Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Dětské čtenářství

Čtení dětí a čtenářská gramotnost

Jedním z velmi často diskutovaných témat ve společnosti je dětské čtenářství, možnosti jeho podpory a případné limity, na něž ve společnosti naráží. O dětské čtenářství se zajímají nejen rodiče dětí a jejich učitelé, ale také knihkupci, vydavatelé, knihovny, média. V současnosti se souběžně s pojmem čtenářství vyskytuje také pojem čtenářská gramotnost, jež souvisí s vnímáním obsahu čteného textu.

TÉMA: Dětské čtenářství

Centrum dětského čtenářství

Historie vzniku Centra dětského čtenářství sahá do roku 2009, kdy oficiálně vzniklo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Původní myšlenkou bylo vytvořit metodické centrum, které by na Moravě koordinovalo aktivity související s podporou čtenářství u dětí, bylo  by zprostředkovatelem vzdělávacích aktivit pro okolní regiony a přinášelo zajímavé podněty pro knihovnickou praxi. V současnosti má již dosah mezinárodní.

TÉMA: Dětské čtenářství

Jak se loví perly v knihovně?

Některé z vás asi tato otázka nezaskočí. Hra Lovci perel je již dost známá a po sedmiletém působení mezi čtenáři dětských knihoven ji mnohé knihovnice vyzkoušely. Proč se o ní rozepisujeme v tomto čísle Čtenáře? Po pětiletém pořádání hry v dětském oddělení Krajské knihovny v Pardubicích máme stále více zapojených čtenářů – a ti čtou stále více knih (kolem 120 dětí ročně přečte 4500 knih!). Pro všechny, kteří hru neznají, zopakujeme pravidla hry a možnost, jak se zapojit.

TÉMA: Dětské čtenářství

Seznamy doporučované četby pro děti

TÉMA: Dětské čtenářství

Nová knihovna pro děti v Uherském Brodu

TÉMA: Dětské čtenářství

Kamarádky knihovny 2016

NEUŠLO NÁM

Vydávání knih v ČR: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2016 – 2. část

Struktura knižní produkce a vydávání překladů.

AUTOMATIZACE KNIHOVEN: Otevřený software mýtů zbavený

O otevřeném softwaru v prostředí českých knihoven se toho již napsalo poměrně hodně, přesto panuje mnoho omylů a předsudků, které ve svých důsledcích mohou vést k odmítání a nepodloženému označování takových programů za nedůvěryhodné a jejich nasazování za příliš rizikové. Rozhodli jsme se tedy přispět k informovanosti minisérií článků, které rozeberou téma více do hloubky.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: „E-deposit“: elektronické publikace v Národní knihovně ČR – 1. část

Fondy Národní knihovny ČR vznikaly v průběhu několika staletí a jedná se o nejrozsáhlejší fondy v České republice, jejichž celkový význam i hodnota jsou zcela ojedinělé v národním i mezinárodním měřítku. Jedním z hlavních úkolů Národní knihovny je toto významné kulturní a intelektuální dědictví dále rozšiřovat a zároveň ochraňovat a uchovávat pro příští generace. Razantní nástup nových technologií pomáhá tento úkol plnit (např. formou digitalizace), ale zároveň ho ohrožuje. První část příspěvku se věnuje otázkám legislativy.

PRÁVNÍ HLÍDKA: Nový autorský zákon a knihovny

V krátké době již druhý příspěvek věnovaný novele zákona č. 121/2000 Sb.

Z ČINNOSTI PROFESNÍCH ORGANIZACÍ: Sekce SDRUK ČR pro regionální funkce se představuje

UDÁLOSTI: INFOS 2017

UDÁLOSTI: Beatlemánie v Čechách (pohledem sběratele Antonína Janoty)

UDÁLOSTI: Metodici v Olomouci aneb Nejsme v tom sami

UDÁLOSTI: Po stopách Zlatovlásky aneb Výstava a edukační programy nejen pro nejmenší

UDÁLOSTI: Setkávání knihovníků hudebních

UDÁLOSTI: Česká národní skupina IAML

Z činnosti Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek.

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: „Když něco opravdu chcete, všechno je možné“

Dana Kalinová

HODNOTA KNIHOVEN: Neuvěřitelný příběh knihovny v Birminghamu

Krátce po roce 2000 birminghamská městská rada rozhodla, že stará budova knihovny je nevyhovující a že postaví novou. Dva roky po otevření ale zjistil, že nemá dost peněz na její provoz...

RECENZE: Knihovník, který byl raději dementní než doma u své ženy

VERHULST, Dimitri. Opozdilec. Přel. Veronika ter Harmsel Havlíková. Praha: Odeon, 2017. 118 s. ISBN 978-80-207-1754-2.

UDÁLOSTI: Beseda dětí se spisovatelkou

LETNÍ ČTENÍ

Vítězné práce letošního, již čtvrtého ročníku Čapkovin.

LETNÍ ČTENÍ: Knižní budky aneb Jak doplňovat fondy odborných knihoven

POJĎTE ČÍST UŠIMA – 6

Je audiofil lenošný, nebo prospěšný?

Opravdu můžeme audioknihu vnímat jen jako nepovedené dvojče knihy? Co vlastně na knize tolik oceňujeme a co z těchto kvalit zachovává i audiokniha? A je kvalita, ve které mluvené slovo tištěnou knihu předčí?

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - SRPEN / ZÁŘÍ

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…