Main content

Od redakčního stolu

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

nedá mi to a musím se s vámi podělit o jeden z mých nejhezčích zážitků květnových dnů, kterým byla vernisáž 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012. Dětské kresby z uplynulých let provázejí letošní čísla Čtenáře, a tak jsme na této akci nemohli chybět. Rozhovor s kurátorkou výstavy Ivonou Kasalickou si budete moc přečíst v letním dvojčísle, kde se dozvíte více o historii, průběhu, ale i letošním ročníku této unikátní soutěže. Chtěla bych se proto zmínit jen o ne­skutečně pozitivní energii, která v zahradě Lidické galerie proudila předposlední květnový den. Setkání dětí z České republiky a několika zemí světa, které si přijely převzít ocenění za svá díla, přináší radost do místa, které je navždy spjaté s tragickou událostí. Nelze to vyjádřit snadno, ale genius loci v tomto spojení působí prostě nebývalou silou…

Ale nyní už k červnovému číslu Čtenáře, které však v mnohém s dětmi také souvisí. Rozhodli jsme se totiž jeho podstatnou část věnovat dvanácté Noci s Andersenem. Ze závěrečné zprávy o jejím průběhu nebylo letos jednoduché jen tak něco vybrat, a proto ji tentokrát přinášíme celou a doufáme, že tím přispějeme k zachování jejího poselství i pro budoucí generace. Dvě ohlednutí za „netradičním“ průběhem pohádkového nocování jsou potom jakýmsi bonusem.

Nechybí ale samozřejmě také tematický příspěvek, který pod trochu provokujícím názvem představuje projekt Národní autority v prostře­dí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR.

Po něm následující trojice článků spadá do oblasti problematiky tzv. rovného přístupu v knihovnách, které se pravidelně věnujeme ve stejnojmenné rubrice.

A pokud jsou knihy i vaší láskou na celý život, určitě vás zaujme rozhovor s Jiřím Padevětem, ředitelem nakladatelství ACADEMIA.

Ještě musím zmínit, že v době, kdy vzniká tento úvodník, se také chystá druhý Mezinárodní týden čtení dětem, takže se závěrem opět vracím k těm nejmenším, protože i aktuální obálka uzavírá celý časopis projektem Celé Česko čte dětem a tím, co jim pravidelné předčítání přináší.

LENKA ŠIMKOVÁ