Hlavní obsah stránky

INSPIRACE: Biblioterapie aneb Léčivé účinky četby

PETRA HERMANOVÁ petra.hermanova@rkka.cz

Osobní spokojenost, radost, posílení psychické odolnosti a vyrovnanosti, to jsou jedny z mnoha léčebných a podpůrných účinků četby, které v sobě skrývá biblioterapie neboli tzv. léčba knihou.

Regionální knihovna Karviná již třetím rokem aktivně spolupracuje s Denním centrem služeb pro seniory. Jedná se o ambulantní sociální služby, jejichž posláním je nabídnout seniorům pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost a začlenění do běžné společnosti. Podporují seniory, aby mohli žít běžným způsobem života, a jejich aktivizací pomáhají zachovat nebo zlepšit jejich duševní i fyzický stav. Zaměstnanci knihovny společně s aktivizačními pracovníky pomáhají těmto seniorům právě pomocí biblioterapie.

Skupinová biblioterapeutická činnost probíhá pravidelně jednou měsíčně formou „posezení s knihou u kafíčka“.  Na předem dané téma si povídáme, čteme, posloucháme ukázky z knih a v rámci možností je rozebíráme. Prostřednictvím jedinečných zážitkových a zajímavých témat oživujeme v seniorech zájem nejen o knihy, ale i jejich autory a dobové i současné souvislosti. Dostáváme klienty do jim příjemné reminiscence, tedy vyvolání a navození pěkných vzpomínek a pocitů. Vlídná, přátelská a uvolněná atmosféra, která tyto čtenářské „dýchánky“ vždy provází, svědčí o velmi pozitivním působení terapie na klienty denního centra.

Nicméně tyto návštěvy neprobíhají jenom v knihovně. Seniory navštěvujeme také přímo v Denním centru služeb v aktivizační místnosti, kde je zapojujeme do smysluplných a užitečných aktivit společně se sociální pracovnicí centra. Aktivity jsou uživatelům nabízeny podle jejich individuálních schopností a potřeb. Hrajeme deskové hry, soutěžíme, luštíme, malujeme, vyrábíme, posloucháme audioknihy, navzájem si předčítáme nebo si jen tak nezávazně povídáme. Mezi oblíbená témata patří cestování, záliby, vaření, zvířecí mazlíčci či životní peripetie známých osobností veřejného života.

Od samého začátku oboustranné spolupráce se snažíme budovat přívětivou atmosféru na základě vzájemné důvěry a respektu. Naším cílem je, aby k nám klienti do knihovny na sezení chodili rádi, a pokud vidíme alespoň jeden spokojený výraz v jejich tváři, úsměv, zlepšení nálady, bereme to jako odměnu a víme, že naše práce má smysl…

Fota: Petra Hermanová