Main content

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databáze Anopress.

SEGÉŇOVÁ, Karolína. Knihovnu v Přerově propojí s kinem. Mladá fronta Dnes [online]. 2022, (177), 12 [cit. 2022-08-30]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp/.

Řešení nevyhovujícího prostoru Městské knihovny v Přerově. Variantami byly novostavba knihovny, rekonstrukce budovy někdejší základní školy nebo přístavba ke kinu Hvězda. Podoba přístavby by měla vzejít z architektonické soutěže. Městská architektka Alice Michálková a ředitelka knihovny Edita Hausnerová v článku předkládají výhody přístavby ke kinu pro město samotné i pro knihovnu.

BOHATA, Jan. Oprava knih potrvá generace. Mladá fronta Dnes [online]. 2022, (196), 13 [cit. 2022-08-30]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp/.

Popis důsledků povodní, které postihly Prahu před dvaceti lety. Nejvíce utrpěly fondy Městské knihovny v Praze, kde bylo zničeno 46 tisíc svazků, tj. 2 % tehdejšího fondu, v NK ČR dosáhly škody asi 12 milionů korun atd. Mnoho knih je dosud v péči restaurátorů a ještě dlouho bude. Nyní je zveřejněna online výstava Příběh knihy (https://exhibition.indihu.cz/view/Pbhknih2022-08-05T091438935Z/start), ze které se lidé mohou dovědět, jak proces záchrany knihy probíhá. V další části článku se autor věnuje osudu fondu Českého statistického úřadu, který byl při povodních až na několik výjimek v roce 2002 téměř úplně zničen.

ZLÁMALOVÁ, Erika. Literatura se v září dočká muzea. Lidové noviny [online]. 2022, (199), 7 [cit. 2022-08-30]. ISSN 0862-5921. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/.

V prostorech Památníku národního písemnictví (PNP), přesněji Petschkovy vily v Bubenči, vznikne Muzeum literatury. V článku je stručně zmíněna historie PNP. Vize Muzea literatury se začaly rýsovat v letech 2018–2019. Autorka popisuje plánované expozice historie české literatury, doplněné moderními technologiemi. Muzeum má sloužit jak široké veřejnosti, tak badatelům.

PEH. V moderních knihovnách si lidé mohou číst u kávy, na děti čekají soutěže. š region Česko [online]. 2022, (30), 38 [cit. 2022-08-30].

Autor se na příkladu novostavby Krajské knihovny Vysočiny, sídlící v Havlíčkově Brodě, zamýšlí nad novou rolí knihoven v naší společnosti. Novostavba knihovny, která nabízí čtenářům vedle klasických výpůjčních služeb i služby moderní; například aktivity pro děti, knihovnicko-informační lekce či vědomostní testíky. Dále článek představuje putovní výstavu (re)VIZE knihoven 21. století (nejzajímavější rekonstrukce a novostavby knihoven z let 2015–2020). Příklady dalších inspirativních služeb knihoven jsou popsány na příkladu knihoven v Hrádku nad Nisou a Veselí nad Moravou.

SOCHOVÁ, Ivana. Doporučená literatura? Jen to ne!. Deník N [online]. 2022, (144), 12 [cit. 2022-08-30].

Proč děti nečtou? Jak jim pomoci k dobrým čtenářským návykům? Debatovaly autorka knih pro děti Marka Míková, výtvarnice a ilustrátorka Galina Miklínová a Tereza Nakládalová, učitelka, lektorka a metodička školních čtenářských klubů. Předkládají příklady dobré praxe, které děti vedou ke čtení a lásce ke knihám (dílny čtení, čtení zajímavých titulů přímo ve škole apod.). Zmíněna je také problematika dostupnosti kvalitní četby pro děti v pubertě. V článku je zdůrazněn trojúhelník rodina-škola-knihovna.

HOLUBEC, Ondřej. Návrat čtenářů: pomůže kultura i lidský kontakt. Mladá fronta Dnes [online]. 2022, (200), 12 [cit. 2022-09-02]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy. idnes.cz.ezproxy3.nkp.cz/mfdnes.asp/.

Autor poukazuje na klesající trend počtu čtenářů v knihovnách Zlínského kraje. Vedení pověřených knihoven v kraji, tj. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, Knihovny Kroměřížska a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, analyzují důvody tohoto propadu čtenářů. Také představují návrhy na zlepšení situace a možné vize do budoucnosti.

Připravila RENÁTA KREJČÍ SALÁTOVÁ