Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

GORMAN, Michael. Our enduring values revisited: librarianship in an ever-changing world. [Přezkoušení našich trvalých hodnot: knihovnictví v neustále se měnícím světě.] Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2015. xiv, 240 stran.

ISBN 978-0-8389-1300-0

Kr 40.183

Knihovna pro všechny: sborník ze semináře konaného ve dnech 12.–13. 5. 2015 v Městské knihovně Havířov / sestavila Marie Šedá. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2015. 123 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-7054-220-0

Kfd 9.823/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti

HANDLEY, Ann a C. C. CHAPMAN. Jak vytvořit blogy, podcasty, videa, e-knihy, webináře a mnoho dalšího, kterým vaši zákazníci podlehnou: pravidla pro tvorbu uživatelsky přitažlivého on-line obsahu / z anglického originálu … přeložila Andrea Bačová. Olomouc: ANAG, 2014. 215 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-7263-907-6

Abdf 40.235

JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2014. 414 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-251-4201-1

Zc 40.095

Organizace knihovních fondů

COLLINS, Maria D. D. a Patrick L. CARR, eds. Managing the transition from print to electronic journals and resources: a guide for library and information professionals. [Řízení přechodu od tištěných k elektronickým časopisům a zdrojům: průvodce pro knihovnické a informační pracovníky.] New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xxvii, 356 stran. Routledge studies in library and information science, 3.

ISBN 978-0-415-75985-4

Oaagb 40.069

HAYNES, Elizabeth, Joanna F. FOUNTAIN a Michele ZWIERSKI. Unlocking the mysteries of cataloging: a workbook of examples. [Odemknuté ta-jemství katalogizace: příručka příkladů.] Second edition. Santa Barbara, California; Denver, Colorado; Oxford, England: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2015. xviii, 204 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-61069-569-5

Od 40.20

Sítě knihoven

Bibliotheca Antiqua 2015: sborník z 24. konference, 4.–5. listopadu 2015, Olomouc / editoři Rostislav Krušinský, Tereza Vintrová. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. 167 stran: ilustrace, faksimile.

ISBN 978-80-7053-309-3

(Vědecká knihovna v Olomouci) ISBN 978-80-86249-74-2

(Sdružení knihoven ČR)

Ti 40.251

Knihovny Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven 2014 / Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje; zpracovala Jana Tomancová. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2015. 48 stran, 4 nečíslované strany obrazové přílohy: ilustrace, grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86886-49-7

Kfda 9.812/B

Služby knihoven

DAWIDOWICZ-CHYMKOWSKA, Olga a Dominika MICHALAK. Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku: transmisja kultury pisma. [Čtení v Polsku v roce 2012.] Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015. 431 stran: tabulky. Z badań nad czytelnictwem.

ISBN 978-83-7009-780-6

Sf T 238951

HILPERT, Wilhelm, Bertold GILLITZER, Sven KUTTNER a Stephan SCHWARZ. Benutzungsdienste in Bibliotheken: Bestands- und Informationsvermittlung. [Služby uživatelům v knihovnách: sdílení fondů a informací.] Berlin; Boston: De Gruter Saur, 2014. xix, 318 stran: ilustrace. Bibliotheks- und Informationspraxis, Bd. 52.

ISBN 978-3-11-030123-6

S 40.092

KNIHOVĚDA

CAVE, Roderick a Sara AYADOVÁ. Knihy: přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky / z anglického originálu A history of the book in 100 books … přeložil Vladimír Golombek. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran: ilustrace, mapy, portréty, faksimile.

ISBN 978-80-7529-021-2

Xa 40.233

Gutenberg-Jahrbuch 2015. 90. Jahrgang / im Auftrag der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephan Füssel. [Gutenbergova ročenka 2015.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2015. 286 stran: ilustrace, faksimile, portréty.

ISBN 978-3-447-10341-1

X 40.228

Připravila EVA MACKOVÁ