Main content

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Připravila EVA MACKOVÁ

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

HUBER, John. Lean library management : eleven strategies for reducing costs and improving customer services. [Zeštíhlený knihovnický management. Jedenáct strategií pro snižování nákladů a zlepšení služeb.] New York: Neal-Schuman, 2011. xxii, 197 s. : il.

ISBN 978-1-55570-732-3

Kf 38.787

MAMAJEVA, Svetlana Anatoľjevna. Rossijskaja bi­b­lio­tečnaja associacija : jedinstvo v dejstvii. [Ruská knihovnická asociace. Jednota v konání.] Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2010. 308 s. : tabulky.

ISBN 978-5-8192-0415-3

Kp 39.008

The Ne(x)t Generation : das Angebot der Bibliotheken : 30. Österreichischer Bibliothekartag Graz, 15.–18. 9. 2009 / herausgegeben von Ute Bergner und Erhard Göbel. [Příští generace. Nabídka knihoven. 30. sjezd rakouských knihovníků. Graz, 15.–18. 9. 2009.] Graz-Feldkirch: Wolfgang Neugebauer Verlag, 2010. 369 s. : il., grafy a tabulky.

ISBN 978-3-85376-287-5

Kfe 39.009

SEEFELDT, Jürgen und Ludger SYRÉ. Portale zu Vergangen und Zukunft – Bibliotheken in Deut­schland. 4. aktualisierte und überarbeitete Aufla­ge. [Portály minulosti a budoucnosti – knihovny v Německu.] Hildesheim: Olms, 2011. 128 s. : barev. il., fot., tabulky.

ISBN 978-3-487-14573-0

Kfe 38.998

Automatizace knihovnické a informační činnosti

KATSIRIKOU, Anthi, ed. Open access to STM information : trends, models and strategies for libraries. [Otevřený přístup k informacím. Trendy, modely a strategie pro knihovny.] Berlin: De Gruyter Saur, 2011. 207 s. : il., fot., grafy, tabulky. IFLA publications, 153.

ISBN 978-3-11-025328-3

Oba 39.015

ŠRAJBERG, Ja. L. Anglo-russkij slovar po mašinočitajemoj katalogizacii : okolo 5500 terminov. [Ang­licko-ruský slovník počítačové katalogizace. Oko­lo 5500 termínů.] Moskva: Gosudarstvennaja publičnaja naučno-techničeskaja biblioteka Rossii, 2010. 263 s.

ISBN 978-5-85638-138-1

Zfb 39.020

Organizace knihovních fondů

Digitization in the real word : lessens learned from small and medium-sized digitization projects / ed. by Kwong Bor Ng and Jason Kucsma. [Digitalizace v reálném světě : učení se od malých a středních digitalizačních projektů.] New York: Metropolitan New York Library Council, 2010. xii, 577 s.

ISBN 978-0-615-37998-2

Ol 38.524

GREGORY, Vicki L. Collection development and management for 21st century library collections : an introduction. [Vývoj a management knihovních fondů v 21. století. Úvod.] New York: Neal-Schuman, 2011. xvii, 261 s. : fot., tabulky + 1 CD-ROM.

ISBN 978-1-55570-651-7

Oa 38.837

WALRAVENS, Hartmut, ed. Newspapers : legal deposit and research in the digital era. [Noviny : povinný výtisk a výzkum v digitální éře.] Berlin: De Gruyter Saur, 2011. xiii, 341 s. : il., fot., grafy. IFLA publications, 150.

ISBN 978-3-11-025325-2

Oaab 39.014

Sítě knihoven

BRETTLE, Alison and Christine URQUHART, eds. Changing roles and contexts for health library and information professional. [Měnící se úlohy a kontexty pro zdravotnické knihovny a informační pracovníky.] London: Facet, 2012. xx, 183 s. : il., gra­fy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-740-1

Tdc 38.992

Curating the past, creating the future. [Spravovat minulost, vytvářet budoucnost.] Jerusalem: Natio­nal Library of Israel, 2011. 37 s. : barev. il.

ISBN 978-965-91585-4-6

Taa 9.347/B

KELSEY, Sigrid E. and Marjorie J. POTER, eds. Best practices for corporate libraries. [Doporučené postupy pro firemní knihovny.] Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011. xiii, 337 s. : il. Libraries Unlimited Library Management Collection, vol. 1.

ISBN 978-1-59884-737-6

Tpa 38.780

KNIHOVĚDA

Dictionnaire encyclopédique du livre. N-Z / sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer. [Encyklopedický slovník knihy.] Paris: Cercle de la librairie, 2011. xi, 1342 s. : il.

ISBN 978-2-7654-0987-8

Xa 38.766

Gutenberg- Jahrbuch 2011. 86 Jahrgang / im Auftrag der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephen Füssel. [Gutenbergova ročenka 2011.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2011. 375 s. : il., faksimile.

ISBN 978-3-447-06487-3

X 38.823