Main content

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Metodické tipy na práci s knihou Stínka: jaké to je být jiná?

SCHREITER, Daniela. Stínka. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. 158 s. ISBN 978-80-262-1476-2

Knížka je velmi komplexně pojatý „průvodce“ životem lidí s Aspergerovým syndromem (AS). Díky tématu a zpracování lze knihu využít na 2. stupni základní školy. Autorka v tomto autobiografickém díle pomocí komiksových stripů popisuje zcela běžné situace z každodenního života tak, jak je prožívají právě lidé s AS.

Doba trvání: 60 minut

Pomůcky: kniha Stínka, nakopírované stripy z knihy (celá s. 17 a další), psací potřeby a papíry, flipchartová tabule.

Cíl: Děti dedukcí odhalí obtíže hlavní hrdinky, popíší, jak se projevují. Děti kriticky čtou komiks a získané informace z něj využívají k další práci – naformulování možností pomoci člověku s AS.

Tipy na aktivity:

1) Pracujme s názvem knihy (cca 5–10 minut)

Ukázat obálku knihy, na níž bude odkrytý jen název Stínka. Diskuze o tom, kdo nebo co by mohla Stínka být. Pokud děti odhalí, že to je holčička na obálce, ptáme se, proč se jí tak říká? Můžeme využít i úsloví „překročit svůj stín“ nebo „být v něčím stínu“. Necháme děti odhadnout, o čem kniha bude. Poté můžeme odkrýt podtitul knihy Jaké to je být jiná? Děti vyvozují, v čem by mohla být jiná hlavní hrdinka.

2) Jak se žije „jiným“ lidem? (cca 10–15 minut)

Co znamená být normální? Existuje pro to nějaká norma, pravidlo, zákon? Pokud se někdo odlišuje (v čemkoliv), jaký má život? Zde necháme děti ve skupinách přemýšlet nad tím, jaký bude např. život člověka s postižením, člověka, který je slavným hercem/zpěvákem, člověka, který žije na samotě, člověka, který byl ve vězení (lze domyslet další „odlišnosti“) – děti ve skupině diskutují a sepisují si postřehy.

3) Kdo je to naše Stínka? (cca 15–20 minut)

Dáme dětem vykopírovanou a upravenou stránku z komiksu (s. 17) – necháme je přečíst si informace, které tam zůstaly, a ve skupinách diskutujeme, jaký má holčička zdravotní či jiný problém. Děti nejspíš neodhalí přímo název AS, ale dojdou k tomu, že se jedná o nějaký druh hendikepu.

Společně pak sjednotíme naše názory a lektor lekce seznámí děti s Aspergerovým syndromem. Děti dostanou další vybrané obrázky z knihy (zachycující různorodé obtíže) a pokusí se je ve skupinách roztřídit do kategorií: Bariéra v komunikaci, Bariéra ve vztazích, Bariéra v běžných činnostech atp. Zdůraznit, že každý člověk je jedinečný a každý má projevy a prožívání individuální.

4) Jak pomoci? (cca 10 minut)

Společně s dětmi diskutujeme nad tím, jestli znají někoho, kdo poruchou autistického spektra také trpí, jak se to u něj projevuje, a na základě zjištěných informací (z prezentace, z diskuzí, z komiksových stripů) zkusíme naformulovat, jak bychom těmto lidem mohli nenásilně pomoci, aby se mezi námi cítili lépe. Cílit u dětí na sociální cítění, vnímavost a empatii.

5) Závěr (cca 5 minut)

Shrnutí zjištěných informací, společné zhodnocení práce, tipy na místa, kde mohou dále poradit a pomoci, pokud budeme mít nějaké dotazy.

Autorka metodiky PAVLÍNA LIŠOVSKÁ