Main content

Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury pro rok 2021

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,

a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

     1)  Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

                  VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

                  VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

                  VISK 3 – Informační centra knihoven,

                  VISK 5 – RETROKON,

                  VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,

                  VISK 7 – Kramerius,

                  VISK 8 – Informační zdroje:

                  Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

                  VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 

     2) Dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury a knihoven

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 

Bližší informace:  Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)

                               Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)

                               PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1, 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2020 !!!