Main content

Výzva: Přidejte se!

Už vám letos někdo řekl, jak jste dobří?

Ať už ano, nebo ne, jisté je, že pokud držíte v rukou Čtenáře, máte k tomu našlápnuto. A pokud se vám daří naplňovat aktuální Koncepci rozvoje knihoven, pracovat úspěšně s celoročním tématem Udržitelnosti v knihovnách nebo pomáhat Ukrajině, tak je to jistota. Nestůjte v koutě, pochlubte se tím, co jste zkusili, co se vám daří. Ať už v rámci Března měsíce čtenářů nebo při jiné příležitosti. Vložte svou aktivitu do formuláře na webu

Co dokáže knihovna, podělte se o svůj úspěch a inspirujte další knihovny.

https://codokaze.knihovna.cz/

Přidejte se!

Aktivity na pomoc Ukrajině vkládejte formou záznamu aktuální zkušenosti do formuláře, který najdete na webu https://ukrajina.knihovny.cz/inspirace.html.

Tamtéž pak budou záznamy zveřejněny a poslouží jako pomůcka pro ostatní.