Main content

ZE SVĚTA

Připravil ROMAN GIEBISCH

V loňském roce oslavil Národní knižní festival v USA již 11. ročník. Festival má dobrý marketing a propagaci v nejlepších a nejsledovanějších amerických médiích. Pořadatelé využívají hlavní sociální sítě Facebook a Twitter. Aktuální informace o festivalu vysílají rádia WRD, NBC, WTOP a vybrané autorské prezentace vysílá BookTV. Novinkou loňského roku byly živé chaty s autory, které si vyžádali jejich fanoušci. Washington Post nazval Národní knižní festival nejlepší víkendovou událostí a „milostným románkem o čtení“. Autorka Toni Morrisonová měla obrovský úspěch nejen v médiích, ale především u svých věrných čtenářů, okouzlila festivalové publikum svým humorem a upřímností. Národní knižní festival sponzorovala i Kongresová knihovna, která je největší knihovnou na světě. Všichni účastníci festivalu mají možnost slyšet a vidět své oblíbené autory v živých vystoupeních na pódiích v moderovaných diskusích. A jak píše blog GeekMom – „poté, co jste strávili tolik času ve světě, který vytvořil někdo jiný, může být velmi překvapující setkání s těmito autory“. Nakladatelství Weekly a The Huffington Post vydala knihu esejů a fotografií, které se k festivalu vztahují i s vtipnými poznámkami spisovatelů. Knižní festival je pro milovníky knih a fanoušky jako udělování filmových Oskarů, a 11. ročník je vzal do míst, kde ještě nikdy nebyli. Festival láká každoročně různé cílové skupiny čtenářů, kteří cestují stovky kilometrů, aby se setkali s oblíbenými spisovateli, dalšími fanoušky čtení a trpělivě čekají na křty knih svých autorů, které si chtějí vyfotit. To, že se 11. ročník Národního knižního festivalu uskutečnil ve stínu památníku Abrahama Lincolna, dokazuje význam knih a čtení v životě amerických čtenářů.

(The Library of Congress Information Bulletin-November/ Dezember 2011, Vol 70, s. 11–12)

Koncem loňského roku se na 200 delegátů z knihoven, muzeí a galerií zúčastnilo odborné konference Pest Odyssey 2011 k ochraně fondů paměťových institucí, která se konala v Britském muzeu v Londýně. Akce se uskutečnila přesně deset let po své úspěšné předchůdkyni z roku 2001. Hlavními partnery byly vedle Britského muzea i English Heritage, Natural History Museum, Historic Royal Palaces, V & A, Museum of London, Horniman, Museum a Tate. Hlavním cílem konference bylo zjistit, jakým způsobem se zapojené organizace za uplynulých deset let vypořádaly s rostoucími útoky škůdců ve svých sbírkách a budovách. Konferenci zahájil známý entomolog David Pinniger, který je garantem boje proti škůdcům v nejvýznamnějších sbírkách Velké Británie. Pinniger upozornil na nové druhy biologických škůdců, nové metody boje s nimi a lepší využití stávajících metod v zamořených objektech paměťových institucí. Objevily se nové hrozby i s vývojem v navrhování staveb – např. tzv. zelené střechy s sebou přinášejí velký výskyt škůdců. Další odborníci na konferenci upozornili, že riziko biologických škůd­ců je podceňováno ve srovnání s dalšími riziky, jako je světlo, nevhodné uskladnění atd. Řada zúčastněných organizací monitoruje dnes škůdce pomocí nejmodernější výpočetní techniky a vyvíjí programy na sledování škůdců a změn klimatu. Byla zprovozněna centrální databáze škůdců v celé Británii (whatseatingyourcollection.com). Nejlepším bojem se škůdci ovšem zůstává kvalitní vzdělávání zaměstnanců, kteří budou mít znalosti a dovednosti jak se se škůdci vypořádat. Anne Bancroft z Victoria and Albert Museum např. ukázala, jak nízká teplota pomáhá ošetřit zamořené knihy. Bližší informa­ce o konferenci na http://www.pestodyssey.org.

(International Preservation News – Dezember 2011, No 55, s. 12–13)

Dnešní knihovny mají k dispozici mnoho technologií a dnešní knihovníci si pro svoji práci a pro svoji knihovnu mohou mezi nimi vybrat ty nejvhodnější. Knihovníci si stále častěji kladou otázku, jak mohou knihovny pomáhat svým uživatelům s vyhledáváním informací v konkurenci s Googlem? V dnešní době, kdy se redukují finanční prostředky v souvislosti s ekonomickou krizí, ovšem i malé knihovny s vhod­ně vybranými technologiemi a kvalifikovaným personálem mohou svým uživatelům hodně nabídnout. S tím, jak vítáme jaro, je čas v mnoha knihovnách oprášit nejen prach z regálů, ale i myšlenky, co mohou knihovny ve spolupráci se svými partnery rea­lizovat a nabídnout svým čtenářům. Knihovny a knihovníci musejí být vždy o krok napřed, sledovat a vyu­žívat moderní technologie, pomáhat svým uživatelům vyhledávat informace v dnešním informač­ně přesyceném světě a neustále se vzdělávat!

(Computers in Libraries – Volume 32, Number, Apríl 2012, s. 4)