Main content

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

VLADANA PILLEROVÁ vladana.pillerova@nkp.cz

Zajímavé české i zahraniční knižní novinky jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR, v databázi knihovnické literatury (https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=kkl).

TRÁVNÍČEK, Jiří. A nation of bookworms?: the Czechs as readers: reading in times of civilizational fatigue. First edition. Prague: Institute of Czech Literature of theCAS, 2021. 212 s. Czech literature  studies. ISBN 978-80-246-4661-9

Publikace se podrobně zabývá kulturou čtení v České republice, zemi s celosvětově největším počtem knihoven na obyvatele. Je určená zahraničním čtenářům a představuje českou populaci z hlediska čtenářské kultury. Východiskem jsou statistické výzkumy čtenářů a čtení z let 2007, 2010, 2013 a 2018, které organizovala Národní knihovna ČR s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, a výzkum konaný v letech 2009–2015 metodou čtenářských životopisů. Jednotlivé kapitoly dávají do souvislostí české kulturní reálie a analyzují jednotlivé segmenty a jevy čtenářské kultury: čtení, digitální čtení, veřejné knihovny, knižní trh, čtenářskou socializaci (škola, rodina), čas věnovaný čtení i hodnotové preference (nejoblíbenější tituly a autoři). Autor se snaží nastínit dnešní hlavní rysy české čtenářské kultury a zkoumá paralely mezi čtenářskými kulturami jiných zemí a českou jedinečnou vášní pro psané slovo. Kniha obsahuje množství užitečných tabulek a grafů.

O'CONNOR, Cailin and James Owen WEATHERALL. The misinformation age: how false beliefs spread. New Haven: Yale University Press, [2019]. ix, 266 s. ISBN 978-0-300-23401-5

Filozofové vědy působící na Kalifornské univerzitě Cailin O’Connor a James Weatherall se ve své knize zaměřují na problém dezinformací a fake news. Pokouší se najít odpovědi na dvě následující otázky: 1. Proč by nám mělo záležet na tom, abychom věřili pravdivým informacím? 2. Proč prokazatelně nepravdivá přesvědčení přetrvávají a šíří se i přes nežádoucí, někdy dokonce fatální důsledky pro lidi, kteří jim věří? Současná doba je sužována dezinformacemi, falešnými zprávami, alternativními fakty a spory o platnost všeho – od změny klimatu až po počet diváků při slavnostní inauguraci amerického prezidenta. Autoři přesvědčivě dokazují, že to, čemu věříte, závisí na tom, koho znáte. Pro pochopení šíření a vytrvalosti nepravd jsou tedy zásadní spíše sociální faktory než individuální psychologie. Mohlo by se zdát, že existuje zřejmý důvod, proč je víra v pravdu důležitá: nepravdivé informace mohou ublížit. Ale pokud je tato domněnka správná, tak proč je (zjevně) pro mnoho lidí irelevantní, zda věří skutečným věcem, nebo ne? Pokud sociální síly vysvětlují přetrvávání nepravdivých informací, musíme pochopit, jak tyto síly fungují, abychom mohli účinně bojovat proti dezinformacím.

HUGHES, Kathleen M. and Jamie SANTORO, ed. Pivoting during the Pandemic: ideas for serving your community anytime, anywhere. Chicago: ALA Editions, 2021. 133 s. ISBN 978-0-8389-4974-8

Asociace amerických knihoven vydala publikaci, která představuje 22 aktivit, které veřejné knihovny napříč celými Spojenými státy nabízely svým uživatelům během pandemie covid-19. Je určena k inspiraci a získání nových nápadů pro nové nebo vylepšené služby veřejnosti. Pandemie donutila mnoho veřejných knihoven náhle zavřít dveře nebo omezit přístup uživatelům. Pracovníci knihoven naopak zdvojnásobili své úsilí, aby mohli i za těchto podmínek poskytovat veřejnosti své služby. Veřejné knihovny demonstrovaly svou odolnost rychlým přechodem na nové režimy služeb, inovativními způsoby propojování čtenářů s informacemi a službami, které potřebují. Najdeme zde příklady toho, co znamená být knihovnou 24/7 s přechodem na virtuální služby splňující tzv. společenský odstup. Mezi zkoumanými aktivitami a tématy najdeme např. službu doručování dokumentů domů, virtuální referenční poradenství, služby malým podnikům, vzdálené čtenářské poradenské a knižní chaty, podporu rané čtenářské gramotnosti, podporu pohybových a duševních aktivit, technické poradenství pro čtenáře, půjčování hotspotů wi-fi, tipy na sociální média a marketing a mnohé další.

BIGNOLI, Callan a Lauren STARA. Responding to rapid change in libraries: a user experience approach. Chicago: ALA Editions, 2021. 124 s.  ISBN 978-0-8389-4835-4

Kniha vychází z praktických zkušeností získaných z rozhovorů s vedoucími knihoven, manažery či pracovníky v IT. Tváří v tvář rychlým změnám a novým výzvám je zásadní vrátit se k jednoduché otázce „Proč?“ Při plánování a zavádění změn je potřeba vycházet ze základních hodnot knihoven, jako je zákaznický servis či budování komunity. Kniha nabízí konkrétní pokyny pro stanovení či přenastavení strategických priorit. Zkoumá, jak využít rychlé změny k poskytování citlivějších služeb zaměřených na uživatele. Poskytuje spolehlivé rady v oblasti projektového řízení, řešení problémů, přípravy na budoucí výzvy a osobní zkušenosti z knihoven. Ukazuje, jak se koncept udržitelnosti a flexibility vztahuje k designu a plánování fyzického prostoru: od výběru nábytku a jeho uspořádání až po celkovou infrastrukturu. Představuje komplexní přehled knihovních technologií doplněný uživatelskými zkušenostmi. Poukazuje na překryv digitálních a fyzických služeb a fondů a na možnosti při jejich vylepšování.