Main content

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Jak se švédské knihovny stavějí k menšinám ve společnosti?

Odpověď: Metaforou jednoty v různorodosti a pestrosti je duha. Je hlavně symbolem gay hnutí, ale znamená také integraci „odlišných“ lidí a příslušníků menšin na celém světě.

Duhová knihovna je pobočkou knihovny v Umea. Vznikla jako knihovnická internetová síť (ve Švédsku už máme 22 různých internetových knihovnických sítí), která podle zakladatele Christera Edeholta z městské knihovny v Umea chce ukázat, že každý má právo na své místo na světě, a tím přispívat k tolerantnější společnosti. Christer Edeholt napsal diplomovou práci, ve které se soustředil právě na potřebu existence knihovny pro mladé bisexuály a gaye.

Duhová knihovna vznikla původně jako tzv. duhová polička s knihami z oblasti beletrie, poezie, zahrnující také odborné práce a jiné publikace i časopisy související se sexuálními menšinami, s životem a kulturou gayů a leseb, ale také mentálně postižených nebo jiných menšin. Ch. Edeholt vypracoval akční plán pro knihovnu zaměřený na to, jak integrovat menšiny, bi- a homosexuály, a deklaroval, co může knihovna udělat pro to, aby se cítili v knihovně dobře nastálo a nejen během týdne Pride (průvody oslavující gay, lesbickou, bisexuální a transgender kulturu; tyto akce též slouží jako demonstrace za práva neheterosexuálních menšin, např. registrované partnerství, stejnopohlavní manželství či ochranu před homofobním násilím – pozn. red.). Duhová polička roste a stává se Duhovou knihovnou, její zakladatel připravuje také různé programové činnosti určené speciálně pro tyto skupiny uživatelů s odkazem: „My ve Švédsku se rádi bijeme v prsa a vykládáme, jak jsme postoupili s integrací menšin, a věříme, že informovanost a uvědomění o otázkách LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) je větší, než opravdu v praxi je. Člověk by neměl zapomínat, že se začleněním a pochopením to nemusí být ve venkovských oblastech tak snadné jako ve velkých městech. Sociální, ekonomické a kulturní faktory stále hrají ve společnosti roli – mluvíme jednoduše o různých třídach.‟

V srpnu se Christer Edeholt zúčastní mezinárodní konference v Amsterdamu o budoucnosti a spolupráci mezinárodních archivů, knihoven, muzeí a speciálních institucí, která se zaměří na téma, jak zviditelnit a zpřístupnit LGBT historii a hnutí. Zároveň se chystá navštívit a zahájit spolupráci s největší knihovnou LGBT v Evropě – IHLIA (Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief), která je součástí městské knihovny v Amsterdamu. IHLIA je mezinárodní knihovna, archiv a informační a dokumentační centrum pro homosexualitu a sexuální rozmanitost.

Duhová knihovna v Umea bude nabízet i další druhy informací, například coming-out průvodce pro mladé gaye a lesbičky a příručky pro gay a lesbické rodiče. Zaměří se na otázky týkající se manželství s osobou stejného pohlaví a s tím související právní problémy, vybírat bude tematické články, videonahrávky a zvukové záznamy. Bude, jako každá jiná knihovna, pomáhat v nalézání informací, ale jak doufá Christer, poskyt­ne mnohem více materiálů a možností a hlavně nabídne rozsáhlejší a aktivnější spolupráci s menšinami, než mají knihovny nyní.Portréty archiv autora