Main content

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Jsme kamarádi (Daniela Kulot): scénář programu pro kluby dětí s rodiči (0–3 roky)

Doba trvání: 45min

Pomůcky: knížka D. Kulot Jsme kamarádi, maňásek, Orffovy hudební nástroje (rytmická vejce, rolničky), psychomotorický padák, barevné míčky, suroviny na domácí modelínu

Cíl: rodiče a děti se seznámí s novou knížkou, naučí se ji vnímat s porozuměním, uvědomí si prožívání vlastních emocí a vzájemné spolupráce, rozšíří slovní zásobu dětí a společně položí základy jejich čtenářské pregramotnosti a gramotnosti

1. Přivítání – společný rituál (3 minuty)

Ahoj, ahoj, tak už jsme se sešli,

ahoj, ahoj, tak už jsme všichni tu.

Taky … (jméno maskota) je tu, ahoj,

taky … (jméno lektora) je tu, ahoj,

taky… (jméno dítěte, ke kterému přijdu a maňáskem ho pohladím)

……

Ahoj, ahoj, tak už jsme všichni tu.

(V ruce držím maňáska nebo jiného „maskota,“ který bude děti provázet jednotlivými programy a spolu s ním pozdravím všechny děti; pokud je dětí hodně, používám pouze oslovení „holčičky“, „chlapečci“, „maminky“…)

2. Práce s knihou (8 minut)

Dětem a rodičům představíme knížku Daniely Kulot Jsme kamarádi z nakladatelství Ella&Max. Podíváme se na obálku knížky a ukazujeme, co je na obrázku.

Otevřeme knížku a prohlédneme si děti na obrázcích:

— ukazujeme, které dítě vlevo je také na obrázku vpravo, můžeme si je pojmenovat a povídat si, co děti dělají, kde se nacházejí, jak se změnily na obrázku vpravo;

— pomalu čteme básničku a prstem ukazujeme na slova, která právě čteme; vyzveme děti, aby se pokusily nalézt skrytý „dračí ocásek“, který se opakuje na každé stránce leporela (je vhodné mít zvětšenou jednu stranu leporela, kde upozorníme na „dračí ocásek“);

— pracujeme s protiklady a průběžně si je ukazujeme na obrázcích i ve skutečnosti (malý a velký – postavíme se a dřepneme si, kdo má sukni a kdo kalhoty, kdo je mladší a kdo starší).

3. Společná písnička (8 minut)

Zazpíváme si písničku o kamarádech, kterou doprovodíme za pomoci Orffových nástrojů (rytmická vejce, rolničky). Dětem a rodičům předvádíme doprovodné pohyby a vyzveme je, aby po nás pohyb opakovali (při opakování písně pak přidáváme postupně další pohyby).

Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát,

(tlesk, tlesk)

když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát,

(tlesk, tlesk)

když jsi kamarád, tak pojď si hrát,

uvidíš, že budeš rád, že nás můžeš napodobovat.

(tlesk, tlesk)

S opakováním písničky přibývají další pohyby: tlesk, tlesk/ dup, dup/ píp, píp/ trk, trk/ jůůůůů, cink (při pohybu jůůůů, cink si přejedeme prstem po nose a ťukneme se do čela)

4. Práce s knížkou (3 minuty)

Prohlížíme knížku:

— všímáme si např. prostředí a emocí, ptáme se dětí na souvislosti s jejich vlastním prožíváním (kdy se usmívají a kdy jsou smutní…);

— pokusíme se vynechat slova v rýmech a necháme děti doplňovat.

5. Společná básnička (3 minuty)

Básničku máme napsanou velkými písmeny na papíře a viditelně ji vystavíme, aby ji rodiče dobře viděli.

Děti sedí na klíně rodičů a opakují po lektorovi jednotlivé verše, přitom rytmizují (tleskají, pleskají do stehen, ťukají prstíky). Při opakování doplníme básničku pohybem.

Tady však končí kdejaký špás: (hrozíme prstíkem)

Příšer se bojí každičký z nás! (přikryjeme si oči dlaněmi)

A víte, čeho se příšery bojí? (prstem se dotkneme čela)

Když každý s každým se proti nim spojí! (spojíme si ruce)

6. Pohybová aktivita (8 minut)

Pro zpestření programu využijeme psychomotorický padák, chytneme se kraje a padák napneme:

— zopakujeme si některé aktivity z knížky – jsme malí (dřepneme si) a velcí (postavíme se na špičky a ruce dáme nad hlavu), utíkáme dokola a držíme se padáku, houpeme padákem (uděláme krok vpřed a vzad);

— a nakonec do padáku nasypeme barevné míčky (knedlíky), třepeme padákem (vaří se voda), padák natáhneme a míčky vyhodíme do vzduchu (knedlíky jsou uvařené). Následně poprosíme děti, aby nám pomohly míčky sesbírat a vhodit do košíku (nebo zpět do padáku a hru opakujeme).

7. Výtvarná aktivita (10 minut)

Zkusíme si vyválet knedlíky z „domácí modelíny“: 150g hladké mouky, 300ml vody, 75g soli, 2 lžíce octa, 1 lžíce oleje. Přísady smícháme, vypracujeme těsto, které můžeme obarvit potravinářským barvivem. (Takto vytvořená „modelína“ nám vydrží v chladu až 3 týdny.)

8. Rozloučení – společný rituál (2 minuty)

Bylo nám tu spolu prima, (prsty ukážeme úsměv)

rád tady byl každý z nás. (rukama obkreslíme kolo před tělem)

My si teď už zamáváme, (máváme)

sejdeme se příště zas. (rukama hýbeme jako při pochodu)

 

Autorka: PETRA ORNSTOVÁ ornstova@knihovnahk.cz