Hlavní obsah stránky

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

  •            Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 19. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto zní ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK! Týden knihoven se uskuteční 5.–11. 10. 2015 a v centru jeho zájmu jsou opět především uživatelé knihoven. Cílem aktivit je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat i o ty stávající. Součástí Týdne knihoven je již tradiční Maraton četní, udílení cen Knihovna roku a Městská knihovna roku. Úvodní akcí je pak Knihovnický happening, který se letos uskuteční ve Vyškově 2. 10. Zde proběhne také vyhlášení ceny MARK 2015.
  •            Městská knihovna v Českém Těšíně zve na seminář Další možnosti komunitní knihovny, který se koná 13.–14. 10. 2015 v Čítárně a kavárně Avion. Seminář je zaměřen na komunitní aktivity knihoven věnované podpoře regionální historie, kulturního dědictví, regionální kultury a literatury. Všechny informace jsou uvedeny na http://www.knihovnatesin.cz/pro-knihovny. Akce se koná ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a finančně je podpořena SKIP ČR.
  •            V Pardubicích se ve dnech 20.–21. 10. 2015 uskuteční celostátní seminář Regionální funkce knihoven, který je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům. Odborným garantem akce je Sekce SDRUK pro regionální funkce a Knihovnický institut NK ČR, spolupořadatelem Krajská knihovna v Pardubicích. Přihlášku, program a další informace naleznou zájemci na http://1url.cz/L5CL.

NEUŠLO NÁM

  •            ISSN slaví letos 40. výročí! V roce 1975 bylo na základě dohody mezi UNESCO a Francií založeno ISSN International Centre a síť národních středisek. Registr ISSN obsahuje v současnosti více než 1,8 milionu bibliografických záznamů. Více informací na http://www.aib.sk/novinky/1003-issn-slavi-letos-40-vyroci/.
  •            Smutnou událostí se 21. 7. 2015 stalo úmrtí nakladatele Ladislava Horáčka, zakladatele a majitele nakladatelství Paseka. Ladislav Horáček zemřel ve věku 68 let. Paseka byla založena jako jedno z prvních polistopadových nakladatelství a dosud má na svém kontě přes 1500 vydaných titulů.