Main content

UDÁLOSTI: Makerspace do knihovny patří (zpráva z motivačního semináře – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, úterý 2. 11. 2021)

KATEŘINA JANOŠKOVÁ kjanoskova@mvk.cz

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) proběhl motivační seminář s názvem Jak v knihovnách budovat a úspěšně provozovat makerspace a jak uspět se žádostí o dotaci ve VISK 3. Seminář byl určen především menším a středně velkým knihovnám a také zřizovatelům a zástupcům obcí, ve kterých jsou zřizovány obecní knihovny.

O účast byl od jeho vyhlášení velký zájem, kapacita se rychle naplnila. Nicméně konečnou účast ovlivnil prudce zhoršený epidemický stav a mnoho přihlášených se nakonec muselo spokojit s videozáznamem, který byl následně, po četných dotazech, rozeslán také do konference „Knihovna“ (viz poznámka na konci textu). Cílem semináře bylo povzbudit knihovny a jejich zřizovatele k práci s novými technologiemi, ukázat, že tyto aktivity do knihovny patří a není třeba se jich obávat. K tomuto přesvědčení přispěly všechny prezentace přednášejících i příklady dobré praxe z knihoven. Seminář uspořádal SKIP ČR, konkrétně jeho Zaměstnavatelská sekce a pracovní skupina pro komunitní aktivity pod Sekcí veřejných knihoven. Mohl být uspořádán díky finanční podpoře SKIP ČR a Ministerstva kultury (dotační program K 21).

Úvodní příspěvky se zaměřily na přiblížení podpory tvůrčích dílen v knihovnách s ohledem na Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2021–2027 a na možnosti čerpání z grantového programu VISK 3. Po úvodním přivítání Libuše Nivnické, ředitelky KJM, patřilo slovo Vítu Richterovi z NK ČR, který z pozice garanta programu VISK 3 a spolutvůrce koncepce podpořil aktivní přístup knihoven k budování tvůrčích dílen a makerspaců ve svých prostorách. Jedná se o jednu z priorit koncepce a důležitý argument při advokacii knihoven (proč investovat do technologií v knihovně) a obhajobu tohoto záměru u zřizovatele. Stále totiž panuje představa, že toto téma do knihovny nepatří...

Praktickými informacemi z pohledu hodnotitele a člena komise programu VISK 3 přispěl Petr Žabička z MZK v Brně. Představil podrobně výzvu VISK 3, podporované aktivity, aktuální změny a novinky pro následující období. Upozornil na nejčastější chyby v žádostech, na co si dát pozor, čemu se vyhnout, co je naopak vítáno.

Seminář také obohatil příspěvek ze zahraničí. Videopozdrav a videoinspiraci z USA přinesl Tod Colegrove, pionýr v zavádění makerspaců v akademických knihovnách v USA. Své vystoupení nazval Better Together: bridging academic and public libraries to deliver 21st-century library service.

Poté již následovaly příklady dobré praxe z knihoven napříč republikou, které projekty a programy makerspace již realizují. Byly představeny kreativní dílny, kreativní hnízda, řemeslné a šicí dílny, technologické zóny či robocentra v Městské knihovně Tišnov, Městské knihovně Česká Třebová, Masarykově veřejné knihovně Vsetín, Městské knihovně v Praze, Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Knihovně Třinec a Zámecké knihovně v Mořicích. Příspěvek Tomáše Pavelky z Mořic byl o to cennější, že spojil pohled knihovníka i zastupitele a starosty obce.

Se svým online vstupem a nabídkou konzultační pomoci přispěl zástupce organizace Make More Vojtěch Kolařík, který také informoval o plánované celosvětové konferenci k FabLab, která se uskuteční v ČR v roce 2024.

Konferenci uzavřela Libuše Nivnická z pozice zpravodajky priority II. – Akce a programy, konkrétně pak priority 42 – Podporovat vznik laboratoří pro práci s novými technologiemi v rámci Koncepce rozvoje knihoven 2021–27 (30), která se zamyslela nad koncepcí a jejím naplňováním v této oblasti v praxi knihoven.

Ještě jednou velice děkujeme za skvělé ohlasy účastníků semináře a jsme rádi, že byl pro ně užitečný. Děkujeme také přednášejícím, že se podělili o své zkušenosti.

POZNÁMKA:

Jak je zmíněno v úvodu, odkaz na videozáznam z celé akce včetně prezentací byl rozeslán v konferenci „Knihovna“a naleznete ho na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDQ1mwDelKewR30PC4cq2DQ-5_fjSxTuW

Odkaz na prezentaci Toda Colegrova: https://www.kjm.cz/data/dokumenty/SKIP_2._11._semin/Colegrove_VISK_3_keynote_11-2-21_Better_Together_-_Bridging_Academic_and_Public_Libraries_to_Deliver_21st_Century_Library_Service_(translate_MB)_s_poznmkami.pdf