Main content

ZE ZAHRANIČÍ: 87. kongres IFLA

MICHAELA MRÁZOVÁ michaela.mrazova@msvk.cz

Po třech letech, kdy bylo konání kongresu z důvodu protipandemických opatření znemožněno, se ve dnech 26.–29. 7. v irském Dublinu na 87. kongresu IFLA sešlo téměř dva tisíce knihovníků a informačních profesionálů ze sta zemí světa včetně České republiky.

Cíle IFLA

Téma konference bylo zasvěceno cílům IFLA – inspirovat, zapojit, podpořit a propojit. Knihovníky, knihovny, informace. Budovat globální knihovnictví.

V tomto pojetí jde zejména o:

— posílení celosvětového hlasu knihoven v oblasti udržitelnosti, partnerství a spolupráce;

— inspiraci a zlepšování odborné praxe, rozvoj oboru a oborového vzdělávání, vytváření standardů a doporučení, budování infrastruktury;

— propojování knihoven a knihovníků, podporu osobního i virtuálního setkávání, rozvoj mezinárodních aktivit a neformálního vzdělávání;

— optimalizaci organizace, přípravu finančních strategií.

 

  Z odborného programu

První konferenční den byl zahájen úvodním ceremoniálem plným proslovů, vzkazů, radosti z toho, že je znovu možné se setkávat osobně. Program byl doplněn o několik hudebních vystoupení provázených tradičním irským tancem.

Významnou stopu zanechala v úvodním ceremoniálu bývalá prezidentka Irska Mary Robinson, která ve svém proslovu hovořila o klimatické krizi a vyzvala publikum, aby se zamyslelo nad svojí rolí v ní. Z Austrálie pomocí videa pozdravila účastníky nově zvolená prezidentka IFLA Vicki McDonald, která v příštím roce vystřídá současnou prezidentku Barbaru Lison.

Hned v následujícím bloku bylo uděleno ocenění Systematic Public Library of the Year Award 2022, které získala Missoula Public Library1. První konferenční den bylo možné se i zúčastnit workshopu a debaty o oborovém vzdělávání, a to v souvislosti s nově vydanou příručkou2.

Z druhého konferenčního dne mohu vybrat např. sekci o využívání novinového obsahu ve vzdělávání, ocenění knihoven s nejlepším marketingem3 či inspirativní blok na téma využívání umělé inteligence v knihovnách. V souvislosti s tímto tématem byla založena nová sekce IFLA. Významný je i podpis společného manifestu IFLA a UNESCO4, který deklaruje, že knihovny jsou živou silou vzdělávání, kultury a informací a základním prostředkem pro podporu míru a blahobytu prostřednictvím myšlení všech lidí.

Třetí konferenční den byl neméně zajímavý. Skvělý blok Reading for Well Being ukázal, že knihovníci jsou tak trochu terapeuti a využívání různých relaxačních technik může zlepšit i vzdělávací akce. V bloku věnovaném architektuře rozhodně zaujala Patane Library v Macau, která vznikla propojením několika řadových domků5.

Každý konferenční den se v rámci Global Emerging Leaders představilo několik mladých knihovníků, kteří přednesli krátký příspěvek o své práci a o tom, jak se do ní promítají cíle IFLA. V následné diskuzi se debatovalo o jejich budoucnosti i budoucnosti oboru samotného.

Nedílnou součástí konference je také posterová sekce. V rámci té se za Českou republiku prezentoval SKIP se svojí aktivitou Knížka pro prvňáčka. Velkou zásluhu na tom, že náš poster zaujal, má bez pochyby ředitelka Knihovny města Olomouce Lenka Prucková.

Na YouTube kanálu IFLA6 můžete shlédnout hned několik záznamů z konferenčního programu, včetně úvodního a závěrečného ceremoniálu či projevu Michaela Petera Edsona na téma Climate, Conflict, and Community: the role of libraries in a world on fire (Klima, konflikt a komunita: úloha knihoven v hořícím světě).

Kulturní program

Středeční večer se odehrál v Dún Laoghaire – LexIcon Library7. Jde o nedávno postavenou knihovnu, která je ověnčena mnoha oceněními. Pro uživatele je otevřena celý týden a průměrná měsíční návštěvnost čítá 34 000 osob. Prostory této knihovny opravdu neslouží pouze jako skladiště knih. Národní, regionální a místní akce a výstavy plní významnou roli v jejím každodenním provozu.

Vedle rozmanitého fondu pro všechny věkové kategorie, veřejně přístupných počítačů a četných studijních míst se zde nachází divadlo Studio Theatre se 100 místy, městská galerie, kavárna a laboratoř LexIcon Lab, kde lektoři během roku pořádají akce se STEM zaměřením.

Kulturní program zahrnoval bubenickou a ohňovou show, tradiční irské tance i hudbu. To bylo doplněno výtečnou lokální gastronomií a nechybělo plno milých a neformálních setkání s kolegy z celého světa.

Příště

Příští kongres – s mottem Let’s work together, let’s library – se uskuteční ve dnech 21.–23. 8. 2023 v Rotterdamu. Organizátoři slibují zaměření odborného programu na to, jak knihovny mohou přispívat k inkluzivní společnosti, do níž má každý možnost se zapojit. Mezi hlavní témata bude patřit osobní rozvoj, podpora čtenářství, rozvoj jazykových a digitálních dovedností, volný přístup ke kultuře, digitálním znalostem a inovacím.

 

1 https://www.missoulapubliclibrary.org/home/about/missoulas-new-library/

2 https://repository.ifla.org/handle/123456789/1987

3 https://www.ifla.org/news/ifla-pressreader-international-marketing-award-winners-2022/

4 https://repository.ifla.org/handle/123456789/2006

5 https://macaomagazine.net/patane-library-retain-the-old-create-the-new/

6 https://www.youtube.com/watch?v=a7kdxQgrMjs&list=PLV81siTMahbuJpAjacTKcbgrq0KClBswM&ab_channel=IFLA

7 https://libraries.dlrcoco.ie/using-your-library/find-your-library/dlr-lexicon