Main content

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Únor

Před 140 lety, 1. 2. 1882, se narodila česká spisovatelka a komunistická novinářka Marie Majerová († 1967), autorka románů Panenství, Náměstí republiky, Přehrada, Siréna či Havířská balada.

Před 140 lety, 2. 2. 1882, se narodil irský spisovatel James Joyce († 1941), vedle Prousta, Musila, Brocha, Kafky či Woolfové přední tvůrce moderní prózy 20. století, autor básní Komorní hudba a hry Vyhnanci, povídek Dubliňané a románů Portrét umělce v jinošských letech, OdysseusFinnegans Wake.

Před 80 lety, 2. 2. 1942, zemřel Daniil Charms (* 1905), ruský surrealistický spisovatel, básník a dramatik, pronásledovaný komunistickým režimem; česky vyšla např. kniha povídek Čtyřnohá vrána a nové taškařice.

Před 50 lety, 5. 2. 1972, zemřela americká modernistická básnířka Marianne Mooreová (* 1887); za Sebrané dílo z roku 1951 obdržela Pulitzerovu, Národní knižní a Bollingenovu cenu; na české knižní vydání této významné básnířky stále čekáme.

Před 210 lety, 7. 2. 1812, se narodil anglický spisovatel Charles Dickens († 1870), autor proslulých románů Kronika Pickwickova klubu, Oliver Twist, David Copperfield, Ponurý dům, Malá Dorritka nebo Nadějné vyhlídky, které byly mnohokrát zfilmovány.

Před 100 lety, 7. 2. 1922, se narodil jeden z nejvýznamnějších českých básníků druhé poloviny 20. století Jan Skácel († 1989), autor sbírek Co zbylo z anděla, Hodina mezi psem a vlkem, Smuténka, Metličky, Chyba broskví, Dávné proso, Odlévání do ztraceného vosku, Kdo pije potmě víno a dalších.

Před 90 lety, 16. 2. 1932, se narodil autor populárních knížek pro děti a mládež a dívčích románů Stanislav Rudolf; zfilmovány byly např. známé knihy MetráčekKopretiny pro zámeckou paní; psal i pro dospělé (např. taktéž zfilmovaná novela Operace mé dcery).

Před 30 lety, 16. 2. 1992, zemřela anglická spisovatelka Angela Carterová (* 1940), autorka feministicky laděných magicko-realistických románů a povídek; česky např. Krvavá komnata a jiné povídky, Noci v cirkuse, Vášeň nové Evy, Moudré děti, Magické hračkářství nebo Černá Venuše.

Před 70 lety, 19. 2. 1952, zemřel norský spisovatel Knut Hamsun (* 1859), nositel Nobelovy ceny za literaturu (1920), autor románů Hlad, Mystérie, Pan, Viktorie, Matka země, Poslední kapitola, Tuláci a mnoha dalších; za druhé světové války podporoval pronacistický režim norského kolaboranta Quislinga, čímž se velmi zkompromitoval; do češtiny byl hojně překládán už od konce 19. století.

Před 110 lety, 20. 2. 1912, se narodil francouzský spisovatel Pierre Boulle († 1994), autor slavných (a zfilmovaných) románů Most přes řeku KwaiPlaneta opic.

Před 120 lety, 21. 2. 1902, zemřel český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf Emil Holub (* 1847), autor knih Sedm let v jižní Africe, Černý ráj, Velké dobrodružství aj.

Před 80 lety, 23. 2. 1942, dobrovolně ukončil v brazilském exilu svůj život Stefan Zweig (* 1881), rakouský prozaik, esejista, básník a překladatel, autor románů a novel Netrpělivost srdce, Amok, Zmatení citů, Šachová novela, Opojení z proměny, Léčení duchem, autobiografie Svět včerejška a mnoha životopisů, např. Marie Stuartovna, Marie Antoinetta, Balzac aj.

Před 180 lety, 25. 2. 1842, se narodil německý spisovatel Karl May († 1912), autor populárních dobrodružných románů o indiánském náčelníku Vinnetouovi a zálesáku Old Shatterhandovi.

Před 220 lety, 26. 2. 1802, se narodil francouzský prozaik, básník, dramatik, esejista a politik Victor Hugo († 1885), přední představitel romantismu, autor rozsáhlého díla; k nejznámějším patří romány Chrám Matky Boží v Paříži, Bídníci, Devadesát třiDělníci moře; jeho díla byla mnohokrát zfilmována nebo se stala námětem oper.

Před 120 lety, 27. 2. 1902, se narodil americký spisovatel John Steinbeck († 1968), nositel Nobelovy ceny za literaturu (1962), autor novely O myších a lidech a románů Pláň Tortilla, Hrozny hněvu (Pulitzerova cena 1940), Byla kdysi válka, Na plechárně, Na východ od ráje či Zima úzkosti.

Sestavil MILAN VALDEN milan.valden@nkp.cz 

Portréty archiv autora