Main content

Městská knihovna Aš omládla

JITKA ZELINKOVÁ j.zelinkova@knihovna-as.cz

Knihovna a Muzeum Aš je příspěvkovou organizací města Aš, která vznikla 1. 4. 2010 sloučením Městské knihovny Aš a Muzea Aš. Začátek 21. století byl pro ašskou knihovnu ve znamení stěhování. Od 70. let 20. století sídlila v budově původní městské radnice, ale v roce 2001 bylo rozhodnuto, že se z budovy radnice opět stane správní centrum, kde své kanceláře najde starosta a někteří úředníci.

Městská knihovna přesídlila na Hlavní ulici do honosné secesní budovy původní ašské spořitelny, která byla postavena v roce 1904. Úřední místnosti byly umístěny v prvním poschodí a dostaly trezor odolný požáru a vloupání (tento trezor je zachován do současnosti a přístupný je z oddělení pro dospělé). Budova byla uvnitř obložena červeným mramorem, z něhož byly i sloupy vedle pohodlných schodů. Stavbu navrhl významný německý architekt Josef Zasche (1871–1957), projekt ašské spořitelny je datován z počátku jeho éry. V květnu 1945 byla spořitelna převzata českými úřady a stala se síd­lem Československé státní spořitelny. V dalších letech v ní byly umístěny místnosti Městského výboru KSČ a po určitou dobu byla i Pionýrským domem. Svému původnímu účelu budo­va sloužila až do doby ukončení výstavby nové budovy České spořitelny, kdy byla do uvolněných prostor přemístěna ašská knihovna.

Tolik k historii budovy, kde knihovna sídlí. Vzhledem k faktu, že jde o více než stoletou babičku, zub času na ní také zahlodal. To byl jeden z důvodů, pro které se Aš rozhodla k rekonstrukci, dalším je nepopiratelný fakt, že knihov­na není banka, takže nároky na prostor a jeho uspořádání se liší. Město Aš podalo žádost o dotaci do regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a s žádostí uspělo. Akce se jmenovala Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum – Městská knihovna v Aši a kromě opravy knihovny byla realizována také stavba přilehlého parkoviště. Autorem projektu byl Jiří Bednář, výběrové řízení na realizaci díla vyhrály spojené stavební firmy Thermia-Bau a Algon, a. s. Výsledná cena díla je cca 25 mil. Kč. Stavba byla zahájena v průběhu měsíce června, termín dokončení byl v polovině prosince 2010. Výše dotace dosáhla částky 21 278 702 Kč. Projekt se skládal ze dvou částí. Realizací došlo ke zrekonstruování budovy z počátku 20. století (částečná oprava střechy, výměna oken, nové topení včetně rozvodů, nová elektroinstalace, sanitární instalace, nový interiér – podlahy, omítky – a nová sociální zařízení ve čtyřech podlažích, vytvoření bezbarié­rových přístupů do všech čtyř nadzemních podlaží, nová fasáda), která je využívána převážně pro účely městské knihovny. Druhou částí je městské parkoviště u budovy knihovny, kde je k dispozici celkem 27 míst k stání, včetně dvou míst pro imobilní občany.

Pro knihovnu tato rekonstrukce znamenala mnoho. Plocha půjčoven se zvětšila z původních 446 m² na 651 m² a přibyla samostatná přednášková místnost o rozloze 52 m², ke které patří plně vybavená kuchyňka a 100 m² zaujímají i skladové prostory. V oddělení pro dospělé jsme skleněnou stěnou oddělili prostor studovny, do kterého jsme umístili i čtyři počítače s připojením na internet. Pro uživatele, ale i pro knihovnice, je velkým přínosem vestavěný výtah. Kro­mě knihovny je v budově i pět kanceláří urče­ných k pronajmutí.

Pro představu o velikosti knihovny uvedu i pár dalších čísel: 30 000 knihovních jednotek ve volném výběru, 65 000 knihovních jednotek celkem, 1650 registrovaných uživatelů, z toho 549 dětí, tři odborní pracovníci.