je poměrně rozsáhlá, v tomto článku byly zmíněny pouze ty nejznámější. Rozhodně nelze říci, zda je některý z nich vyloženě lepší, nebo horší než ostatní. To základní většinou zvládnou všechny, tedy textovou komunikaci prostřednictvím chatu, hlasový hovor, videohovor a sdílení obrazovky s ostatními účastníky schůzky. Všechny zmíněné nástroje je dokonce možné používat i prostřednictvím mobilních aplikací. Rozdíly jsou především v maximálním počtu připojených účastníků nebo v dalších přidružených funkcích.

Ač je to vzhledem k vývoji současné situace poněkud paradoxní, máme vlastně obrovské štěstí, že žijeme v této době. Kdyby podobná krize přišla jen o pár let dříve, bylo by mnohem komplikovanější, ne-li nemožné společně komunikovat takto jednoduše i na dálku. Určitě by nebylo reálné převést tolik knihovnických činností do domácích kanceláří tak snadno a rychle, jako je tomu dnes.