Main content

UDÁLOSTI: Noc dvacátá třetí

ZLATA HOUŠKOVÁ zlata.houskova@gmail.com

Již potřiadvacáté proběhla z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. pohádková Noc s Andersenem, během níž se společně baví a radost ze čtení, vyprávění a vzájemné sounáležitosti sdílí přes 120 000 lidí (z toho přes 103 000 dětí) na 1735 místech v zemích téměř všech kontinentů. Pohádková noc, kdy hlavní roli mají příběhy, knihy, pohádky, dětská fantazie, hravost a vědomí vzájemného sdílení a společného zážitku, se postupně stala nedílnou a milovanou součástí života stovek knihoven, škol a dalších zařízení, ale také obcí a jejich, především nejmladších, obyvatel.

Každoročně je třeba si připomínat, že za touto největší a mediálně nejsledovanější akcí knihoven v ČR (hlavním organizátorem a garantem je Klub dětských knihoven SKIP) stojí skromná původně dvojice, dnes trojice „děckařek“ z Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti, které nenápadně a v tichosti každoročně odvedou neskutečné množství práce, aby všechna spací místa a především knihovny byly registrovány, o všem včas a řádně informovány, obdržely pohlednice (které je třeba dojednat s výtvarníky, vytisknout a distribuovat), aby bylo zvoleno vhodné téma Noci (na základě provedené rešerše relevantních výročí a událostí), aby se o Noci dozvěděly významné osobnosti, poskytly jí záštitu, poslaly pozdravy nocujícím, aby akce měla mediální podporu, aby byla připravena řada společných soutěží a aktivit, aby byly následně shromážděny statistické údaje, zpracována souhrnná zpráva atd. atd. Noc je zářným příkladem toho, jak se z malé a nijak zvlášť nápadné akce jedné knihovny může díky spolupráci a osobnímu nasazení postupně stát výjimečný mezinárodní projekt, oceněný i prestižní cenou. A „Buchlovanky“ samy jsou ukázkou toho, co znamená být skutečně aktivní člen oborové komunity. Nejsou samozřejmě samy, kdo odvádí velké množství práce.

Na Noci s Andersenem participují stovky knihoven a tisíce knihovnic a knihovníků, především děckařů, a je třeba říci, že jejich práce je obdivuhodná. Každoročně jde o ohňostroj nápadů a kreativních aktivit podporujících čtení, tvořivost, literární, dramatické, výtvarné, pohybové, rukodělné, ale i informační, „badatelské“ a další aktivity dětí. Noc je plná dobrodružství, poznání, nenásilného učení se, čtení, vyprávění, hraní, plná zábavy v tom nejlepším slova smyslu, setkávání, sdílení – je esencí toho, čím opravdu knihovna může být/je – v tomto případě pro děti. Na účast na téhle akci se v životě vzpomíná mnoho let, posuďte sami. Knihovnice jedné knihovny šla se skupinou dětí podvečerním městem a náhle je zastavil dospělý muž se slovy: Že tu dnes máte Noc s Andersenem? Já jsem na ní v knihovně také jednou byl. Bylo to skvělé. Nikdy na to nezapomenu! Takové jsou Noci v knihovně – takové/í jsou děckařky/děckaři. Zaslouží si za svou práci velký dík a úctu nejen dětí a jejich rodičů, ale také svých oborových kolegů. Z následujících střípků z několika málo knihoven se sice neposkládá velkolepý obraz letošní Noci s Andersenem, ale budou snad alespoň malou inspirací pro ty, kteří se dosud nepřipojili. Protože další pohádková noc už je přece za necelý rok!