Hlavní obsah stránky

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

E-knihy v knihovnách ČR

E-knihy z praktického hlediska a jak na ně

Rozhovor s prof. Tomášem Kubíčkem, ředitelem MZK Brno

Představujeme otevřený knihovní systém Koha

a další příspěvky