Hlavní obsah stránky

PŘEDSTAVUJEME: Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích – Obývák vesnice a Knihovna roku 2021

BARBORA ČERNOHORSKÁ a ZUZANA BRYCHTOVÁ HORECKÁ knihovna@statenice.cz

Je čtvrtek 14. 10. 2021. Sedíme v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Každým okamžikem zde budou vyhlášeny výsledky cen Knihovna roku 2021. Nenašly jsme už místa vedle sebe, každá jsme sama se svou nervozitou a očekáváním. Někde úplně vzadu na druhém konci sálu sedí naše paní starostka. Nevíme, kdo vyhraje. Na vítězství jsme až do včerejška nepomýšlely, vždyť konkurence je obrovská a všechny ty úžasné knihovny, o kterých se dočítáme na Facebooku, si to ocenění zaslouží. Ale od včerejší večerní návštěvy fotografky z ČTK v naší knihovně jsme začaly být nervózní. Že by to něco znamenalo? Že by přece? To snad ne! Co řekneme, když zvítězíme? Neměla jsem si vzít jiné šaty?

Slavnost začala, tleskáme a fandíme upřímně všem oceněným i nominovaným knihovnám. Jméno naší knihovny stále nezaznělo, srdce stoupá do krku. A je to tady! Statenická knihovna vyhrála hlavní cenu! Pronášíme částečně připravená poděkování a na něco stejně zapomínáme.1

Je to krásný pocit, ale zároveň tak trochu tíživý, a to doslova. Kromě desek s diplomem a dopisem o příslibu 70 000 korun pro obecní knihovnu, výšivky a růže přebíráme z rukou ministra kultury L. Zaorálka velkou krabici s dortem a nákupní tašku plnou knih, která se zařezává do ramene. Ještě, že je s námi také paní starostka a jsme na tu tíhu tři. Naštěstí nejedeme daleko. Která z nás si vezme růži?

Na začátku bylo nadšení, knihovna k dispozici a Středočeský Kramerius

Příběh statenické knihovny jsme zde začaly psát od konce, ale vše pro nás začalo z kraje roku 2017. Dozvěděly jsme se, že tehdejší knihovnice již chce v knihovně skončit a že se nám tedy otevírá příležitost knihovnu převzít. Ve vesnici chybělo místo pro pravidelná společná setkávání a my jsme se rozhodly malou obecní Knihovnu J. M. Hovorky proměnit v komunitní knihovnu, kterou společně oživí místní děti i dospělí. Peníze na proměnu ale chyběly. Rozhodly jsme se zažádat o podporu Nadaci Via v programu Živá komunita. Následovaly zhruba dva měsíce, kdy jsme se scházely po večerech, kloubily to s prací, rodinou a dětmi, jak jen to šlo, a připravovaly žádost o grant. Projekt jsme nazvaly Obývák vesnice. Nejenže jsme se u toho hodně nasmály, ale také jsme se tím vlastně hodně sbližovaly. Staly se z nás kamarádky. Předtím jsme se znaly jen trochu. V podmínkách grantu bylo také zapojení komunity. Takže jsme se opravdu začaly seznamovat s lidmi, co tady žijí, a ti nám začali pomáhat a sdíleli s námi nadšení pro knihovnu v novém hávu a hodně nám pomohli.

Věděly jsme, že pokud chceme dotaci 100 000 korun získat, musíme mít velmi dobře promyšlenou koncepci. Musíme vědět, které místní lidi a jakým způsobem zapojíme. Grant jsme na jaře získaly a proměna mohla přes léto začít. Podařilo se nám zútulnit prostory knihovny, vytvořit malé dětské království a pohodlné sezení pro klidné počtení. Středočeská vědecká knihovna v Kladně nám poskytla zdarma knihovnický systém KOHA.

Vidina on-line katalogu se tak přiblížila. Zrevidovaly jsme fond a začaly plnit katalog záznamy. Začaly jsme poskytovat meziknihovní výpůjční službu, která je každým rokem využívanější. Rozšířily jsme knihovní fond o nové současné tituly, deskové hry a audioknihy.

Rozšířily jsme provozní dobu. Začaly jsme pořádat různé akce v knihovně, ale i v terénu. S obcí jsme měly tehdy uzavřené dohody o provedení práce. Staly se z nás venkovské knihovnice. Zuzana je grafička a Bára je knihovnice se zkušeností z prostředí neziskovek. Dohromady tvoříme silný tvůrčí a realizační tým. Dokážeme se podpořit, inspirujeme se, usměrňujeme se, děláme kompromisy. Vzájemně si důvěřujeme. Jsme liberální a máme rády lidi. Záleží nám na místě, kde žijeme. Myslíme si, že komunitní knihovna se těžko vede o samotě. Jsme na to dvě a všechno jde lépe.

Jistotu, že se naše pojetí knihovny ubírá správným směrem, jsme postupně nabývaly po získání ocenění Středočeský Kramerius 2018, který je určen pro pět nejlepších knihovníků Středočeského kraje. Tehdy jsme cenu vnímaly jako knihovnického Oscara. Nejprve to vypadalo, že si Krameria na pódiu bude moci převzít pouze jedna z nás, protože se zřejmě nepočítalo s tím, že by někde knihovnu tvořilo více lidí dohromady. Také kolonka ve formuláři neposkytovala dostatek místa pro dvě jména. Měly jsme si střihnout o to, která z nás půjde. Nelíbilo se nám to. Nakonec vše dobře dopadlo a ocenění jsme převzaly společně. Každá jsme dostala svoji květinu a finanční odměnu 4000 korun jsme si spravedlivě rozdělily.

Politické dění v obci a knihovna

Před posledními komunálními volbami roku 2018 jsme z popudu jednoho místního sdružení, které bylo kritické vůči tehdejšímu vedení a územnímu plánu, uspořádaly v prostorách knihovny besedu s veřejností. Na tuto akci jsme pak navázaly sérií besed na témata, která tu lidi pálí, jako je místní zámek, rozpadající se ruina v úplně patové situaci, nebo další žhavé téma, neexistující škola a školka, a další. Na základě těchto debat se dala dohromady skupina lidí, kteří měli pocit, že se s tím musí začít něco dělat a že nezbývá než se pokusit vstoupit do zastupitelstva. Do této skupiny také patříme. A zatímco náš cíl byl dostat tam jednoho, v lepším případě dva lidi z této neformální skupiny, podařilo se, že máme starostku a místostarostu. Je to takový hezký příklad toho, jakou má knihovna nejen komunitní, ale i politickou moc. Ale jinak přísně dbáme na to, aby prostředí knihovny zůstávalo neutrální. Vítáme každého, kdo přijde, stejně vlídným způsobem a knihovnu nezneužíváme k prosazování svých politických názorů.

Před komunálními volbami jsme uspořádaly předvolební debatu, které se účastnili zástupci všech kandidátek. Profesionální moderátorka dokázala udržet v sále klid a konstruktivní debatu. Knihovna poslední roky slouží také jako volební místnost a schází se zde zastupitelstvo. V září 2021 jsme přednesly na konferenci Knihovny současnosti příspěvek v sekci zabývající se knihovnami v demokracii. Ocenění Knihovna roku jsme mimo jiné získaly také za zásadní ovlivnění politického dění v obci.

Spolupráce s obcí

V roce 2017 jsme tehdejší paní starostce představily náš velký plán proměny knihovny. Paní starostka byla k našim vizím sice spíše skeptická, ale dostaly jsme klíče a svolení pustit se do práce. Při zpětném pohledu vidíme, jaké to byly výjimečné časy, kdy jsme se nemusely nikoho na nic ptát a nápady se nám pod rukama měnily ve skutečnost. Byly jsme ale jen dobrovolnice. Obec poskytla ročně 10 000 korun na knihy a vše ostatní jsme financovaly z našeho grantu a díky zapojení dalších dobrovolnic a dobrovolníků. Na kulturní akce jsme ještě čerpaly obecní granty menšího rozsahu. Bylo však jasné, že do budoucna je takový způsob práce neudržitelný. Vzaly jsme si k ruce Standard pro dobrou knihovnu a vyjednaly jsme na knihy alespoň 36 000 korun ročně. Některé kulturní a vzdělávací akce se začaly postupně financovat přímo z rozpočtu obce. Začaly jsme pracovat na dohodu. Každoročně předkládáme návrh rozpočtu a plán aktivit, který prezentujeme společně s ohlédnutím za aktuálním rokem na zasedání zastupitelstva.

Během roku 2021 jsme se obě staly zaměstnankyněmi (každá na poloviční úvazek) s flexibilní pracovní dobou. Nebylo to v obci zvykem, ale ukazuje se, že je to funkční model. Kromě činnosti spjaté s knihovnou se podílíme na tvorbě obecního zpravodaje, zaštiťujeme dětskou redakci, obecní Facebook, pomáháme s komunikací a PR, zpřístupňujeme kroniky obce, spolupracujeme s místní kronikářkou a pořádáme obecní příměstské tábory. V knihovně se teď rozjíždějí pravidelné kroužky. Tuto agendu máme také na starost. Musíme být stále v obraze a vědět, co se v obci děje, lidé se nás často ptají.

Máme větší úvazek, ale také závazky a odpovědnost. Vše je třeba s ohledem na chod obecního úřadu více plánovat a náš způsob práce se mění. Nadšení pro knihovnu však stále zůstává a jsme rády, že naši činnost obec podporuje a že se dokážeme dohodnout.

Přelomový rok 2021

Přestože chod knihovny byl částečně ochromen covidem, rok 2021 začal velkolepě. Rekonstrukce tzv. domečku vedle obecního úřadu byla včas dokončena a zkolaudována a v březnu 2021 mohlo začít stěhování knihovny do jejího nového sídla. Díky dobrovolnicím a silným mužům z technických služeb obce byla knihovna během dvou dnů v zásadě přestěhována. Bylo zvláštní loučit se s tím malým obývákem, místností v suterénu úřadu, kde jsme začínaly a kde se toho tolik událo. Chvilkový sentiment ale vytěsnily krásné nové a větší prostory, které jsou dalším krokem v rozvoji naší knihovny.

A jak to s tím domečkem vlastně bylo?

Židovský obchodník Josef Stránský vlastnil ve Statenicích smíšený obchod, který se nacházel v budově nynějšího obecního úřadu. Vedle obchodu stál domeček. Sloužil tehdy Stránským jako vejminek. Většina rodiny Stránských zahynula v koncentračních táborech a přeživší členové rodiny se do Statenic již nevrátili. Domeček byl posledních dvacet let prázdný a postupně chátral. V roce 2014 tehdejší vedení obce nechalo zpracovat projekt na tzv. kulturní domeček. Dotaci se obci podařilo získat v roce 2018. V roce 2020 byla stavba realizována. Nová knihovna, kterou navrhlo architektonické studio majo architekti, vzbudila zájem médií. Články o ní můžete najít na archiwebu, aktualne.cz nebo v časopise Propamátky. Stavba byla také nominována na cenu Grand Prix Architektů 2021 v kategorii Rekonstrukce.

projekt: 2014

rok realizace: 2020

architekt: majo architekti, Jan Jaroš, Martin Poláček

dodavatel: AmicaFirst

dodavatel nábytku: Vladimír Bartoň

investor: Obecní úřad Statenice

zdroje financování: IROP 2,85 mil. Kč, zbytek z vlastních zdrojů

celkové náklady: 5,2 mil Kč

Kromě rekonstrukce domečku na novou knihovnu nechalo nové vedení obce zrekonstruovat také suterén obecního úřadu, kde je nyní prostorná kuchyň a místnost, která může sloužit jako malá jídelna. Díky tomuto novému zázemí jsme se v knihovně mohly loni konečně pustit do konání příměstského tábora, našeho dávného snu. Abychom uspokojily co nejvíce dětí, uspořádaly jsme tábory rovnou dva (každý pro 15 dětí). Tábory s názvem Svět kolem nás byly zaměřeny na poznávání a umělecké ztvárňování okolní přírody. Tábory se povedly, a proto v jejich pořádání budeme pokračovat i letos v létě. To už ale trochu předbíháme.

Ještě než vypukly tábory, stihly jsme uspořádat oslavu výročí knihovny. Ta se kvůli covidu o rok odložila, takže jsme v červnu slavili ne 100, ale 101 let knihovny ve Statenicích. A navíc také slavnostní otevření jejího nového sídla. Věru pořádný dar k narozeninám! Za pomoci mnoha dobrovolníků a dobrovolnic a spřízněných duší se podařilo poskládat bohatý celodenní program pro všechny: divadélko pro nejmenší, stánky s prodejem knih a benefičním občerstvením, výstava o historii knihovny, bubenický koncert s navazujícím workshopem, noční předčítání u ohně, ozobotí dílny pro děti. Obrovskému zájmu se těšily garáže pro multikáry, které se pro tento den díky virtuální realitě proměňovaly v horské dráhy, kuchyně, oceány či mrakodrapy. Zlatým hřebem vydařeného dne se stal dar našich věrných mecenášů, manželů Škopkových, kteří se rozhodli knihovně věnovat elektronické piano, aby se tady dalo muzicírovat.

Na konci roku 2020 se nás zastupitelé obce ptali, co budeme v knihovně se svými novými půlúvazky dělat. Pravděpodobně bude přeci covid a knihovna z části roku zavřená. A ani ta oslava možná nevyjde. Přislíbily jsme, že v takovém případě bychom alespoň vydaly publikaci věnovanou knihovně a její současnosti i historii. Zastupitelstvo tento záměr kvitovalo a schválilo na něj i rozpočet.

Knihovna nakonec naštěstí běžela normálním provozem, oslava proběhla, proběhly i tábory. Věděly jsme ale, že příležitost vydat o knihovně publikaci už se asi nebude opakovat. Takže jsme se na podzim pustily do intenzivní práce a padesátistránková publikace s názvem 101 let – Knihovna ve Statenicích je na světě. Máme z ní velkou radost a věříme, že radost udělá i všem, kterým se dostane do rukou. Spolu s paní starostkou jsme jí před Vánocemi obdarovali všechny, bez kterých by naše komunitní knihovna nebyla tím, čím je dnes, tedy všem dobrovolníkům, dobrovolnicím a podporovatelům a podporovatelkám knihovny. Nebylo jich málo. Asi okolo 150.

Bez zapojení dobrovolníků by to nešlo

Pomáhají nám např. s vytvářením on-line katalogu, s rozšířením otevírací doby, akcemi, focením, s dílnami, kroužky, občerstvením, květinovou výzdobou, s bojovkami a naučnými stezkami, s vedením filmového klubu, s meziknihovní výpůjční službou. Nebo darují knihy či hry, přinesou kafe, uspořádají přednášku. Vyslechnou nás, když se něco nedaří, a pochválí, když se něco podaří. Všechno se počítá. Na webu knihovny (https://www.obyvakvesnice.cz/) věnujeme sekci PODPORA vzácné místo v hlavním menu. Pravidelně zaznamenáváme všechny podporující aktivity či dary. Upřímně si vážíme každého projevu podpory a přízně.

Víme, že to není samozřejmost. Když to rozpočet a situace dovolí, pamatujeme na naše pomáhající a spolupracující s drobnými dárky či pozornostmi. Nová publikace, to je ale něco extra a jsme moc rády, že po pěti letech fungování Obýváku vesnice dostanou lidé jako poděkování do ruky něco pěkného, kde se řada z nich bude moci najít. Až to epidemiologická situace dovolí, plánujeme společně oslavit titul Knihovna roku 2021 na malé oslavě, kterou se rozhodla uspořádat paní starostka. Moc se těšíme.

Co nás čeká v novém roce 2022?

Pevně věříme, že se nám podaří uskutečnit dvě studijní cesty do skandinávských knihoven, abychom načerpaly inspiraci. Cesty budou financované z evropského programu Erasmus+. Tento grant jsme získaly již v roce 2019, ale vlivem pandemie jsme cesty ještě neuskutečnily. Budeme pracovat na tom, aby knihovna dál dělala radost lidem ze Statenic a blízkého okolí. Přijeďte se za námi podívat, budeme se na vás těšit! 

 

Knihovna J. M. Hovorky v číslech (stav k 30. 11. 2021)
počet obyvatel Statenic: 1603
počet registrovaných čtenářů: 160 (z toho děti do patnácti let: 65)
velikost fondu: 3600 jednotek
roční rozpočet na nákup knih: 36 000 Kč
počet akcí pro veřejnost za rok: 60
roční rozpočet na akce knihovny: 120 000 Kč
granty:

VISK 3 (49 000 Kč),
Malý přemyslovský měšec (4800 Kč),
Česká knihovna 2021 (6200 Kč)

 

1 Alespoň zde na stránkách Čtenáře doháníme, na co jsme zapomněly: Gratulujeme všem ostatním nominovaným a oceněným knihovnám! Nejraději bychom se hned vydaly na turné po republice a zajely se na všechna ta úžasná místa podívat, sdílet zkušenosti a porozumění a inspirovat se navzájem.