Main content

KNIHOVNY V NOVÉM: Plánované stavby a rekonstrukce veřejných knihoven v ČR

LENKA DOSTÁLOVÁ Lenka.Dostalova@mzk.cz

Jedním z hlavních témat současného českého knihovnictví jsou prostory veřejných knihoven, které většinou neodpovídají potřebám jejich služeb a uživatelů. Předkládáme vám nejzajímavější chystané projekty staveb veřejných knihoven se stručnými informacemi.

Městská knihovna v Chebu

adresa: Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb

web: https://www.knih-cheb.cz/

Městská knihovna v Chebu je dnes nejstarší veřejnou knihovnou v České republice, která již byla vystavěna jako veřejná a ve svých původních prostorách nadále působí. Funguje od roku 1911. Budovu, která patří mezi významné památky secesní architektury v Chebu, navrhl architekt Max Loos. Nachází se v místě bývalého hradebního příkopu a je součástí městské památkové rezervace. Roku 2010 byl objekt prohlášen za kulturní památku. Vzhledem k tomu, že kapacita budovy již nevyhovuje potřebám moderní knihovny, je naplánována přístavba a rekonstrukce interiéru.

Projektovou dokumentaci přístavby a rekonstrukce stávajícího objektu knihovny zpracoval ateliér A69-architekti. Přístavba knihovny je navržena jako „neviditelná“ budova, která bude přistavěna k hradební zdi sousedící s chodníkem – pochozí střechou budovy. Z prostoru upraveného hradebního příkopu by měla být viditelná jen její čelní prosklená stěna. Navrhované řešení vychází z požadavků památkářů – přístavba by svým pojetím měla respektovat stávající okolní historickou zástavbu.

Více informací na http://www.a69.cz/.

Městská knihovna Beroun

adresa: U Kasáren 813, 266 01 Beroun

web: https://www.knihovnaberoun.cz/

Městská knihovna sídlí od roku 2002 v budově bývalých kasáren. Podle navrženého projektu by měla být v knihovně provedena kompletní rekonstrukce střechy, stropů, interiéru, fasády včetně zateplení a výměny oken. Po rekonstrukci proběhne reorganizace budovy. Knihovna bude rozšířena o druhé patro, kde se bude nacházet multifunkční sál, studovna a oddělení naučné literatury. Dětské oddělení bude přesunuto do prvního patra, přízemí bude sloužit jako sklad. Oddělení pro dospělé se rozšíří a na místě studovny se plánuje oddělení pro mládež s terasou.

Více informací na https://www.knihovnaberoun.cz.

Městská knihovna Most

adresa: Moskevská 12, 434 21 Most

web: http://www.knihovnamost.cz/

Městská knihovna sídlí v objektu postaveném v 80. letech čistě pro knihovnické účely – prvním svého druhu v poválečném Československu. V současné době budova neodpovídá podmínkám moderního knihovnictví, je stavebně zastaralá a její provoz je energeticky velmi náročný. Rekonstrukce by byla podle vedení města nákladná. Proto vznikl projekt, který plánuje přestěhování knihovny do budovy Kulturního domu města Mostu (bývalý objekt Repre). V roce 2016 byla zpracována studie využitelnosti a statický průzkum prokázal, že knihovnu lze do těchto prostor přemístit. Navržený projekt nové podoby objektu Repre (viz obr. na 3. s. obálky) je koncipován jako městské komunitní a společenské centrum, které nabídne kromě knihovny také nové kino, rekonstruované planetárium, kavárnu s restaurací a velký společenský sál. Návštěvníkům knihovny bude k dispozici vstupní hala s recepcí, spojená s kavárnou. Součástí vstupní haly budou i klidové zóny pro setkávání, výstavní nebo přednáškové prostory. Nová knihovna bude v jednom patře disponovat následujícími prostory: velkým oddělením a hernou pro děti, oddělením naučné literatury, oddělením beletrie a moderně vybavenou studovnou a čítárnou. Bude mít k dispozici několik přednáškových místností. Rekonstrukce knihovny je jedním z pilířů Strategického plánu města Mostu.

Více informací na https://www.mesto-most.cz/.

Knihovna města Olomouce, nová pobočka

adresa: Trnkova, 771 66 Olomouc

web: http://www.kmol.cz/

Nové využití najde bývalá sídlištní kotelna v Trnkově ulici na olomouckém sídlišti Nové Sady. Během několika let by se měla proměnit v novou pobočku městské knihovny, která by měla změnit i stávající podobu nároží ulic Zikova, Trnkova a Rožnavská. Návrh podmínek pro architektonickou soutěž zpracoval útvar hlavního architekta města Olomouc. Předmětem soutěže bylo vypracovat návrh provozního a dispozičního uspořádání a také návrh, jak z knihovny vytvořit komunitní centrum, tedy místo setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí a dalšími institucemi. Ze zaslaných návrhů byl vybrán projekt ateliéru Kolínský Čermák Architekti. Návrh byl vysoce ohodnocen zejména s ohledem na pozoruhodné uspořádání prostorového plánu a splnění knihovnických nároků. Je oceňován i z hlediska hledání prostoru pro technologie VZT. Vzhledem k původnímu účelu má tento jednopodlažní objekt poměrně velkou světlou výšku. Tento fakt spolu s rozhodnutím zachovat z ekonomických důvodů původní nosnou konstrukci dovedl architekty k řešení spočívající v jednoduché vestavbě linoucí se po obvodu budovy a vytvářející galerii s volným prostorem ve středu dispozice. Plánovaná knihovna bude mít užitnou plochu přes 300 m².

Více informací na https://www.cka.cz/cs.

Městská knihovna Přelouč

adresa: Masarykovo náměstí 44, 535 01 Přelouč

web: https://www.knihovnaprelouc.cz/

Knihovna sídlí v objektu bývalé záložny, která byla postavena podle návrhu architekta Rudolfa Kříženeckého v letech 1899–1901. Novorenesanční budova se nachází na Masarykově náměstí a tvoří hlavní dominantu města.

Nová knihovna bude umístěna na nároží náměstí na místě, které vznikne po odstranění již delší dobu nefunkčního objektu. Oprava stávajícího domu by podle města byla nákladnější než nová stavba. V rámci veřejné architektonické soutěže byl vybrán návrh ateliéru ForEva architects. Koncept budovy je definován jako „krabice plná informací.“ Exteriér je koncipován volně a do kontrastu je přisazeno pevné třípodlažní jádro knihovny s otevřeným nárožím, inspirované knihou jako symbolem hmotného stabilního prvku a opory domu. Do budovy bude umožněn vstup dvěma vchody: hlavním z náměstí, vedlejším z pěší zóny (naproti vstupu do městského úřadu). Střecha byla navržena plochá a pochozí, v zadní části její dispozice vznikne střešní terasa s tzv. zelenou střechou. Fasáda bude řešena jako „živá“. Kolemjdoucím se naskytne díky otevřenému prosklenému vertikálnímu průčelí pohled zvenčí dovnitř a naopak – návštěvníkům nabídnou bohaté prosklené plochy rozhled ven. Interiér objektu se propojí s parterem náměstí. Jednotlivá podlaží knihovny budou zaměřena tematicky. V centrální části bude vyhrazen prostor pro rušné studovny, individuální studijní místa vzniknou v rozích. Ve vnitrobloku bude umístěn přednáškový sál, sousedící se školicí místností. Přízemí zůstane volné a průchozí, a stane se tak místním komunikačním uzlem. V suterénu bude umístěn sklad, prostor pro technologická zařízení domu a především archiv s kapacitou 80 000 svazků.

Více informací na https://www.stavebnictvi3000.cz/.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

adresa: Jeronýmova 517, 511 01 Turnov

web: https://knihovna.turnov.cz/knihovna/

Městská knihovna Antonína Marka v letošním roce slaví 200 let od svého vzniku. O jejím přesídlení se hovoří již několik let. Budova neumožňuje bezbariérový přístup, chybí společenský sál, nedostačující je i návštěvnické a hygienické zázemí.

Sídlo nové knihovny se bude nacházet u Skálovy ulice, na parcele mezi letním kinem a domem Na Sboře, který patří mezi významné historické památky Turnova. V architektonické soutěži zvítězil návrh ateliéru A69-architekti. Celkový koncept je inspirován prostředím okolní krajiny Českého ráje, která je typická pískovcovými skalními městy, kaňony, romantickými zříceninami a památnými alejemi. Knihovna je navržena jako moderní otevřený prostor, který zdůrazňuje prosklené části budovy. Uvnitř by měl návštěvník objevit průhledy a zlomy typické pro skalní město. Skleněný průchod centrálním prostorem knihovny je analogií ke skalní soutěsce, Myší díře na Hruboskalsku. Na střeše se plánuje místo pro čítárnu s výhledem na město. Výstavba knihovny by měla proběhnout v letech 2022 až 2023.

Více informací na http://www.a69.cz/.

Knihovna Vratislavice nad Nisou

adresa: Nad Školou 1675, 463 11 Liberec 30

web: http://vratislavice101010.cz/knihovna

Od roku 2014 se knihovna nachází v provizorních prostorách atria kulturního centra, kde byla dříve umístěna expozice věnovaná automobilovému konstruktérovi Ferdinandu Porschemu.

Knihovna je koncipována jako otevřená věž s vnitřním atriem, která nabízí průhledy do zeleně parku. Součástí je i podzemní sál s travnatou střechou. Budova je navržena tak, aby vytvořila urbanistický celek s vedlejším objektem bývalé fary. Ten bude sloužit jako spolkový dům a komunitní centrum, poskytující zázemí všem organizacím a spolkům ve Vratislavicích. Oba objekty budou propojeny proskleným průchodem. Autorem projektu je architekt Jiří Janďourek, spoluautor přestavby nového libereckého magistrátu nebo rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu.

Více informací na https://www.stavbaweb.cz/.

 

POUŽITÉ ZDROJE: Archiweb.cz; CKA.cz; Denik.czStavbaweb.cz; Stavebnictvi3000.cz