Main content

TÉMA: Školní knihovny: Tisíce knihoven ve stínu

EDITA VANÍČKOVÁ MAKOSOVÁ Vanickova@npmk.cz, předsedkyně Klubu školních knihoven SKIP, metodička Centra pro školní knihovny, vedoucí Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Titulkem nepřeháním a myslím jím samozřejmě školní knihovny. V České republice v současné době funguje více než tři a půl tisíce knihoven základních a středních škol, které obsluhuje zhruba pět tisíc školních knihovníků. Je tato informace překvapující? Neměla by být. Vždyť první instrukce, která doporučuje zakládání a správu školních knihoven, pochází už z roku 1849. Jde o dokument Ministerstva kultury a výuky ve Vídni s názvem Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich (Návrh organizace gymnázií a středních škol v Rakousku).

A přesto je veřejný obrázek školních knihoven stále tak trochu zamlžený. Což je více než škoda, protože dobře fungující školní knihovna často tvoří srdce školy. Její role je velmi specifická. Samozřejmě poskytuje výpůjční a informační službu dětem, studentům a pedagogům školy, ale často vytváří bezpečný prostor, místo setkávání a podpory. Je zajímavé, že situace v České republice, kdy existence školních knihoven není zanesena ani v žádném legislativním dokumentu, rozhodně nekopíruje situaci ve světě.

Nemusíme se dívat nikam daleko, v Polsku je knihovna školní a pedagogická specifikována v knihovním zákoně, který přímo nařizuje v každé veřejné škole zřídit knihovnu. Stejně tak na Slovensku či v Maďarsku, kde školní knihovny mají své jasně specifikované místo v systému knihoven. Velkým vzorem nám může být Francie, kde na každé základní a střední škole funguje knihovna nazvaná Dokumentační a informační centrum. Tu spravuje informační specialista (professeur documentaliste), který je samozřejmým členem pedagogického sboru. V některých zemích definuje funkce školních knihoven zákon o knihovnách, v jiných jej řeší školský zákon. Je kde se inspirovat. Již na konci šedesátých let byla ustanovena Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International Association of School Librarianship), která má 1600 členů z celého světa. 

Ovšem to, že se v české knihovnické komunitě o školních knihovnách příliš neví a nediskutuje, neznamená, že se v této oblasti nic neděje. V rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR pracuje odborný orgán Klub školních knihoven, kde se aktivní školní knihovníci sdružují. I u nás existují školní knihovny, které se neoddiskutovatelně podílejí na studijním úspěchu svých žáků, čtenářů. Existují zde školní knihovny, které žijí podporou čtenářství a připravují lekce a projekty v rámci mediálního a informačního vzdělávání. Děje se tak zásluhou toho, že ředitelé mnoha škol oceňují hodnotu své školní knihovny. A i když mnohdy musí zapojit velkou dávku kreativity, snaží se nalézt zdroje, které dobře fungující knihovna pro svou činnost potřebuje. Ovšem bez školních knihovníků a knihovnic by žádný sebelepší plán nefungoval. Bez těch, kteří z prostor knihovny dokáží vytvořit příjemné a bezpečné místo pro děti i dospívající a kteří neúnavně zažehávají jiskru čtenářského nadšení stále znovu a znovu. V tomto čísle bychom vám rádi představili některé z těchto dobrých duší, které ze svých knihoven vystavěly místo, bez kterého by škola nebyla tím, čím je.