Main content

Cena Jiřího Ortena 2012

Slavnostní vyhlášení letošního držitele Ceny Jiřího Ortena proběhlo 17. 5. 2012 od 17.00 hod. ve Velkém sále Průmyslového paláce na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2012.

Cena Jiřího Ortena se udílí autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla není více než třicet let. Od roku 2009 Cenu Jiřího Ortena organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Z celkem 30 přihlášených prací vybrala odborná porota tři nominované kandidáty:

Ondřej Buddeus: 55 007 znaků včetně mezer (Nakladatelství Petr Štengl) a Orangutan v zajetí má sklony k obezitě (Napoli) – „za pokus o resuscitaci jazyka poezie šamanským zaříkáváním“.

Michaela Keroušová: Nemístnosti (Za tratí) – „za ostře nasvícené obrazy, jež jsou zachyceny přirozeným jazykem, ale i za občasnou hravost“.

Vratislav Maňák: Šaty z igelitu (Host) – „za dovednost úsporného psaní, které nezjednodušuje, ale míří ke dřeni“.

Cenu Jiřího Ortena 2012 získal VRATISLAV MAŇÁK za sbírku povídek ŠATY Z IGELITU (Host).

red