Main content

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Krajanská knihovna v Českém komunitním centru v Manchesteru

IRENA GAJDOŠÍK irena@czechschoolmanchester.org

Na začátku všeho byl sen a samozřejmě děti. Sen několika žen zprostředkovat češtinu a českou kulturu svým českým dětem, které dlouhodobým pobytem v zahraničí ztrácely nejen možnost česky se dorozumět, ale také své kořeny a kulturní bohatství. A tak roku 2011 vznikla Česká škola v Manchesteru (Czech School Manchester).

Začalo to snem

Jak už tomu bývá, ženy většinou nemají pouze jeden sen. S Českou školou šla ruku v ruce touha najít místo, kde bychom se my, Češi dlouhodobě žijící v Manchesteru a okolí, mohli potkávat, dělat výstavy, pořádat divadla či besedy, a hlavně si tam zařídit knihovnu. Uběhlo deset let, než se tento sen uskutečnil a bylo otevřeno České komunitní centrum Manchester (Czech Community Centre Manchester), které je úzce spojeno s činností České školy.  

Máme knihovnu

Teď můžeme s hrdostí říci, že máme v Manchesteru krajanskou knihovnu, kde si již přes rok mohou vybírat dospělí i dětští čtenáři z více než sedmi set titulů. Knižní fond se skládá z nových publikací, z pozůstalostí a darů. Z dlouhého seznamu si mohou naši čtenáři vybrat dílo od českých i zahraničních spisovatelů. Spolu s beletrií nabízíme i odborné tituly, CD s českou hudbou, DVD s českými filmy či pro děti knihy s Albi tužkou. Otevřeno je denně kromě neděle. Seznam knih na vyžádání můžeme zaslat, stejně tak nabízíme možnost zápůjčky poštou.

U nás ožívají příběhy

České komunitní centrum bylo slavnostně otevřeno 17. 11. 2021. Hned po zahájení činnosti byla pozvána spoluautorka knihy Velké ženy z malé země Denisa Prošková na besedu, při které nám kromě této úžasné knihy představila i své další tituly. Beseda v Centru byla doprovázena i výstavou plakátů podle návrhů studentů z plzeňské Sutnarky1 na téma velkých žen z České republiky. Na toto téma navázala i novinářka Veronika Bednářová, která v únoru 2022 představila a zároveň do knihovny věnovala svou publikaci o Tereze Maxové. Vyprávění o jejích žurnalistických začátcích bylo poutavé pro všechny návštěvníky besedy.

České komunitní centrum v Manchesteru vedle besed s autory knih pořádá vědomostní kvízy a hlavně zábavnou formou seznamuje děti krajanů s českou historií, nejčastěji v podobě divadla. Dobrovolnice z řad učitelského sboru dětem sehrály stínové divadlo na téma Život svatého Martina. Loutkové divadlo navštívilo knihovnu i na svatého Mikuláše, kde jsme hledali nejkrásnější vánoční příběh. Také u nás ožil život Jana Amose Komenského v podobě komiksové výstavy z knihy S Komenským do komiksu. Autorka publikace Klára Smolíková dětem připravila příjemné odpoledne s workshopem o tvorbě komiksu a životě J. A. Komenského.

Vždy je o čem snít

Vedle snahy rozšiřovat knižní fond o kvalitní knihy primárně psané českými autory plánujeme několik projektů, na které se v budoucnosti těšíme. Momentálně se soustředíme na založení čtenářského kroužku pro středoškoláky a na seniorský klub, kde bychom pro seniory připravovali krátké programy o knihách a filmech či kvízy. Zároveň bychom rádi fungování naší knihovny zprofesionalizovali, protože věříme, že je nutné, aby její katalog byl přístupný online pro každého, a nejen na vyžádání. Také sníme o rozšíření knihovny o e-knihy a vybrané časopisy. Do budoucna doufáme, že nás navštíví více českých spisovatelů, kteří se nebojí deštivé Anglie a rádi přivezou české slovo těm, kterým je vzácné.

Foto: autorka – Czech School & Community Manchester, 2023

Autorka působí jako manažerka Českého komunitního centra v Manchesteru.

1 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni