Main content

KRONIKA: PhDr. Ladislav Kurka oslavil 90. narozeniny

KATEŘINA BAJO  katerina.bajo@mlp.cz

PhDr. Ladislav Kurka se narodil 5. 3. 1933 v Kolíně. Po absolvování studia knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) nastoupil v roce 1956 do Ústředního domu armády, kde měl na starosti rozvoj vojenských osvětových knihoven. Ovšem v roce 1969 byl z politických důvodů vyhozen z práce a tu novou, v mnohém se dá říci i osudovou, našel v Městské knihovně v Praze. Tehdejší ředitel Městské knihovny v Praze (MKP) a také jeho někdejší profesor na FF UK Rudolf Málek ho uvítal slovy: To je můj šťastný den. Kdy chcete nastoupit? A tím dnem se stal 1. březen 1970.

Ladislav Kurka do MKP nejdříve nastoupil na pozici metodika, ale velmi záhy se začal věnovat plánování a budování nových knihoven, postupně pak vedl tým pro zřizování knihoven. V době, kdy se v mnoha městských částech plánovala a budovala nová sídliště, se snažil prosazovat právě zájmy knihovny a usiloval o plánování nových moderních poboček. Na jejich vzniku se pak podílel až do nejmenších detailů, včetně přípravy a zařizování interiérů.

Mnozí si možná ještě vzpomenou na nadšení a elán, s jakým se věnoval rekonstrukci budovy Ústřední knihovny na Mariánském náměstí v letech 1996–1998. Týmu pod jeho vedením se podařilo připravit nejenom velice zdařilou rekonstrukci, ale zároveň realizovat mnohé do té doby nemyslitelné změny. Byly to změny stavební, tedy propojení celého prostoru do jednoho funkčního celku včetně vytvoření nových čtenářských prostor na vestavěných galeriích nebo zastřešených dvorcích. Ovšem tu hlavní změnu znamenala především automatizace výpůjčních a informačních agend. Ústřední knihovna na Mariánském náměstí byla první automatizovanou pobočkou MKP.

Problematikou výstavby knihoven se soustavně zabývá celý život, přednášel ji i na Vyšší škole informačních studií v Praze a patří v této oblasti k vyhledávaným odborníkům.

Podílel se také na ustavení a působení Svazu knihovníků a informačních pracovníků a byl redaktorem jeho prvního Bulletinu. Jako předseda ediční komise pozvedl publikační aktivity SKIP na vysokou úroveň. Publikační činnost mu ostatně byla celý život blízká. Je autorem knih, které se věnují architektuře knihoven, ale třeba i historickým pohlednicím, např. Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích, jejichž už čtvrtý díl vyšel v loňském roce. Nelze také opomenout, že v roce 1968 a dále v letech 2010–2017 pracoval v redakční radě časopisu Čtenář.

V roce 2001 obdržel Cenu českých knihovníků. Od roku 2005 je rovněž nositelem Medaile Z. V. Tobolky.

Foto: archiv MKP