Main content

RECENZE: Bibliografie Jiřího Uhlíře

SLEZÁKOVÁ, Jitka (redig.). Bibliografie Jiřího Uhlíře. Druhý díl 2017–2022. Jaroměř: vlastní náklad, 2022. 89 s. ISBN 978-80-11-01262-5

Středoškolský pedagog, učitel češtiny a dějepisu Jiří Uhlíř je absolventem jaroměřského gymnázia, Vysoké školy pedagogické v Praze a postgraduálního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; letos oslavil 85. narozeniny. Narodil se 21. 4. 1937 v obci Jasenná na Jaroměřsku a literárně a publicisticky činný je už 67 let. Jako autor literatury faktu publikoval velké množství článků, zabýval se bibliografií a filmografií v různých publikacích a soupisech, tvořil literární medailonky, pro širší veřejnost objevoval často zcela neznámé kulturní pracovníky a rodáky. Vydal např. publikace Božena Němcová ve filmu a v televizi (1968), Filmografie Krkonoš (1970), Osobnosti Jaroměře (2011) nebo rozsáhlou výběrovou bibliografii Božena Němcová inspirací pro umění 1842–2020, kterou vydal nákladem vlastním v roce 2021 (pozn. red.: viz recenze Božena Němcová inspirující, Čtenář, 74, 2022, č. 1, s. 22–23).

Ke svým pětaosmdesátinám nyní vydal v Jaroměři publikaci Bibliografie Jiřího Uhlíře – druhý díl, 2017–2022, kterou redigovala Jitka Slezáková, starostka obce Jasenná, jež napsala i úvodní část. Uhlířova bibliografie za posledních pět let obsahuje po úvodní části, představující autora, a po charakteristice bibliografického soupisu nejprve ohlasy a recenze na první díl bibliografie, který vyšel v roce 2018. Následuje bibliografie za roky 2017 až 2022 (k 1. 7. 2022), která obsahuje celkem 358 záznamů. Samostatnou kapitolu brožury tvoří kapitola shrnující ohlasy a recenze knihy Božena Němcová inspirací pro umění 1842–2020. Z kapitoly „Statistika otištěných a vydaných Uhlířových prací z let 1955–2022 a seznam periodik, almanachů, sborníků a samostatných knih“ mj. vyplývá, že Jiří Uhlíř otiskl za 67 let celkem 3027 prací ve 113 různých periodikách a v 51 různých almanaších, sbornících a knihách. Publikaci uzavírají rejstříky personální, geografický a předmětový, anglické a německé résumé a autorovo vyznání (konfese).

(miva)