Main content

Byli jsme u toho…

Ve středu 30. května dopoledne za příjemného jarního počasí byla zahrada Lidické galerie v dětském obležení. U dlouhých stolů mohly děti kreslit, modelovat a hrát si až do chvíle, než začal hlavní bod programu – předávání medailí a cen za umístění ve 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012.

V hodinu H se prostranství před pódiem zaplnilo do posledního místečka malými výtvarníky a jejich doprovodem, vzácnými hosty a dalšími účastníky této výjimečné chvíle. K slavnostní atmosféře velkou měrou přispěl dětský pěvecký sbor dětí z Japonské školy v Praze, který své vrstevníky pozdravil několika japonskými písničkami.

Poté nastalo to hlavní – předávání cen. Medaile Lidická růže převzali dětští výtvarníci z České republiky, a také dva ze vzdálené Rigy, Cenu poroty si přijeli převzít žáci turecké školy Kocaeli Bahcesehir Koleji.

A teď trochu statistiky: z došlého počtu 26 064 exponátů ze 67 zemí porota vybrala a ocenila 1434 prací, z toho 269 autorů získalo medaili Lidická růže; z posuzovaných zahraničí děl (došlo jich 17 404) bylo oceněno 724, z toho medailí 122; české děti na letošní výstavu připravily 6336 prací, z nichž 531 získalo ocenění, z toho 104 medaili; slovenské školy zaslaly 2295 exponátů a by­lo jim uděleno 179 ocenění, z toho 43 medailí. Z českých škol si nejlépe vedly ZUŠ Kolín, ZUŠ Háj ve Slezsku, ZUŠ F. X. Richtera Holešov, ZUŠ Humpolec, ZUŠ Most, ZUŠ Prostějov a ZUŠ Strakonice.

Po dlouhém ceremoniálu dětem pořádně vyhládlo, čekal je oběd a po něm ještě divadelní představení pohádky. Před tím však došlo k slavnostnímu přestřižení pásky a otevření letošního jubilejního ročníku dětské výtvarné výstavy. Popsat všechnu tu barevnost, nápaditost, fantazii, originalitu exponátů a celkovou atmosféru slovy moc nejde. Chce to vidět a zažít. Dá se říct, že to byl pro nás hezký a úspěšný den.

V Lidické galerii bude výstava otevřena do 31. října 2012, v listopadu 2012 se přestěhuje do lotyšské Rigy a o měsíc později do Vilniusu v Litvě. Po skončení mezinárodních instalací bude soubor prací v menším rozsahu k vidění i na dalších místech ČR, například v Galerii ZUŠ Most. V případě zájmu je možné zapůjčit putovní soubory vybraných prací do knihoven, škol či jiných kulturních zařízení. Více informací o výstavě je na www.mdvv-lidice.cz.

-ova-

Foto Lenka Šimková