Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

na stole přede mnou leží téměř pět set stran posledního, třiasedmdesátého ročníku časopisu Čtenář, dílo 150 autorů. Covid je stále mezi námi, jak potvrzuje i obsah tohoto čísla, a jeho zkrocení není zdaleka na dosah. Ovlivňuje podobu kdečeho včetně oceňování nejlepších knihoven, které se letos dočkaly hromadného předávání uznání za svou činnost rovnou za dva poslední ročníky. Zdánlivě nic nového, protože i státní ceny, pokud k tomu dojde, budou nakonec předány až na Nový rok 2022 za období 2020–2021.

Navzdory paralyzujícím opatřením zavřené knihovny trpělivě a vytrvale hledaly cestu ke čtenáři všech kategorií, o čemž svědčí i stejnojmenný text v předkládaném čísle. Horší je, odhlédnu-li od apatie ze zaváděných, rušených a modifikovaně znovu zaváděných opatření, že koronavirus hodný svého jména stále více proniká do všech oblastí života společnosti. V souladu s tematickým profilem tohoto periodika například i do tak subtilní oblasti, jakou je současná literatura pro děti a mládež.

Abych zde však nevršil pouze apokalyptický popis vizí a situace, která nás bezesporu zasáhne. Jen nedokážu plně dohlédnout nakolik, resp. nechci tam až dohlížet… A k šidítku víry bez faktů se odmítám uchylovat. Bez ohledu na to jsme však pracovali, myslím redakce v součinnosti s redakční radou, na inovativních změnách nadcházejícího ročníku. Doufám, že je uznáte přínosnými. I když dosavadní rubrika „Knihovny v novém“ o rekonstrukcích a nových stavbách knihoven ze stránek časopisu nezmizí (pouze z titulní stránky), přidá se zbrusu nová profilová „Současná literatura“, která se soustředí na soudobou literaturu z hlavních jazykových oblastí s případnými medailony významných tvůrčích osobností a děl. Věřím, že tím pomůžeme nejen akvizitérům veřejných knihoven.

Dojde rovněž k rozšíření rozsahu čísla o novou vyjímatelnou celobarevnou přílohu zatím pro knihovníky dětských oddělení v kvalitě papíru obálky. Na její přípravě se budou podílet zkušení „děckaři“, takže doufám, že se z ní stane užitečný nástroj pro jejich činnost. Nabízí se pestrá obsahová náplň, do níž mohou svými nápady přispívat prakticky všichni čtenáři. Nepravidelná rubrika „Knihovnické okénko z Velké Británie“ umožní nahlédnout na aktuální dění v jedné z knihovnicky nejvyspělejších zemí světa.

Snad jsem neopomněl nic podstatného a nalákal vás k četbě a využívání Čtenáře pro knihovnickou praxi také v nadcházejícím roce 2022. Ještě předtím, než se začtete do úvodního vánočně laděného tematického bloku čísla (mimochodem povídky jsou většinou dílem studentů či absolventů KISK Masarykovy univerzity), vám posílám své vánoční a novoroční přání.

JAROSLAV CÍSAŘ