Main content

RECENZE: Božena Němcová inspirující

MILAN VALDEN milan.valden@nkp.cz

UHLÍŘ, Jiří. Božena Němcová inspirací pro umění 1842–2020: výběrová bibliografie. Jaroměř: vlastní náklad, 2021. 440 s. ISBN 978-80-270-9906-1

Málokterá osobnost české literatury žije v obecném povědomí tak jako spisovatelka Božena Němcová (1820–1862), autorka Babičky, Pohorské vesnice, Divé Báry či pohádek a ceněné korespondence, málokterá má tak bohatý „druhý život“ jako právě Němcová a málokterá se stala takovou inspirací pro umění jako ona, její osobnost, její tvorba a její život. Máme tu filmové či televizní adaptace Babičky, Divé Báry nebo V zámku a v podzámčí, máme tu hry, filmy a televizní inscenace o životě Boženy Němcové, dokonce i muzikály či opery, máme tu obrazy či básně jí inspirované, ilustrace k jejím dílům. Na první dobrou si jistě vybavíme třeba oslavný cyklus básní Františka Halase Naše paní Božena Němcová nebo dvě básnické skladby Jaroslava Seiferta Vějíř Boženy NěmcovéPíseň o Viktorce. Je toho ale mnohem více, co bylo Němcovou inspirováno.

Středoškolský pedagog Jiří Uhlíř (*1937), učitel češtiny a dějepisu, se zabýval bibliografií a filmografií v různých publikacích a soupisech, tvořil literární medailonky, pro širší veřejnost objevoval často zcela neznámé kulturní pracovníky a rodáky; vydal např. publikace Božena Němcová ve filmu a v televizi (1968), Filmografie Krkonoš (1970) nebo Osobnosti Jaroměře (2011). Odborný zájem věnoval významným osobnostem, ohlasu života a díla, především posmrtnému kultu (uctívání) a přijetí (recepci) Boženy Němcové a také Jaroslavu Haškovi, kdy objevoval a přibližoval jeho pobyt a inspiraci tohoto autora před sto lety na Jaroměřsku, Náchodsku a v severovýchodních Čechách. Vyvrcholením jeho zájmu o Boženu Němcovou je rozsáhlá předkládaná výběrová bibliografie, kterou sám vydal. Přináší ohlas osobnosti, života a díla Němcové v poezii, próze, životopisném dramatu, v dramatizacích, hudbě, diskografii, ve filmu a televizi; dále soupis dizertací a diplomových prací, soupis literatury a bibliografii k tématu. Uhlířovu knihu vysoce ocenila a k vydání doporučila i profesorka Jaroslava Janáčková, největší současná znalkyně díla Boženy Němcové.

Autor na své knize pracoval od roku 1961, s přestávkami tedy přes padesát let. V úvodu přibližuje genezi knihy a její popis. Jejím účelem je ve výběru nastínit recepci osobnosti, života a díla spisovatelky Boženy Němcové a jejich reflexi zejména českými i slovenskými, popřípadě i zahraničními umělci, jak píše autor, který předkládá prozatímní výběrový soupis a seznam uměleckých artefaktů, soupis básní, básnických sbírek a cyklů, novel, povídek, románů i literatury faktu, soupis životopisných dramat, dramatizací a adaptací děl, neúplně zhudebnění obsažených v dramatizacích, úspornou filmografii filmů a televizních pořadů inspirovaných právě osobností, životem a dílem Boženy Němcové od jejího narození až do současnosti. Jeho soupis v kterémkoliv žánru si nečiní nárok na úplnost. V budoucnu jej budou moci další badatelé podle svých možností ještě doplnit.

Následně autor uvádí zajímavá statistická data. Například už za života Němcové o ní vzniklo 23 básní, z nichž jedna byla v azbuce. Za celé období až do roku 2020 autor registruje celkem 516 básní, dále 238 próz, 36 životopisných dramat, baletů, oper a muzikálů, 21 literárně-hudebních a literárně-dramatických pásem, 416 dramatizací a úprav děl Němcové, 49 zvukových nahrávek Babičky a pohádek, přes 220 skladeb prakticky všech hudebních žánrů, včetně oper, operet, zpěvoher, baletů i muzikálů o spisovatelce a jejích dílech, 26 filmů a filmových adaptací jejích děl, 15 životopisných hraných či polohraných filmů a televizních inscenací, 133 záznamů akademických prací; Babičku ilustrovalo 67 výtvarníků, v letech 1855–2020 vyšla kniha celkem v 388 vydáních.

Další kapitola přináší kalendárium uctívání Němcové v letech 1837–2020, po ní následuje vlastní rozsáhlá výběrová bibliografie: BN v poezii v letech 1842–2020, BN v próze v letech 1865 až 2020, BN v životopisném dramatu, opeře, muzikálu a baletu v letech 1917–2020, dramatizace, adaptace a inscenace divadelních her podle BN v letech 1899–2020, neúplná diskografie BN 1932–1975, BN jako postava ve filmu a v televizi 1925–2020, filmografie BN 1921–2015, výběrový soupis literatury k tématu BN inspirací pro umění z let 1927–2020, výběrová bibliografie bibliografií o jejím životě a díle v letech 1898–2020, výběrový soupis literatury o BN, dizertací a diplomových prací, akademické práce. Závěr knihy tvoří několik rejstříků (autorský a personální, geografický, předmětový/věcný, titulový) a résumé v češtině, angličtině, němčině a ruštině.

Ačkoli si kniha nečiní nárok na úplnost, je obdivuhodné, co vše Jiří Uhlíř shromáždil; a především je obdivuhodné, co vše a koho naše velká spisovatelka inspirovala.