Hlavní obsah stránky

Říjen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY A HANDICAP FRIENDLY
– Činnost sekce SKIP pro bezbariérové knihovny
– Zkušenosti z Kroměříže, Hradce Králové a Ostravy
– Pohled vozíčkáře, uživatele knihovny
– Projekt Knihovna pro bezbariérové Brno

KNIHOVNY V NOVÉM
– Cesta Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
– Plánované výstavby a rekonstrukce veřejných knihoven v ČR

Kreativní centra Městské knihovny v Praze
Využití library advocacy v oblasti financování

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Víme, co je „rovný“ přístup?

Rovný přístup není jen v tom, že do knihovny má možnost přijít a využít všech služeb každý člověk, kdokoli, nikomu není služba odepřena. Tohle na opravdu „rovný“ přístup nestačí.

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Handicap Friendly

Problematikou služeb knihoven osobám se specifickými potřebami se dlouhodobě zabývá odborná sekce SKIP. Ta přijala roku 2019 kratší název Bezbariérové knihovny. Podílí se na koncepcích, plánech pro tuto oblast, stojí za metodickým materiálem Rovný přístup – Standard Handicap Friendly. Členové sekce přednášejí o dané problematice studentům vysokých škol, knihovníkům i návštěvníkům knihoven. Podílejí se na budování povědomí o tom, co to znamená „přístupná knihovna“. 

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Pět let s Handicap Friendly

V roce 2015 získala Knihovna města Ostravy a její oddělení Zvuková knihovna jako jedna z prvních v České republice certifikát Handicap Friendly – pro osoby se zrakovým postižením. V nejbližší době se pokusí tento certifikát obhájit. 

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Knihovny a návštěvníci s pohybovým handicapem

Tomáš Lanc je od narození vozíčkář. Svůj příspěvek uvádí takto: "Berte, prosím, mé řádky jako názory člověka, který má sice k problematice co říci, ale nepovažuje se za nějakého velkého odborníka."

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Chtěli jsme se otestovat

Budování bezbariérové knihovny v Kroměříži.

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Procházkou s handicapy

Vítejte v Knihovně města Hradce Králové! Máte na výběr z pěti prohlídkových tras pro uživatele s různými hendikepy.

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Knihovna pro bezbariérové Brno

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je institucí, pro kterou je bezbariérovost jednou z klíčových hodnot. Ústřední knihovna sídlí v centru města, v městských částech je pak rozmístěno na tři desítky poboček. Co místo, to jisté specifikum. Přesto se podařilo zachovat přístupnost na velmi dobré úrovni, získat certifikát Standard Handicap Friendly i další ceny. Před dvěma lety knihovnu oslovili odborníci z Masarykovy univerzity...

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury pro rok 2021

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ KNIHOVEN: Library advocacy 5: Využití v oblasti financování

Tentokrát se zaměříme na praktické využití konceptu prosazování zájmů knihoven v oblasti financování. Představíme si, jak v tomto směru co nejefektivněji oslovit zřizovatele.

INSPIRACE: Kreativní centra Městské knihovny v Praze. Část 1: Trocha teorie a „Jehla a nit“

V Městské knihovně v Praze se v průběhu roku 2020 povedlo otevřít tři kreativní centra, která tvoří vzájemně spolupracující síť. Co nabízí, proč je chceme mít a jak vlastně vypadají? Na to se zaměří následující miniseriál.

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2019 (3. část)

Třetí, závěrečná část textu sumarizujícího základní oficiální fakta o knižní produkci České republiky v roce 2019 obsahuje zejména údaje o evidenci a produkci e-knih a audioknih.

KNIHOVNY V NOVÉM: Cesta zlínské knihovny –  z parku do fabriky

Ústřední knihovna Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně sídlila v letech 1960–2013 v budově bývalé měšťanské Komenského školy, stavbě z roku 1897. Z hlediska dostupnosti byla situována ideálně, okolí bylo velmi příjemné. Jenže knihovní provoz v té půvabné budově čím dál více trpěl a drhnul, takže muselo být zvoleno jiné řešení...

KNIHOVNY V NOVÉM: Plánované stavby a rekonstrukce veřejných knihoven v ČR

Jedním z hlavních témat současného českého knihovnictví jsou prostory veřejných knihoven, které většinou neodpovídají potřebám jejich služeb a uživatelů. Předkládáme vám nejzajímavější chystané projekty staveb veřejných knihoven se stručnými informacemi.

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 3: Komenského cestování a síťování

Kvůli koronavirové hrozbě se propojený svět znovu rozpadl na izolované ostrovy. Ještě nedávno plné letištní haly zejí prázdnotou, lidé zůstávají doma, nesetkávají se ani pracovně. My však dnes máme internet, videokonference a sdílené soubory. V jakém světě se pohyboval Komenský?

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad