Hlavní obsah stránky

Březen 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Průzkum knihoven

Průzkum prostorového a technického vybavení knihoven – shrnutí hlavních výsledků. 1. část

V období od 26. 4. do 31. 5. 2016 uskutečnil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven, tj. knihoven provozovaných obcemi, městy či kraji. Průzkumu se zúčastnilo 2027 knihoven a poboček různých velikostí. Jeho cílem bylo zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven.

JAK NA TO: Spolupráce knihoven s wikiprojekty

Příspěvek přináší na příkladu Moravské zemské knihovny informace o přínosnosti spolupráce knihoven s wikiprojekty, zastřešenými nadací Wikimedia. Dochází tak rovněž k překračování hranic mezi zaměstnanci a uživateli knihovny.

NEUŠLO NÁM

JAK NA TO: Knihovny a senioři

V posledních měsících roku 2016 spatřila světlo světa další z řady metodických příruček pro práci veřejných knihoven. Nese název Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Vydala ji Národní knihovna ČR s podporou Ministerstva kultury ČR, autorsky ji připravila Sekce 60+ SKIP, která sdružuje knihovníky hlouběji se zabývající problematikou služeb knihoven seniorům (odtud název sekce).

UDÁLOSTI: Od Teplic do Hradce Králové (1973–2016): Čtyřicet let setkávání knihovníků muzeí a galerií ČR

Čtyřicáté výročí organizované spolupráce knihovníků muzeí a galerií, které jsme si připomněli v roce 2016, jen potvrdilo, že potřeba sdílet zkušenosti a informace v oblasti činnosti knihoven muzeí a galerií má relativně dávné kořeny. Příspěvek o třech částech připomíná historii vzniku, pořádání odborných seminářů s důrazem na ten poslední, který proběhl loni, a představuje činnost Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií (AMG) za poslední desetiletí.

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

UDÁLOSTI: Konference Do černého 2017 mířila na mladou generaci

UDÁLOSTI: Žádný člověk není ostrov

18. ročník mezinárodního básnického festivalu Den poezie.

BBB – bibliografové v Banské Bystrici

Každoročně se scházejí bibliografové z České a Slovenské republiky na kolokviu – střídavě v ČR a SR. Loňské, již 19. kolokvium, se uskutečnilo 9.–11. října 2016 v Banské Bystrici a mělo téměř 40 účastníků; větší účast byla z pořadatelské země.

PEL MEL

ČTENÍ A ČTENÁŘSTVÍ: „Přesně jako u Švandrlíka v Černých baronech“ (svědkové čtenářských dějin)

Čím jsme si coby čtenářská populace prošli za posledních 50–70 let? Co nás charakterizuje? A vyznačujeme se něčím specifickým? V letech 2009–2015 jsme nahrávali po celé České republice anonymní čtenářské životopisy, a to nikoli těch, kdo jsou primárně spojeni s knihou a čtením, ale běžných lidí všech generací a nejrozmanitějších profesí.

Noc s Andersenem 2017

JAK SE BUDÍ KNIHOVNY: Pohledem metodika 5

Rozhovor s Herbertem Paverou, starostou obce Bolatice, vedla krajská metodička Moravsko-slezské knihovny Marie Šedá.

POHÁDKY O PUBLIC RELATIONS: Propagace v novinách aneb Co novinář potřebuje?

POJĎTE ČÍST UŠIMA – 2

Žijeme době, kdy nám aplikace v našich osobních počítačích a chytrých telefonech nabízejí ovládání hlasem. A nejen to. Hlasový modul, který nám bude předčítat texty, je údajně již tak pokročilý, že dokáže předčítat z wordu i PDF souborů dokonce i celé knihy! Jaký obrovský kus cesty od vynálezu fonografu, prvního přístroje schopného nahrát a reprodukovat hlas, lidé ušli! Má zde ještě místo profesionálně nahraná audiokniha? A dokáže robotický hlas nahradit hlas předčítače?

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - DUBEN

ZE ZAHRANIČÍ: Knihy sbližují státy bývalé Jugoslávie

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY