Main content

Příloha – Děckaři děckařům

ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com

Milí knihovníci,

v letošním roce pro vás Čtenář připravil novinku: středovou praktickou přílohu. Víme, že právě ti, kdo pracují v knihovnách s dětmi (děckaři), mají rádi především praktické rady a pomůcky ke své práci. A těch najdete v tomto čísle (a snad i v číslech dalších) hned několik. Tentokrát budou věnovány našim nejmladším uživatelům – dětem ve věku do tří let a jejich rodičům. Jen na okraj, tohle je dobré si uvědomit. V našich aktivitách pro děti do tří let máme vždy dvě cílové skupiny: děti a zároveň jejich rodiče, dokonce čím mladší dítě, tím spíše v pořadí – rodiče a děti. A obě musí naše práce respektovat, obě musí od nás dostat to „své“.

Ale zpět k naší příloze. Naleznete v ní především několik tipů na knížky vhodné k práci s touto skupinou, dále tipy na dovybavení knihovny vhodnými pomůckami, hračkami či hrami pro ni, nástin obecného bodového scénáře aktivit pro tuto skupinu a také praktický grafický návod a vzor na malý „výrobek“, který udělá radost jak mamince, která si ho v knihovně/doma vyrobí, tak děťátku, které ho pak může sledovat nad svou postýlkou (u dětí kolem třetího roku už je možná i spolupráce při výrobě). Ostatně holubička (o tu konkrétně jde) patří k dlouhodobým tradicím, visela nad dětskými postýlkami či v obývací místnosti odedávna, ať už šlo o symbol Ducha svatého, nebo prostě o holubičku pro štěstí. Kromě všeho uvedeného pak najdete v čísle i jeden konkrétní (a využitelný) scénář akce pro cílovou skupinu dětí od narození do tří let a jejich rodičů. Může vám posloužit jako vzor i konkrétně využitelný metodický materiál. Přílohu pro vás připravily kolegyně z oddělení pro děti Knihovny města Hradce Králové (tímto jim srdečně děkujeme), a tím daly i název této části letošního Čtenáře: Děckaři děckařům.

Jsme samozřejmě limitováni prostorem, takže jde pouze o malý výběr příkladů, námětů, pomůcek. Chtěli bychom v něm pokračovat po celý letošní rok. V následujícím čísle se budeme věnovat dětem ve věku od tří do šesti let, poté dětem školním a středoškolákům.

Přílohu si můžete postupně shromažďovat jako praktickou metodickou „kuchařku“ svého druhu. Věříme, že vám může být užitečná. A budeme také vděčni za vaše reakce.

Pro všechny, které zajímá práce s předškolními dětmi, zejména pak s těmi nejmladšími, bychom zároveň rádi připomněli, že mnoho dalších nápadů, rad, zkušeností, pomocných materiálů, videí apod. najdete na webu projektu SKIP S knížkou do života (Bookstart), https://www.sknizkoudozivota.cz/. Kolem projektu se soustřeďuje stále více (v současné době již na 270) knihoven, které tuto práci rozvíjejí k mnohostranné spokojenosti – dětí, jejich rodičů, představitelů obcí i knihoven samých, kterým tím nezanedbatelně rostou počty uživatelů a návštěvníků. Svědčí o tom stoupající počet odebíraných dárkových setů pro děti, počet aktivit pro ně i to, že postupně již čtyři kraje finančně podpořily/podporují tento projekt a knihovny v něm zapojené. Zpětná vazba i metodická pomoc projektu je na webu i jeho YouTube kanálu či v pravidelně vydávaném Zpravodaji dobře prezentována a může pro vás i vaše nejmladší uživatele být v lecčem užitečná.