Main content

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad

Před 70 lety,  2. 11. 1950, zemřel George Bernard Shaw (* 1856), anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, autor her Pygmalion, Svatá Jana, Živnost paní Warrenové, Caesar a Kleopatra aj.

Před 140 lety,   6. 11. 1880, se narodil rakouský spisovatel Robert Musil († 1942), vedle Prousta, Joyce či Kafky jeden z největších moderních romanopisců; autor románu Zmatky chovance Törlesse, řady novel a povídek (česky Povídky. Pozůstalost za života), esejů (český výbor Eseje) a několika dramat (např. Snílci) a především monumentálního nedokončeného románu Muž bez vlastností.

Před 75 lety,  7. 11. 1945, se narodil Vladimír Macura († 1999), český literární vědec a kritik, překladatel a spisovatel, spoluautor např. Slovníku světových literárních děl, autor mnoha esejů (Znamení zrodu, Český sen, Šťastný věk aj.) a statí, románu Občan Monte Christo a románové tetralogie Ten, který bude (Informátor, Komandant, Guvernantka, Medikus).

Před 30 lety,  7. 11. 1990, zemřel Lawrence Durrell (* 1912), britský romanopisec, básník, dramatik a autor cestopisů, jehož nejslavnějším dílem je románová tetralogie Alexandrijský kvartet (Justina, Baltazar, Mountolive, Clea); česky vyšly mj. romány Temný labyrintČerná kniha.

Před 120 lety,  8. 11. 1900, se narodila americká spisovatelka Margaret Mitchellová († 1949), autorka jediného románu Jih proti Severu (1936), za který získala Pulitzerovu cenu a který se stal jedním z největších světových bestselerů; dodnes se těší přízni čtenářů, stejně jako se diváci stále vracejí ke zdařilé filmové verzi (1939), oceněné osmi Oscary.

Před 170 lety,  13. 11. 1850, se narodil skotský spisovatel Robert Louis Stevenson († 1894), autor knih Klub sebevrahů, Ostrov pokladů, Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda a dalších.

Před 350 lety, 15. 11. 1670, zemřel Jan Amos Komenský (* 1592), český teolog, filozof, pedagog a spisovatel, poslední biskup Jednoty bratrské, autor mnoha spisů z různých oborů psaných česky, latinsky i německy, např. Labyrint světa a ráj srdce, Hlubina bezpečnosti, Dvéře jazyků otevřené, Didactica magna, Via lucis, Kancionál, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské, Informatorium školy mateřské, Orbis Pictus aj.; v roce 1628 odešel do exilu, žil v Polsku a ve Švédsku, posledních 14 let svého života strávil v Amsterdamu, kde i zemřel.

Před 210 lety,  16. 11. 1810, se narodil Karel Hynek Mácha († 6. 11. 1836), český romantický básník a prozaik, zakladatel moderní české poezie. První básnické pokusy vznikaly v němčině, později už psal výhradně česky. Věnoval se divadlu, hodně a rád cestoval. Napsal řadu básní a většinou nedokončených próz, nejrozsáhlejší prozaickou prací jsou Cikáni. Ústřední místo v Máchově díle i v celé české literatuře zaujímá lyricko-epická skladba Máj. Ve své době nebyla pochopena a přijata; dnes je jednou z nejvydávanějších i nejpřekládanějších českých knih.

Před 110 lety,  20. 11. 1910, zemřel Lev Nikolajevič Tolstoj (* 1828), jeden z největších ruských spisovatelů 19. století, představitel kritického realismu, autor autobiografie Dětství, ChlapectvíJinošství, románové epopeje Vojna a mír, románů Anna KareninováVzkříšení, novel Kreutzerova sonátaHadži Murat a mnoha povídek (např. Sevastopolské povídky či Kozáci), dramat (např. Živá mrtvola) a esejů.

Před 150 lety,  21. 11. 1870, zemřel Karel Jaromír Erben (* 7. 11. 1811), český historik, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel lidových písní a pohádek; z jeho díla je nejznámější soubor balad Kytice a české pohádky.

Před 165 lety,  26. 11. 1855, zemřel Adam Mickiewicz (* 1798), největší polský romantický básník, autor nedokončeného dramatu Dziady, poémy Konrád Wallenrod a především polského národního eposu Pan Tadeáš.

Před 120 lety, 30. 11. 1900, zemřel Oscar Wilde (* 1854), básník, dramatik, prozaik a esejista irského původu působící v Anglii, autor jediného románu Obraz Doriana Graye, mnoha próz (Strašidlo cantervillské či Zločin lorda Artura Savila) a úspěšných komedií Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel, Vějíř lady Windermerové či Bezvýznamná žena a dramatu Salome, podle něhož vznikla opera Richarda Strausse.

Sestavil MILAN VALDEN

Portréty archiv autora