Main content

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databáze Anopress.

PJENTAK, Martin. Krize jako příležitost. Mladá fronta Dnes [online]. 2021, (269), 12 [cit. 2021-12-01]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz.ezproxy3.nkp.cz/mfdnes.asp.

Rozhovor s ředitelkou Knihovny Třinec Martinou Wolnou nad několika tématy: ocenění této knihovny, dále spolupráce se školami se zaměřením na kritické myšlení, práce zaměstnanců knihovny v době pandemie (například online doporučení čtení, doučování či bezkontaktní půjčování knih a jiná pomoc uživatelům knihovny), pokles dětských čtenářů, ale i činnost ojedinělého oddělení pro mladé čtenáře (12–25 let), samoobslužný způsob půjčování aj.

EGÉŇOVÁ, Karolína. Knihovny marně soupeří o děti se zábavou online. Mladá fronta Dnes [online]. 2021, (250), 12 [cit. 2021-12-01]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz.ezproxy3.nkp.cz/mfdnes.asp.

Příspěvek o klesajícím počtu dětských čtenářů. Tento trend je dlouhodobý, avšak více patrný po lockdownu. Pro děti je jednodušší se pohybovat ve virtuálním světě než si zajít do knihovny. Knihovny se snaží tento trend zvrátit a připravují pro děti různé akce na podporu čtenářství.

DOLANSKÁ, Jitka. Knihovna má poklady balneologických publikací. Mladá fronta Dnes [online]. 2021, (258), 16 [cit. 2021-12-01]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz.ezproxy3.nkp.cz/mfdnes.asp.

Městská knihovna v Mariánských Lázních má ve svých fondech vzácnou sbírku balneologických publikací (monografie, odborné časopisy, výzkumné zprávy z tohoto a příbuzných lékařských i vědních oborů). V článku naleznete vše o podmínkách půjčení i nejvzácnějších dílech této balneologické sbírky. Dále se příspěvek věnuje sídlu této knihovny.

Löwitův mlýn se promění v kulturní centrum. Osmička [online]. 2021, (12), 4 [cit. 2021-12-01].

Městská knihovna v Praze (MKP), spolek Velký mlýn a Český rozhlas připravili projekt kulturního centra „Zastavení ve Mlýně“. V libeňském podzámčí má vzniknout volnočasový prostor nabízející trávení volného času. Součástí tohoto prostoru má být pobočka MKP, která bude mít 5000 svazků. Dlouhodobě chybějící pobočku v této části Prahy nahrazovala pojízdná knihovna.

BURDA, Michal. Knihovna dostane nový kabát. Kroměřížský deník [online]. 2021, (241), 3 [cit. 2021-12-01]. ISSN 1801-9773. Dostupné z: http://kromerizsky.denik.cz/.

Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm se bude rekonstruovat. Je vypsán tendr na firmu. Knihovna by se měla na dobu rekonstrukce stěhovat do Společenského domu. Rekonstrukce bude hrazena z peněz města, Zlínského kraje i dotace Evropské unie. V rekonstruované knihovně vznikne nové komunitní centrum i kavárna aj.

Knihovna roku 2021. Obec & finance [online]. 2021, (5), 29 [cit. 2021-12-06].

Vyhlášení Knihovny roku 2021. Obecní knihovna ve Statenicích vyhrála cenu v kategorii základní knihovna. První část příspěvku je věnována její činnosti, financování, službám aj. V kategorii „informační počin“ získala hlavní cenu Knihovna Jiřího Mahena v Brně, a to za projekt Knihovna Na Křižovatce. Městskou knihovnou roku se stala Městská knihovna v Semilech za vybudování moderní, bezbariérové a nadčasové knihovny jako  součásti multifunkčního centra. Cenu Městská knihovna roku uděluje SKIP ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí. Příspěvek informuje také o zvláštních oceněních.

OŠEK, Jan. Tipy deníku. Litoměřický deník [online]. 2021, (280), 54 [cit. 2021-12-06]. ISSN 1214-8520. Dostupné z: http://www.litomericky.denik.cz/.

Rozhovor s vedoucími poboček Městské knihovny v Praze D. Volencovou a J. Roulovou na téma e-knih, jejich půjčování, stahování, komplexně zdigitalizovaných děl, edičního plánu e-knih. Dále se příspěvek věnuje specifikům půjčování čteček seniorům, donáškové službě, kterou knihovna poskytuje svým čtenářům zdarma, kulturním akcím knihoven v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí, ale i na pobočkách samotných.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ