Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna se symbolem stromu 

ZUZANA ŠALÁŠKOVÁ, PAVLÍNA BIEBERLOVÁ knihovna@halenkovice.cz

Obec Halenkovice leží na úpatí chřibských lesů na středovýchodní Moravě. Nádherná a čistá příroda je doslova na dosah. Halenkovická knihovna po celou dobu své existence fungovala v pronajatých prostorách; nejprve na faře, poté v budově bývalého MNV a nakonec se stala součástí multifunkční budovy kulturního domu, kde sídlí i vedení obce. V nových prostorách jeho třetího nadzemního podlaží vzniklo zázemí pro kulturu a vzdělávání. Jedná se o dvě funkční plochy, které jsou propojené prosklenou stěnou a mohou fungovat nezávisle na sobě, a to Centrum pro vzdělávání a volný čas a místní knihovna.

Inspirací a zdrojem informací pro novou podobu tohoto kulturního hájemství v obci, které vznikalo v letech 2017–2021, nám mimo jiné byly semináře pro knihovníky, které se konají v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Jeho sličná podoba je dílem architektů Pavla Fürsta (stavební řešení) a Zuzany Šaláškové (návrh vnitřního uspořádání interiéru, povrchových úprav, podlah a nábytku). Prostory jsou přístupné po schodišti nebo bezbariérově novým proskleným výtahem.

Multimediální centrum

Přesněji Centrum pro vzdělávání a volný čas je místem, které je zázemím pro konání kulturně vzdělávacích akcí menšího charakteru, přednášek, výukových kurzů, ale také pro vernisáže, konference, jednání apod. V konceptu centra je podtržena především flexibilita. Různými úpravami volně stojícího nábytku a volbou vhodného osvětlení se dá prostor jednoduše přeorganizovat z kapacitně naplněné přednáškové místnosti na skromnější jazykovou učebnu, ale také na prázdnou místnost pro výstavu fotografií s intimním nasvícením. Fotografie/obrazy se dají umístit na panely zavěšené do stropních lišt.

Místnost je vybavena velkorysým vestavným nábytkem, kde je umístěna malá kuchyňka s integrovanými spotřebiči, a především úložný prostor, který slouží pro momentální potřeby uskladnění volně stojícího nábytku a vybavení. Čisté tvary, jednoduchost a barevná neutrálnost dávají možnost přetváření vzdělávacího centra potřebám uživatelů – na základě charakteru konané akce. K důstojnosti, reprezentaci a důkazu o historické stopě naší obce byla do podlahy promítnuta první katastrální mapa v tlumených tónech s okolním tmavým betonovým nádechem, který navazuje na designové stěrky na stěnách.

Knihovna

Nová knihovna vznikla z několika potřeb. Jednou z nich byl nedostatek funkčního prostoru a zázemí knihovny, dále nutnost vytvoření příjemnějšího prostředí a možnosti trávení volného času v zákoutích knihovny a potřeba zvětšení kapacity kulturního sálu.

Prostor knihovny je otevřený, vymezený na několik funkčních zón. Hlavním vstupem do knihovny je návštěvník okamžitě vtažen do prostoru knih, ze kterého také vidí na obsluhu knihovny. Výpůjční pult byl navržen v liniích tak, aby zakryl rušící prvky za ním (monitory, pracovní potřeby na stole apod.), ale aby zároveň poskytl odkládací plochu pro půjčení/vracení knih. Do jeho čelní dřevěné stěny bylo umístěno nasvícení za pomoci led žárovek, které rozděluje linii horizontů Halenkovic. Obec je ve zkratce situována mezi tři horizonty při pohledu na řez územím od východu k západu (Obecnice, Pláňavy, Hradská). Tato linie má znázorňovat rozlehlost a rozmanitost obce se středobodem centra obce na prostředním horizontu, kde se všichni rádi scházíme.

Otevřený prostor je vymezený na několik funkčních zón, a to hlavní plochu knihovny s vystavenými knihami, dále sedací zákoutí kolem proskleného výtahu a u stěn, klidovou zónu na vyvýšeném stupni podlahy, kde čtenář usedne do pohodlných židlí a může si s knihou vypít kávu a přitom se kochat protějším horizontem obce.

Velký důraz se kladl na zónu pro nejmenší čtenáře. Ta je z praktického důvodu umístěna v blízkosti a návaznosti na hlavní pult. S ohledem na děti byla tato část navržena hravě, funkčně, přehledně a především pro jejich pohodlí. Ve tvaru křivek je v rohu dětského oddělení umístěn sedací kout, uprostřed snížené kruhové regály, které vymezují pohyb dětí a kterým ve vnitřní ploše dominuje strom.

Symbolem knihovny se stal strom, který naleznete v interiéru knihovny. Hlavní myšlenkou bylo podvědomě propojit návaznosti: strom –> dřevo –> papír –> kniha. Je zhotoven z dubového dřeva, navržen jako poloviční kmen, z pohledu příchozího návštěvníka však vypadá jako celistvý. Pokud se díváme z pohledu dětského koutu, vidíme velkou televizní obrazovku, která je umístěna na rovné ploše kmenu. Strom plní nejen hravou a designovou roli, ale má také funkční opodstatnění. Uvnitř něj se totiž nachází prostup vzduchotechniky.

Osvětlení knihovny bylo navrženo s respektem pro danou zónu. Každý funkční prostor se dá nasvítit zvlášť nezávisle na provozu celé knihovny. Knihovna je nejen místo pro setkávání, čtení knih, ale je to také jeden z reprezentativních vnitřních prostorů obce, kde se nabízí promítnout kus historické stopy, kterou obec bezesporu má. Zvláštní pozornost byla při návrhu věnována podlahám. Ty jsou navrženy jako stěrkované v imitaci betonu. Podlaha nese historický nádech. Jsou zde promítnuty listy Halenkovického zpravodaje a dobové fotografie, které mapují zaniklý folklor, kulturní akce, spolky a aktivity občanů minulé doby. Jako symbol bohaté historie byla na přední stěnu knihovny doslova vtištěna obecní pečeť, kterou obec získala z Národního archivu ČR. Knihovna se bude dále doplňovat interiérovými dekoracemi, aby byla dotažena myšlenka zadní stěny, která by měla poskytovat další výstavní a reprezentativní plochu pro potřeby obce a příležitostných vernisáží. 

O záměrech vedení obce nejlépe vypovídá vyjádření starosty Halenkovic Jaromíra Blažka, které bylo publikováno v místním Halenkovickém zpravodaji před zahájením stavby:  Vzniklé prostory využijeme především pro zvýšení ka-pacity, zlepšení a zkvalitnění služeb knihovny. Plánujeme moderní příjemné prostředí pro stále se rozrůstající čtenářkou základnu. Vznikne tím odpovídající místo pro nové knihy, které každoročně nakupujeme v částce asi třiceti tisíc korun. K tomu také zajišťujeme výměnný systém s knihovnou Františka Bartoše v celkovém počtu sta knih ročně. Knihovna budoucnosti by podle našich představ měla být i nositelem kultury a taky místem odpočinku, setkávání a dalšího vzdělávání široké veřejnosti. Nová plocha je velká, a tak součástí bude i multifunkční vzdělávací místnost a dva boční sklady a samozřejmě i toalety… Finanční rezervy nějaké jsou a pokusíme získat i odpovídající dotace např. na bezbariérovost (výtah), vybavení knihoven, výstavbu a vybavení vzdělávacích center apod.1

Programová nabídka

Od října 2021 jsme konečně mohli díky nové knihovně a jejímu bezbariérovému přístupu uskutečnit řadu akcí. V obci Halenkovice existuje základní devítiletá škola a tři třídy školy mateřské. Do základní školy je přihlášeno 198 žáků. Spolupráce se školou a školkou je nadstandardní. Snažíme se tématy plnit požadavky učitelek a třídních kolektivů, které se každý rok mění. Vynikající je také spolupráce s naší střediskovou Knihovnou Boženy Benešové Napajedla – kromě práce na katalogizaci našich knih kolegyně z napajedelské knihovny přivezly do Halenkovic např. besedu Po stopách zločinu anebo Nad knihami pro nevidomé pro žáky 5. ročníku.  Děti od těch nejmenších školáčků se snažíme motivovat ke čtení společně s jejich učitelkami a usilujeme o to, aby prostory knihovny pro ně nebyly nepřístupné. Všechny prvky, které do knihovny vnesla paní architektka Šalášková, mládež silně oslovují.

Děti na nové knihovně milují úplně všechno – nové knihy, rozsáhlý „válecí koutek“, velký prostor, moderní vzhled, počítače. Další výraznou uživatelskou skupinou, která oceňuje nový vzhled a funkčnost knihovny, jsou mladí lidé a rodiny s malými dětmi. Výtahem se dostanou s kočárky až do horního patra. Dospělí čtenáři a čtenářky oceňují výběr knih a velmi pohodlné sezení na sedačkách a židlích, které také velmi pečlivě vybírala paní architektka. Starší generace velmi pozitivně vnímá především bezbariérový přístup nejen do knihovny, ale do celého úřadu, který se nachází o patro níž. 

Z akcí, které se konají v multimediálním centru, jmenujme třeba setkávání maminek na mateřské dovolené a jejich nejmenších dětí. V zimním období se pro ně mění na velký hrací koutek i s tvořivými dílničkami. Pokračují setkání pro dospělé Po setmění – minikino, jejichž součástí je přednáška, vybraný film a společná diskuze. Pro seniory 65+ jsme uspořádali kurz Jak na chytrý telefon. Po čtyřhodinovém maratonu byl lektor odměněn bohatým potleskem.

Dále zde nově probíhají jazykové kurzy pro dospělé, cestovatelské besedy a čerstvě máme za sebou víkendový kurz Malování pravou mozkovou hemisférou – kresba tužkou a grafitem. Letos rozjíždíme šachy pro mládež od 9 let a rádi bychom obnovili oblíbený programovací kroužek „s Ozobotem“ pro žáky 2. stupně základní školy. Všechny tyto zmiňované události by se bez nových prostor neuskutečnily. Při velkých kulturních akcích spolupracujeme s místními spolky a snažíme se lidi v naší obci spojovat.

1 Slovo starosty, č. 82/2016