Main content

UDÁLOSTI: Knihovníci bodují v soutěži SenSen (Senzační senioři)

DANIELA WIMMEROVÁ Wimmerova.D@seznam.cz 

Projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77 vyhlásil pro rok 2021 již devátý ročník Ceny Senior roku. Cílem této ceny je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti jsou šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Patronkou Ceny Senior roku je od jejího počátku herečka Simona Stašová.

 

Nominovat na Cenu Senior roku mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. A to v kategoriích: Senior/ka roku, Nejlepší klub roku, Zlatá síň SenSenu. Již třetím rokem se této soutěže účastní také senioři-knihovníci. A to se značnými úspěchy.

První nominaci uskutečnily v roce 2019 knihovnice Městské knihovny v Kaplici a navrhly svou kolegyni Danielu Wimmerovou. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Praze v Pražské křižovatce a příjemné odpoledne zpestřil svým vystoupením Spirituál kvintet (tehdy ještě v původním složení). V roce 2020 se už nominace knihovníků ujala „Podsekce pro venkovské knihovny“ (Skupina pro obecní knihovny) a navrhla ocenit ty nejlepší z řad venkovských knihovníků. Návrhy přišly hlavně z Moravy. Za svou dlouholetou a rozmanitou činnost v Obecní knihovně v Pavlovicích u Přerova (Knihovna roku 2008) byla navržena paní Danuše Sklenářová. Druhou nominovanou dlouholetou venkovskou knihovnicí byla Jindřiška Faiglová, působící od roku 1989 v Místní knihovně Svatobořice-Mistřín, která skončila jako třetí oceněná v kategorii Senior/ka roku.

Součástí setkání těch nejaktivnějších seniorů mělo být uvedení divadelního představení Na zlatém jezeře v podání Simony Stašové a Ladislava Freje. Vzhledem ke koronavirovým opatřením se setkání v Praze neuskutečnilo. Diplom pro paní Faiglovou byl poslán poštou na Kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně. Ocenění pak slavnostně předal paní knihovnici starosta obce Miroslav Veselý, který jí poděkoval za třicetiletou práci v knihovně a za vzornou reprezentaci obce. Slavnostního divadelního představení Poslední ze žhavých milenců v podání Simony Stašové a Petra Nárožného, které proběhlo dodatečně pro všechny oceněné v letošním roce, se ale obě knihovnice nezúčastnily…

Pro rok 2021 navrhli členové pracovního týmu Skupiny pro obecní knihovny paní Růženu Kašíkovou z Obecní knihovny Dolní Bojanovice a manžele Hanu a Miroslava Bláhovy z Místní lidové knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou. Tentokrát „zabodovali“ manželé Bláhovi, kteří se zařadili mezi seniory, kteří obdrželi druhé čestné uznání. Porota v tomto roce vybírala z celkem osmi desítek nominací a mezi vítěze rozdělila 170 000 korun. Do Zlaté síně SenSenu vstoupil spoluzakladatel Semaforu Jiří Suchý.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 3. 10. opět v Pražské křižovatce v Praze. Ceremoniálem provázela moderátorka Markéta Fialová a odpoledne zpestřilo hudební vystoupení členů divadla Semafor. Titul Seniorka roku 2021 získala Vilemína Svobodová z Loun, která už víc než 20 let bojuje za lepší postavení seniorů a handicapovaných ve společnosti. Druhé místo obsadil Miloslav Škarda, tlumočník českého znakového jazyka z Prahy. Třetí místo udělila porota Evě Zamazalové, patriotce z Bystřicka. Dalších pět seniorů a seniorek dostalo za svou vitalitu a činnost pro druhé čestné uznání: Hana a Miroslav Bláhovi z Kostomlat pod Milešovkou, Marie Dufková z Prahy, Květoslava Švaigrová z Chrudimi a Jaroslav Winter z Prahy.

V naší republice působí mnoho knihovníků seniorů v malých obecních knihovnách. Často je jejich činnost veřejností brána jako „samozřejmost“. Je třeba na ně upozornit a vhodnou formou jim poděkovat za jejich mnohaletou nezištnou práci. Akce SenSen je jedna z možností, jak na důležitost knihoven v obcích upozornit. Své návrhy můžete průběžně zasílat na mailovou adresu uvedenou za jménem autorky tohoto příspěvku.