Main content

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databáze Anopress.

KOPÁČ, Radim. Že tu Kundera nebyl? Opak je pravda. Lidové noviny [online]. 2020, (184), 9 [cit. 2020-08-28]. ISSN 0862-5921. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/.

Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně (MZK) Tomášem Kubíčkem na téma převodu knihovny a osobního archivu Milana Kundery do fondů MZK. Tomáš Kubíček hovoří o výstavě Milan Kundera (neztracen) v překladech, která proběhla přede dvěma lety, dále o dílech, která jsou součástí knihovny tohoto spisovatele, o významnosti a složení archivu apod. Představuje budoucí umístění knihovny, tj. samostatnou studovnu, a akce, kterými se bude prezentovat a představovat veřejnosti.

KRUTÍLEK, Ondřej. Casanova a jeho knihovna. Mladá fronta Dnes [online]. 2020, (189), 4 [cit. 2020-08-28]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Giacomo Casanova byl ke konci života knihovníkem na zámku Duchcov na českém panství patřícím Valdštejnům. Knihovna byla přemístěna do zámku Mnichovo Hradiště. V současnosti je součástí prohlídkového okruhu. Casanova se do dochované sbírky zapsal i jako autor několika knih. Článek také připomíná projekt Valdštejnové – lvi ve službách císařů.

Zaorálek odvolal šéfa knihovny. Lidové noviny [online]. 2020, (169), 4 [cit. 2020-08-28]. ISSN 0862-5921. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/.

Zpráva informuje o odvolání generálního ředitele Národní knihovny ČR Martina Kocandy. Předkládá důvody ministra kultury vedoucí k odvolání i vyjádření M. Kocandy k těmto důvodům.

Knihovníci se převtělili do filmových hvězd. Mladá fronta Dnes [online]. 2020, (154), 13 [cit. 2020-08-28]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Netradiční výstavu připravili v Krajské knihovně Karlovy Vary pod názvem Knihovníci z plakátů aneb Když nemohou filmy do Varů, musí Vary do filmu. Výstava má připomenout filmový festival, který se letos neuskuteční. Obsahem výstavy jsou dvě desítky velkoformátových grafik inspirovaných skutečnými filmovými plakáty. Do postav na plakátech se stylizovali zaměstnanci knihovny.

Výstava ukáže, že i knihy mají své osudy. Mladá fronta Dnes [online]. 2020, (142), 13 [cit. 2020-08-28]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Článek informuje o výstavě I knihy mají své osudy v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Výstava mapuje knihovnictví tohoto regionu od počátků až do současné doby. Potrvá do 4. 10. 2020. Její kurátorka Eliška Wienerová popisuje, co lze na výstavě vidět.

KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Knihy jako lék pro duši. Sociální služby [online]. 2020, (6), 10 [cit. 2020-08-28]. ISSN 1803-7348. Dostupné z: http://www.socialnisluzby.eu.

Autorka, pracující v Knihovně Kroměřížska, pojednává o biblioterapii jako podpůrné léčebné metodě. Popisuje její počátky, spadající do období starověku, připomíná jména Aristotela (zakladatele poetoterapie) a jeho následníka Nietzscheho. Dále popisuje využití biblioterapie v současné době. Píše o tom, co by měla splňovat osobnost knihovníka, který se chce věnovat biblioterapii, o práci s klienty, cílech a různých formách biblioterapie – imagoterapie, pohádkoterapie, hagioterapie aj. Knihovna Kroměřížska tuto službu nabízí svým čtenářům.

KROC, Vladimír. Knihovna zastaveného času. Týdeník Rozhlas [online]. 2020, (34), 23 [cit. 2020-08-28].

Rozhovor s novým pověřeným generálním ředitelem Národní knihovny ČR Vítem Richterem, který objasňuje příčiny vedoucí ke stávající situaci v knihovně. Popisuje minulý i současný stav instituce, zmiňuje neustále se měnící generální ředitele. Dále se zabývá nepřístupností části fondů, projektem e-knihovna, důsledky zastavení projektu na výstavbu nové budovy, prostorovou nedostatečností Klementina, včetně depozitáře v Hostivaři.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ