Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

(Dočasné) zpřístupnění knih online

Studenti a pedagogové vysokých a vyšších odborných škol i vědečtí pracovníci těchto institucí registrovaných ve federaci eduID.cz mohou od 2. 11. 2020 využívat dočasný online přístup k digitálním fondům Národní knihovny ČR (NK ČR) a Moravské zemské knihovny (MZK). NK ČR získala ke zveřejnění souhlas kolektivních správců autorských práv, konkrétně organizací DILIA, OOA-S, a také souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Tyto subjekty daly souhlas bez nároku na finanční plnění. Zpřístupněno je tak více než 215 000 titulů monografií a periodik, což představuje téměř 64 milionů stran. Své digitální fondy mohly postupně zveřejnit i další knihovny, jako se stalo v případě Knihovny AV ČR nebo Národní technické knihovny.

Dohoda umožňuje přístup k digitalizovaným fondům online formou aplikace Kramerius. Velmi si vážím přístupu kolektivních správců autorských práv, nakladatelů i knihkupců, kteří nám poskytli souhlas se zpřístupněním. Po této službě byla v posledních týdnech velmi intenzivní poptávka a věřím, že to řadě studentů a vysokoškolských pedagogů ulehčí práci, uvedl Vít Richter, generální ředitel NK ČR. Po dobu uzavření knihoven si budou moci uživatelé s registračními údaji eduID naše fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci nemůžeme povolit stahování a tisk těchto fondů. Pravidla jsou v tomto ohledu stejná jako v jarních měsících, dodává Richter. NK ČR tímto přístupem eliminuje nelegální šíření publikací.

Nositelé práv, stejně jako nakladatelé vydaných děl mohou požádat NK ČR a MZK o vyřazení titulů ze zveřejněné databáze.

Předseda SČKN Martin Vopěnka se k této situaci vyjádřil následovně: Zavřená knihkupectví, nakladatelé s plnými sklady knih, které vytiskli na vánoční trh. K tomu žádná specifická podpora od státu. Pro Svaz českých knihkupců a nakladatelů to tentokrát bylo těžké rozhodování. Přesto jsme odhlasovali, že navzdory kritické situaci, ve které jsme se ocitli, umožníme zejména studentům a badatelům, aby se prostřednictvím knihoven dostali k digitálním formátům knih, které si momentálně nemohou fyzicky vypůjčit. Všechny, kteří toho využijí, prosíme, aby si zapamatovali, jaké to bylo nemít přístup ke knihám, a aby si uvědomili, že bez podpory nakladatelů a knihkupců může být vydávání knih do budoucna téměř nemožné.

Z důvodu očekávané vysoké zátěže byly spuštěny dvě přístupové brány. V případě přetížení jedné mohou čtenáři využít druhou. Kompletní digitální fondy MZK a NK ČR lze najít po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo https://dnnt.mzk.cz. Více informací naleznete na www.nkp.cz a www.mzk.cz. SČKN vyslovil souhlas s prodloužením licence až do 31. 1. 2021. 

 

Desátý Týden čtení dětem

Také jubilejní 10. ročník akce ovlivnila epidemiologická situace. Původní termín z června se musel posunout na říjen, zapojené školy, školky a družiny se přizpůsobily změněné situaci. Leccos se odehrálo jinak, některé programy se musely rušit, ale improvizace zvítězila! Nakonec se četlo, i když třeba jen online nebo s menším počtem dětí. Zapojilo se celkem cca 100 organizací napříč Českem. Slavnostní zahájení se po deseti letech vrátilo do místa vzniku akce Celé Česko čte dětem – do Českého Těšína. Premiérově zazněla i nová píseň Budu jejich ochráncem, která vznikla speciálně k tomuto projektu. Písničku plnou popletených pohádek napsal skladatel, textař a bavič Jiří Krhut. Nazpívala ji řada populárních zpěváků a souborů, mj. Petr Bende, Mirai Navrátil, KACZI, Richard Krajčo, karvinský dětský pěvecký sbor Permoník a další.

V různých místech ČR se do akce připojili rozličným způsobem: v Holešově četl dětem i starosta města, Praha 15 vydala k této příležitosti knihu Toulání s dětmi Prahou 15, v Berouně měli zase tematické dny čtení např. k Mezinárodnímu dni zvířat, v Hradci Králové v rámci podpory předčtenářské gramotnosti dětí připravili oslavu narozenin básníka Jiřího Žáčka apod.  

Desátý Týden čtení dětem sice skončil (více informací naleznete na https://celeceskoctedetem.cz/novinka-410), ale Celé Česko čte dětem ve své práci pokračuje dál. Zapojit se můžete průběžně po celý rok. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Stačí 20 minut denně!          

Zaznamenal –JaC–